View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  Allen, J., Belfi, B., Bijlsma, I., Fouarge, D., & Peeters, T. (2019). Ad-opleidingen: omvang en rendement. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 3. Published
 4. Published
 5. 2018
 6. Published
 7. Published
 8. Published
  Belfi, B., Allen, J., van Eldert, P., de Grip, A., Künn, A., Peeters, T., & Poulissen, D. (2018). Schoolverlaters in crisistijd: Gevolgen voor leren en de vroege loopbaan. (ROA Reports; No. 007). Research Centre for Education and the Labour Market.
 9. Published
  Belfi, B., Allen, J., & Mommers, A. (2018). Van startende tot gevorderde kunstenaar. Bij de les, (November 2018), 24-25.
 10. Published
  Allen, J., & Belfi, B. (2018). Wie A zegt, zegt ook B? Opleidingsoordelen van HBO-studenten en afgestudeerden nader vergeleken. (ROA Reports; No. 002). Research Centre for Education and the Labour Market.
 11. 2017
 12. Published
 13. Published
  Bijlsma, I., van den Brakel, J., van der Velden, R., & Allen, J. (2017). Estimating literacy levels at a detailed regional level: an application using Dutch data. Paper presented at Workshop Human Capital and Regional Development, Maastricht, Netherlands.
 14. Published
 15. Published
  Allen, J., & van der Velden, R. (2017). A critial evaluation of the PIAAC Cycle 1 background questionnaire. Paper presented at International Conference on PIAAC and PIAAC-Longitudinal, Mannheim, Germany.
 16. Published
 17. Published
  Allen, J., Massing, N., Schneider, S., & van der Velden, R. (2017). Proposal for the revision of the Background Questionnaire on education and training for the 2nd cycle of PIAAC. (ROA Technical Reports; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 18. Published
  Allen, J., Belfi, B., & Mommers, A. (2017). Van startende kunstenaar tot gevorderde: De loopbaanontwikkeling van kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen. (ROA reports; No. 006). Research Centre for Education and the Labour Market.
 19. 2016
 20. Published
 21. Published
  Sijbers, E., Allen, J., & van der Velden, R. (2016). De arbeidsmarktperspectieven van laaggeletterden in Nederland tot 2020. (ROA External Reports). Stichting Lezen & Schrijven.
 22. Published
  Bijlsma, I., van den Brakel, J., van der Velden, R., & Allen, J. (2016). Estimating literacy levels at a detailed regional level: an application using Dutch data. Paper presented at Small Area Estimation Conference 2016, Maastricht, Netherlands.
 23. Published
 24. Published
 25. Published
  Allen, J., Bijlsma, I., Borghans, L., & Poulissen, D. (2016). Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het primair onderwijs. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 26. Published
  Allen, J., Bijlsma, I., Borghans, L., & Poulissen, D. (2016). Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs. (ROA Reports; No. 005). Research Centre for Education and the Labour Market.
 27. Published
  Allen, J., Belfi, B., & Mommers, A. (2016). Van starter tot gevorderde: De loopbaanontwikkeling van hbo’ers in de eerste vijf jaren na afstuderen. (ROA Reports; No. 006). Research Centre for Education and the Labour Market.
 28. Published
  Sijbers, E., Meng, C., & Allen, J. (2016). Voorbereiding en aansluiting met het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. (ROA Technical Reports; No. 002). Research Centre for Education and the Labour Market.
 29. Published
  Allen, J., Meng, C., & van der Velden, R. (2016). Wat verwachten werkgevers van HBO afgestudeerden? (ROA Reports; No. 001). Research Centre for Education and the Labour Market.
 30. 2015
 31. Published
  Allen, J. P., Belfi, B. E., van der Velden, R. K. W., Jongbloed, B., Kolster, R., Westerheijden, D., ... Wolbers, M. H. J. (2015). Het beste uit studenten. (ROA External Reports). Nijmegen: ITS/ROA/CHEPS.
 32. Published
  Buisman, M., & Allen, J. P. (2015). Onderzoek laaggeletterden - Kansen voor bibliotheken om laaggeletterden te bereiken. (ROA External Reports). Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.
 33. 2014
 34. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2014). Contextual indicators in adult literacy studies: The case of PIAAC. In L. Rutkowski, M. V. Davier, & D. Rutkowski (Eds.), Handbook of international large-scale assessment (pp. 345-360). (Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences (Book 13)). Boca Raton / London / New York: CRC Press.
 35. Published
 36. 2013
 37. Published
  Levels, M., van der Velden, R. K. W., & Allen, J. P. (2013). Educational mismatches and skills: New empirical tests of old hypotheses. (ROA Research Memoranda; No. 018). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 38. Published
 39. Published
  Allen, J. P., & Meng, C. M. (2013). Maastricht University graduate surveys 2013. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2013/, No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 40. Published
  Allen, J. P. (2013). Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden: gevolgen voor het HBO. (ROA Reports; No. 012). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 41. Published
  Buisman, M., Allen, J. P., Fouarge, D., Houtkoop, W., & van der Velden, R. K. W. (2013). PIAAC 2012: de belangrijkste resultaten. Den Bosch/Maastricht: ECBO.
 42. Published
 43. Published
  Meng, C. M., Allen, J. P., Huijgen, T. G., Levels, M., & Verhagen, A. M. C. (2013). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012. (ROA Reports; No. 007). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 44. Published
  Allen, J. P., van Thor, J. A. F., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Agrarisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 45. Published
  Allen, J. P., van Thor, J. A. F., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Economisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 002). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 46. Published
  Allen, J. P., Ramaekers, G. W. M., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Gezondheidszorgonderwijs en Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 47. Published
  Allen, J. P., Bertrand-Cloodt, D. A. M., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Pedagogisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 48. Published
  Allen, J. P., van Thor, J. A. F., & Verhagen, A. M. C. (2013). Sectorrapportage Hoger Technisch Onderwijs. (ROA Reports; No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 49. Published
  Allen, J. P., Levels, M., & van der Velden, R. K. W. (2013). Skill mismatch and skill use in developed countries: Evidence from the PIAAC study. (ROA Research Memoranda; No. 017). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 50. Published
 51. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2013). Skills for the 21st century: implications for the Dutch education. In L. R. Smith (Ed.), Higher Education: Recent Trends, Emerging Issues and Future Outlook (Education in a Competitive and Globalizing World) (pp. 1-40). Nova Science Publishers.
 52. Published
  Allen, J. P., Badillo-Amador, L., & van der Velden, R. K. W. (2013). Wage effects of job-worker mismatches: Heterogeneous skills or institutional effects? (ROA Research Memoranda; No. 021). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 53. Published
  Allen, J. P., Badillo-Amador, L., & van der Velden, R. K. W. (2013). Wage effects of job-worker mismatches: Heterogeneous skills or institutional effects? (GSBE Research Memorandum; No. 071). Maastricht: GSBE.
 54. 2012
 55. Published
 56. Published
 57. Published
  Meng, C. M., Allen, J. P., Fouarge, D., Huijgen, T. G., & Verhagen, A. M. C. (2012). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011. (ROA Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 58. Published
  Allen, J. P., & van der Velden, R. K. W. (2012). Skills for the 21st century: implications for education. (ROA Research Memoranda; No. 11). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
Previous 1 2 3 Next