Researcher

Linssen, J.P.M.

View graph of relations
 1. 2011
 2. Published
  Nellen, F. J. G., Gabriël, M. M., & Linssen, J. P. M. (2011). De rol van de Uitvoeringsverordening in de (toekomst van de ) btw. In R. H. C. Luja, & M. M. Gabriël (Eds.), De toekomst van de btw. Liber amicorum ter gelegenheid v.h. emeritaat van prof. Arthur Denie (pp. 79-91). Deventer: Kluwer.
 3. 2010
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. 2009
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. 2008
 13. Published
  Hoogwout, T. C., Huitema, P., & Linssen, J. P. M. (2008). Fiscale wegwijzer 2008. (6e dr.). Amsterdam: Reed business/ Elsevier.
 14. Published
  Hoogwout, T. C., Huitema, P., & Linssen, J. P. M. (2008). Fiscale wegwijzer 2008 (Studenteneditie AC, BE en FE). (6e dr.). Amsterdam: Reed business/ Elsevier.
 15. Published
 16. 2004
 17. Published
  Linssen, J. P. M. (2004). Aftrek van BTW bij de verkoop van een deelneming. In Snel recht (pp. 17-18). Amersfoort: Sdu Uitgevers.
 18. 2003
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. 2001
 24. Published
 25. Published
  Linssen, J. P. M., Filippo, G., Hoogwout, T. C., Huitema, P., & Siebenga, H. (2001). BTW, herziening hoofdstuk 4. In Fiscale wegwijzer (gids voor de belastingstudie) 10e herziene druk (pp. 111-235). 's Gravenhage: Elsevier.