View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
  Aarts, B. (Author), Allen, J. (Author), & Belfi, B. (Author). (2019). HBO-Monitor 2018: werkloosheid stijgt licht, maar betere baankwaliteit. Web publication/site, Research Centre for Education and the Labour Market.
 4. Published
  Aarts, B. (Author), Allen, J. (Author), & Belfi, B. (Author). (2019). Meer mannen dan vrouwen behouden hun leidinggevende positie. Web publication/site, Research Centre for Education and the Labour Market.
 5. Published
  Allen, J., Belfi, B., Bijlsma, I., Fouarge, D., & Peeters, T. (2019). Ad-opleidingen: omvang en rendement. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 6. Published
 7. Published
 8. 2018
 9. Published
 10. Published
 11. Published
  Belfi, B., Allen, J., van Eldert, P., de Grip, A., Künn, A., Peeters, T., & Poulissen, D. (2018). Schoolverlaters in crisistijd: Gevolgen voor leren en de vroege loopbaan. (ROA Reports; No. 007). Research Centre for Education and the Labour Market.
 12. Published
  Belfi, B., Allen, J., & Mommers, A. (2018). Van startende tot gevorderde kunstenaar. Bij de les, (November 2018), 24-25.
 13. Published
  Allen, J., & Belfi, B. (2018). Wie A zegt, zegt ook B? Opleidingsoordelen van HBO-studenten en afgestudeerden nader vergeleken. (ROA Reports; No. 002). Research Centre for Education and the Labour Market.
 14. 2017
 15. Published
 16. Published
  Bijlsma, I., van den Brakel, J., van der Velden, R., & Allen, J. (2017). Estimating literacy levels at a detailed regional level: an application using Dutch data. Paper presented at Workshop Human Capital and Regional Development, Maastricht, Netherlands.
 17. Published
 18. Published
  Allen, J., & van der Velden, R. (2017). A critial evaluation of the PIAAC Cycle 1 background questionnaire. Paper presented at International Conference on PIAAC and PIAAC-Longitudinal, Mannheim, Germany.
 19. Published
 20. Published
  Allen, J., Massing, N., Schneider, S., & van der Velden, R. (2017). Proposal for the revision of the Background Questionnaire on education and training for the 2nd cycle of PIAAC. (ROA Technical Reports; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 21. Published
  Allen, J., Belfi, B., & Mommers, A. (2017). Van startende kunstenaar tot gevorderde: De loopbaanontwikkeling van kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen. (ROA reports; No. 006). Research Centre for Education and the Labour Market.
 22. 2016
 23. Published
 24. Published
  Sijbers, E., Allen, J., & van der Velden, R. (2016). De arbeidsmarktperspectieven van laaggeletterden in Nederland tot 2020. (ROA External Reports). Stichting Lezen & Schrijven.
 25. Published
  Bijlsma, I., van den Brakel, J., van der Velden, R., & Allen, J. (2016). Estimating literacy levels at a detailed regional level: an application using Dutch data. Paper presented at Small Area Estimation Conference 2016, Maastricht, Netherlands.
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Allen, J., Bijlsma, I., Borghans, L., & Poulissen, D. (2016). Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het primair onderwijs. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 29. Published
  Allen, J., Bijlsma, I., Borghans, L., & Poulissen, D. (2016). Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs. (ROA Reports; No. 005). Research Centre for Education and the Labour Market.
 30. Published
  Allen, J., Belfi, B., & Mommers, A. (2016). Van starter tot gevorderde: De loopbaanontwikkeling van hbo’ers in de eerste vijf jaren na afstuderen. (ROA Reports; No. 006). Research Centre for Education and the Labour Market.
 31. Published
  Sijbers, E., Meng, C., & Allen, J. (2016). Voorbereiding en aansluiting met het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. (ROA Technical Reports; No. 002). Research Centre for Education and the Labour Market.
 32. Published
  Allen, J., Meng, C., & van der Velden, R. (2016). Wat verwachten werkgevers van HBO afgestudeerden? (ROA Reports; No. 001). Research Centre for Education and the Labour Market.
 33. 2015
 34. Published
  Allen, J. P., Belfi, B. E., van der Velden, R. K. W., Jongbloed, B., Kolster, R., Westerheijden, D., ... Wolbers, M. H. J. (2015). Het beste uit studenten. (ROA External Reports). Nijmegen: ITS/ROA/CHEPS.
 35. Published
  Buisman, M., & Allen, J. P. (2015). Onderzoek laaggeletterden - Kansen voor bibliotheken om laaggeletterden te bereiken. (ROA External Reports). Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.
 36. 2014
 37. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2014). Contextual indicators in adult literacy studies: The case of PIAAC. In L. Rutkowski, M. V. Davier, & D. Rutkowski (Eds.), Handbook of international large-scale assessment (pp. 345-360). (Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences (Book 13)). Boca Raton / London / New York: CRC Press.
 38. Published
 39. 2013
 40. Published
  Levels, M., van der Velden, R. K. W., & Allen, J. P. (2013). Educational mismatches and skills: New empirical tests of old hypotheses. (ROA Research Memoranda; No. 018). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 41. Published
 42. Published
  Allen, J. P., & Meng, C. M. (2013). Maastricht University graduate surveys 2013. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2013/, No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 43. Published
  Allen, J. P. (2013). Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden: gevolgen voor het HBO. (ROA Reports; No. 012). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 44. Published
  Buisman, M., Allen, J. P., Fouarge, D., Houtkoop, W., & van der Velden, R. K. W. (2013). PIAAC 2012: de belangrijkste resultaten. Den Bosch/Maastricht: ECBO.
 45. Published
 46. Published
  Meng, C. M., Allen, J. P., Huijgen, T. G., Levels, M., & Verhagen, A. M. C. (2013). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012. (ROA Reports; No. 007). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 47. Published
  Allen, J. P., van Thor, J. A. F., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Agrarisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 48. Published
  Allen, J. P., van Thor, J. A. F., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Economisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 002). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 49. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Gezondheidszorgonderwijs en Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 50. Published
  Allen, J. P., Bertrand-Cloodt, D. A. M., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Pedagogisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 51. Published
  Allen, J. P., van Thor, J. A. F., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Technisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 52. Published
  Allen, J. P., Levels, M., & van der Velden, R. K. W. (2013). Skill mismatch and skill use in developed countries: Evidence from the PIAAC study. (ROA Research Memoranda; No. 017). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 53. Published
 54. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2013). Skills for the 21st century: implications for the Dutch education. In L. R. Smith (Ed.), Higher Education: Recent Trends, Emerging Issues and Future Outlook (Education in a Competitive and Globalizing World) (pp. 1-40). Nova Science Publishers.
 55. Published
  Allen, J. P., Badillo-Amador, L., & van der Velden, R. K. W. (2013). Wage effects of job-worker mismatches: Heterogeneous skills or institutional effects? (ROA Research Memoranda; No. 021). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 56. Published
  Allen, J. P., Badillo-Amador, L., & van der Velden, R. K. W. (2013). Wage effects of job-worker mismatches: Heterogeneous skills or institutional effects? (GSBE Research Memorandum; No. 071). Maastricht: GSBE.
 57. 2012
 58. Published
 59. Published
 60. Published
  Meng, C. M., Allen, J. P., Fouarge, D., Huijgen, T. G., & Verhagen, A. M. C. (2012). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011. (ROA Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 61. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2012). Skills for the 21st century: implications for education. (ROA Research Memoranda; No. 11). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 62. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2012). Skills for the 21st century: implications for education. (METEOR Research Memorandum; No. 043). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 63. 2011
 64. Published
 65. Published
  van der Velden, R. K. W., & Allen, J. P. (2011). Conclusions and policy implications. In J. Allen, & R. K. W. V. D. Velden (Eds.), The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Challenges for Higher Education (Higher Education Dynamics; No. 35). Dordrecht: Springer.
 66. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2011). Conclusions and policy implications. In J. Allen, S. Pavlin, & R. K. W. V. D. Velden (Eds.), Competencies and early labour market careers of higher education graduates in Europe (pp. 127-134). Ljubljana: University of Ljubljana.
 67. Published
  Allen, J. P., Coenen, J. B., & Humburg, M. (2011). Higher education experiences. In J. Allen, S. Pavlin, & R. K. W. V. D. Velden (Eds.), Competencies and early labour market careers of higher education graduates in Europe (pp. 11-26). Ljubljana: University of Ljubljana.
 68. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2011). Introduction. In J. Allen, & R. K. W. Van der Velden (Eds.), The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Challenges for Higher Education (pp. 1-14). (Higher Education Dynamics; No. 35). Dordrecht: Springer.
 69. Published
  Allen, J. P. (2011). Mobilization and human resources. In J. Allen, & R. K. W. Van der Velden (Eds.), The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Challenges for Higher Education (pp. 139-176). (Higher Education Dynamics; No. 35). Dordrecht: Springer.
 70. Published
  van der Velden, R. K. W., & Allen, J. P. (2011). Mobilization of human resources. In J. Allen, & R. K. W. V. D. Velden (Eds.), The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Challenges for Higher Education (Higher Education Dynamics; No. 35). Dordrecht: Springer.
 71. Published
 72. Published
  Meng, C. M., Allen, J. P., Huijgen, T. G., & van Thor, J. A. F. (2011). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2010. (ROA Reports; No. 7). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 73. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2011). Skills for the 21st century: implications for education. (ROA External Reports). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 74. Published
 75. Published
  van der Velden, R. K. W., & Allen, J. P. (2011). The flexible professional in the knowledge society: required competences and the role of higher education. In J. Allen, & R. K. W. V. D. Velden (Eds.), The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Challenges for Higher Education (pp. 15-54). (Higher Education Dynamics; No. 35). Dordrecht: Springer.
 76. Published
  Allen, J. P., Coenen, J. B., & Humburg, M. (2011). The role of higher education in producing relevant competences. In J. Allen, S. Pavlin, & R. K. W. V. D. Velden (Eds.), Competencies and early labour market careers of higher education graduates in Europe (pp. 55-72). Ljubljana: University of Ljubljana.
 77. Published
  Allen, J. P., Coenen, J. B., & Humburg, M. (2011). The transition and early career. In J. Allen, S. Pavlin, & R. K. W. V. D. Velden (Eds.), Competencies and early labour market careers of higher education graduates in Europe (pp. 29-54). Ljubljana: University of Ljubljana.
 78. 2010
 79. Published
 80. Published
  Allen, J. P., & Meng, C. M. (2010). Voortijdige schoolverlaters: aanleiding en gevolgen. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 81. 2009
 82. Published
  Allen, J. P., van Breugel, G. A. A., Coenen, J. B., Fouarge, D., Meng, C. M., Ramaekers, G. W. M., ... Venhorst, V. (2009). Afgestudeerden van het hbo tijdens een crisis: geen verloren generatie. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 83. Published
 84. Published
  van der Velden, R. K. W., & Allen, J. P. (2009). On the effects of education. In Altern, Bildung und lebenslanges Lernen (pp. 143-161). Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V..
 85. Published
  Allen, J. P., Coenen, J. B., Fouarge, D., Huijgen, T. G., Kriechel, B., Meng, C. M., & van der Velden, R. K. W. (2009). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt. (ROA Reports; No. 4). Maastricht: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 86. Published
  Meng, C., van der Velden, R., Allen, J., Coenen, J., Fouarge, D., Huijgen, T., & Kriechel, B. (2009). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2008. (ROA Reports; Vol. ROA-R-2009/, No. 004). Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 87. 2008
 88. Published
 89. Published
 90. Published
  van der Velden, R. K. W., & Allen, J. P. (2008). On the effects of education. (NF99). Halle/Saale Germany: Nova Acta Leopoldina.
 91. Published
  Allen, J. P., & Ramaekers, G. W. M. (2008). Pilot domeincompetenties HBO-monitor 2007. (ROA Technical Reports; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 92. Published
  Allen, J. P., & Ramaekers, G. W. M. (2008). Tests of new instrument for measuring Dublin descriptors. (ROA Technical Reports; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 93. 2007
 94. Published
 95. Published
 96. Published
 97. Published
 98. Published
 99. Published
 100. Published
 101. Published
 102. Published
 103. Published
 104. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2007). Il Professionista Flessible nella Società della Conoscenza: Primi Resultati del Progretto Reflex. In L. Alma (Ed.), IX Rapporto sulla Condizione Occupazionale dei Laureati: Dall'Università al Lavoro in Italia e in Europa (pp. 317-358). Bologna: La Società editrice il Mulino.
 105. Published
  Allen, J. P., Inenaga, R., van der Velden, R. K. W., & Yoshimoto, K. (2007). Introduction. In J. Allen, Y. Inenaga, R. K. W. V. D. Velden, & K. Yoshimoto (Eds.), Competencies, Higher Education and Career in Japan and the Netherlands (pp. 3-24). Unknown: Kluwer Academic Publishers.
 106. Published
 107. Published
  Allen, J. P., & de Grip, A. (2007). Skill Obsolescence, Lifelong Learning and Labor Market Participation. (ROA Research Memoranda; No. 006). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 108. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2007). Transitions from Higher Education to Work. In U. Teichler (Ed.), Careers of University Graduates, Views and Experiences in Comparative Perspectives (pp. 55-77). Dordrecht: Springer.
 109. Published
  Allen, J. P., Coenen, J. B., Kaiser, F., & van Weert, E. (2007). WO-Monitor 2004 en 2005: VSNU-kengetallen, analyse en interpretatie. (ROA External Reports). Den Haag: VSNU.
 110. 2006
 111. Published
 112. Published
  Allen, J. P., & Ramaekers, G. W. M. (2006). Survey among employers of alumni from the Faculty of Economics and Business Administration of Universiteit Maastricht. (ROA Reports; No. 1E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 113. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (2006). Technisch werkdocument instellingsrapportages. (ROA Working Papers; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 114. Published
  Allen, J. P. (2006). Tests op betrouwbaarheid en validiteit van kwaliteitsscores voor de resultaten van onderwijs. (ROA Working Papers; No. 004). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 115. Published
 116. Published
  Allen, J. P., Badillo-Amador, L., & van der Velden, R. K. W. (2006). Wage Effects of Job-Worker Mismatches: Heterogeneous Skills or Institutional Effects? (Paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 117. Published
 118. 2005
 119. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., van der Velden, R. K. W., & de Vries, M. R. (2005). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs, HBO-Monitor 2004. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 120. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2005). Il Professionista Flessibile nella Società della Conoscenza: Un Quadro Concettuale die Riferimento per il Progetto REFLEX. In A. Cammelli (Ed.), Lavorare dopo la Laurea Caratteristische e Percorsi Occupazionali (pp. 193-213). Bologna: Sociatà editrice il Mulino.
 121. Published
 122. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (2005). Naar een indicatorenstelsel voor de resultaten van onderwijs. (paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 123. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2005). The flexible professional in the knowledge society: conceptual framework of the REFLEX project. (REFLEX Working Paper Series; No. 1). Maastricht: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 124. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2005). The role of self-assessment in measuring skills. (REFLEX Working Paper Series; No. 2). Maastricht: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 125. 2004
 126. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., & de Vries, M. R. (2004). De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs, HBO-Monitor 2003. (ROA External Reports). Den Haag: HBO-raad.
 127. Published
  Ramaekers, G. W. M., Allen, J. P., Heijke, J. A. M., van Loo, J. B., & van der Velden, R. K. W. (2004). Methodiek werkveldonderzoek Hogeschool INHOLLAND. (ROA Working Papers; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 128. Published
  Allen, J. P., de Grip, A., Huijgen, T. G., Sanders, J. M. A. F., & de Vries, M. R. (2004). Professioneel onderwijspersoneel, functioneren van de onderwijsarbeidsmarkt. (ROA External Reports). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
 129. 2003
 130. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., & van der Velden, R. K. W. (2003). Accreditation: A Conceptual Framework for Measuring Competencies of Higher Education Graduates. (Paper). onbekend: Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt.
 131. Published
 132. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2003). La transición desde la educación superior al empleo. In Juan de Dios Jiménez Aguilera, José Sánchez Campillo, & Roberto Montero Granados (Eds.), Educación superior y empleo: la situación de los jóvenes titulados en europa, la encuesta cheers (pp. 69-90). Granada: Universidad de Granada.
 133. Published
  Allen, J. P., de Vries, M. R., de Jong, U., Roeleveld, J., & Verbeek, F. (2003). WO-Monitor 2000-2001: Arbeidsmarktsucces van academici: verschillen en determinanten. (ROA External Reports). Utrecht: Vereniging van Universiteiten VSNU.
 134. 2002
 135. Published
 136. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2002). Opleidingsmismatches versus competentiemismatches. Effecten op lonen, baantevredenheid, en on-the-job search. In R. Batenburg, T. V. D. Lippe, & E. D. Gier (Eds.), Met het oog op de toekomst van de arbeid, Uitgaven naar aanleiding van het TvA/WESWA-congres van 12 oktober 2000 (pp. 90-113). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinf. bv, SISWO, SWAV.
 137. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2002). When do skills become obsolete, and when does it matter? In A. D. Grip, J. V. Loo, & K. Mayhew (Eds.), The economics of skills obsolescence: theoretical innovations and empirical applications (pp. 27-50). (Research in Labor Economics; No. Vol. 21). Amsterdam, Boston, London, New York, Oxford, Paris: Elsevier Science.
 138. 2001
 139. Published
 140. Published
  Allen, J. P., & Huijgen, T. G. (2001). Pilotstudie : voortgezet algemeen volwassen onderwijs 1995/1996. (ROA Working Papers; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 141. Published
  Allen, J. P., Huijgen, T. G., & Welters, R. A. M. H. M. (2001). Pilotstudie voortijdig schoolverlaters 1995/1996. (ROA Working Papers; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 142. Published
  Allen, J. P., & de Vries, M. R. (2001). Transitie van opleiding naar werk van afgestudeerden in het hoger onderwijs in internationaal perspectief. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 143. Published
  Allen, J. P., de Grip, A., Sieben, I. J. P., & de Vries, M. R. (2001). Wervingskracht en arbeidsmarktpositie : school voor levenswetenschappen. (ROA Reports; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 144. Published
 145. 2000
 146. Published
  Allen, J. P., van der Velden, R. K. W., & Glebbeek, A. (2000). Op naar een nieuwe mijlpaal: een conceptueel kader voor loopbaanonderzoek. (ROA Working Papers; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 147. Published
  van der Velden, R. K. W., Allen, J. P., van der Kolk, P., & Huijgen, T. G. (2000). Technisch rapport WO-Monitor 1998. (ROA Working Papers; No. 8). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 148. Published
 149. 1999
 150. Published
  Allen, J. P., Heijke, J. A. M., & van der Velden, R. K. W. (1999). Naar een nieuwe fase in het longitudinale onderwijsonderzoek. (ROA Reports; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 151. 1998
 152. Published
  Allen, J. P., & Smit, L. (1998). Na(ar) de lerarenopleiding; onderwijsmonitor 1998. (ROA External Reports). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.