Researcher

Claessen, J.A.A.C.

Associate Professor, Assistant Professor

View graph of relations
 1. 2014
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
  Claessen, J. A. A. C., Jacobs, P., Meijer, S., & Ouwerkerk, J. W. (2014). Mensbeelden en strafrecht - Interview- en fotoboek. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 11. Published
  Claessen, J. A. A. C., & de Vocht, D. L. F., (2014). NBSTRAF 2014, , (Rishi-zaak), Dec 23, 2013. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...19 Next