Researcher

Claessen, J.A.A.C.

Associate Professor, Assistant Professor

View graph of relations
 1. 2017
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. 2016
 9. Published
  Claessen, J., Meijer, S., van Ginneken, E., & Ouwerkerk, J. (2016). De eigen bijdrage aan de kosten van het strafproces en de slachtofferzorg. Nederlands Juristenblad, 91(39), 2898-2904. [2001].
 10. Published
 11. Published
 12. Published
  Claessen, J., (2016). Levenslange gevangenisstraf, No. ECLI:NL:HR:2016:1325, No. HR 5 juli 2016, 5 p., Jul 05, 2016. (Nieuwsbrief Strafrecht (NBSTRAF); Vol. 9, No. annoatienummer 152).
 13. Published
 14. Published
 15. Published
  Claessen, J. (2016). Terrorisme: meester Mols meets meester Boeddha. In A. Klip, V. Mols, H. Nelen, & T. Spronken (Eds.), Buitengewoon Mols: Liber amicorum prof.mr. G.P.M.F. Mols (pp. 31-36). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
  Claessen, J. A. A. C. (2016). Theories of Punishment. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative Concepts of Criminal Law (pp. 11-34). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia.
 20. Published
  Claessen, J., Blad, J., van Hoek, A., de Roos, T., & Slump, G. J. (2016). Op weg naar een Wetboek van herstel- en strafprocesrecht. Tijdschrift voor Herstelrecht, 16(3), 7-27.
 21. 2015
 22. Published
  Claessen, J. A. A. C., van Ginneken, E., Jacobs, P., & Meijer, S. (2015). Laat veroordeelde niet betalen voor kosten proces. De Volkskrant.
 23. Published
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
  Claessen, J. A. A. C., (2015). NBSTRAF 2015, 202, (Schietende agent), No. 202, No. NL:RBLIM:2015:6059, Jul 17, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 32. Published
 33. Published
 34. 2014
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. Published
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
  Claessen, J. A. A. C., Jacobs, P., Meijer, S., & Ouwerkerk, J. W. (2014). Mensbeelden en strafrecht - Interview- en fotoboek. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 46. Published
  Claessen, J. A. A. C., & de Vocht, D. L. F., (2014). NBSTRAF 2014, , (Rishi-zaak), Dec 23, 2013. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 47. Published
 48. Published
 49. 2013
 50. Published
 51. Published
 52. Published
 53. Published
 54. Published
 55. Published
  Claessen, J. A. A. C., (2013). 2013, , (Groninger HIV-zaak), Nov 29, 2012. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
Previous 1 2 3 4 Next