View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
  Aarts, B. (Author), Allen, J. (Author), & Belfi, B. (Author). (2019). HBO-Monitor 2018: werkloosheid stijgt licht, maar betere baankwaliteit. Web publication/site, Research Centre for Education and the Labour Market.
 4. Published
  Aarts, B. (Author), Allen, J. (Author), & Belfi, B. (Author). (2019). Meer mannen dan vrouwen behouden hun leidinggevende positie. Web publication/site, Research Centre for Education and the Labour Market.
 5. Published
  Allen, J., Belfi, B., Bijlsma, I., Fouarge, D., & Peeters, T. (2019). Ad-opleidingen: omvang en rendement. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 6. Published
 7. Published
 8. 2018
 9. Published
 10. Published
 11. Published
  Belfi, B., Allen, J., van Eldert, P., de Grip, A., K√ľnn, A., Peeters, T., & Poulissen, D. (2018). Schoolverlaters in crisistijd: Gevolgen voor leren en de vroege loopbaan. (ROA Reports; No. 007). Research Centre for Education and the Labour Market.
 12. Published
  Belfi, B., Allen, J., & Mommers, A. (2018). Van startende tot gevorderde kunstenaar. Bij de les, (November 2018), 24-25.
 13. Published
  Allen, J., & Belfi, B. (2018). Wie A zegt, zegt ook B? Opleidingsoordelen van HBO-studenten en afgestudeerden nader vergeleken. (ROA Reports; No. 002). Research Centre for Education and the Labour Market.
 14. 2017
 15. Published
 16. Published
  Bijlsma, I., van den Brakel, J., van der Velden, R., & Allen, J. (2017). Estimating literacy levels at a detailed regional level: an application using Dutch data. Paper presented at Workshop Human Capital and Regional Development, Maastricht, Netherlands.
 17. Published
 18. Published
  Allen, J., & van der Velden, R. (2017). A critial evaluation of the PIAAC Cycle 1 background questionnaire. Paper presented at International Conference on PIAAC and PIAAC-Longitudinal, Mannheim, Germany.
 19. Published
 20. Published
  Allen, J., Massing, N., Schneider, S., & van der Velden, R. (2017). Proposal for the revision of the Background Questionnaire on education and training for the 2nd cycle of PIAAC. (ROA Technical Reports; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 21. Published
  Allen, J., Belfi, B., & Mommers, A. (2017). Van startende kunstenaar tot gevorderde: De loopbaanontwikkeling van kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen. (ROA reports; No. 006). Research Centre for Education and the Labour Market.
 22. 2016
 23. Published
 24. Published
  Sijbers, E., Allen, J., & van der Velden, R. (2016). De arbeidsmarktperspectieven van laaggeletterden in Nederland tot 2020. (ROA External Reports). Stichting Lezen & Schrijven.
 25. Published
  Bijlsma, I., van den Brakel, J., van der Velden, R., & Allen, J. (2016). Estimating literacy levels at a detailed regional level: an application using Dutch data. Paper presented at Small Area Estimation Conference 2016, Maastricht, Netherlands.
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Allen, J., Bijlsma, I., Borghans, L., & Poulissen, D. (2016). Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het primair onderwijs. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 29. Published
  Allen, J., Bijlsma, I., Borghans, L., & Poulissen, D. (2016). Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs. (ROA Reports; No. 005). Research Centre for Education and the Labour Market.
Previous 1 2 3 4 5 6 Next