View graph of relations
 1. 2015
 2. Published
  Spier, J., & Group Global Climate Obligations, E. (2015). Oslo Principles on global climate change. (Legal Perspectives for Global Challenges; No. 3). The Hague: Eleven International publishing.
 3. 2014
 4. Published
  Spier, J., & Magnus, U. (2014). Climate change remedies. The Hague: Eleven International publishing.
 5. Published
 6. Published
  Spier, J. (2014). Het einde van een tijdperk. Gedachten over oplossingen van globale crises. In G. R. D. Groot, T. Hartlief, J. Smits, & L. V. Vliet (Eds.), Kritiek op recht. Liber amicorum Gerrit van Maanen (pp. 413-430). Deventer: Kluwer.
 7. Published
  Spier, J. (2014). Injunctive relief: opportunities and challenges: thoughts about a potentially promising vehicle to stem the tide. In J. Spier, & U. Magnus (Eds.), Climate change remedies (pp. 1-120). The Hague: Eleven International publishing.
 8. Published
  Spier, J., & Magnus, U. (2014). Preface. In J. Spier, & U. Magnus (Eds.), Climate change remedies (pp. ix-x). The Hague: Eleven International publishing.
 9. Published
  Spier, J. (2014). The urgent need of judicial cooperation to map solutions to come to grips with the major global challenges. In P. Mankowski, & W. Wurmnest (Eds.), Festschrift für Ulrich Magnus. zum 70. Geburtstag (pp. 105-114). Munich: Sellier European Law Publishers.
 10. 2013
 11. Published
 12. Published
 13. Published
  Spier, J. (2013). Legal strategies to come to grips with climate change. In O. C. Ruppel, C. Roschmann, & K. Ruppel-Schlitling (Eds.), Climate change: international law and global governance (pp. 121-152). (Vol. I). Baden-Baden: Nomos.
 14. Published
  Spier, J. (2013). Rechtsontwikkeling met beleid en kennis van zaken. In G. V. Dijk, & E. al. (Eds.), Cirkels, Een terugblik op een vooruitziende blik (pp. 41-48). Deventer: Kluwer.
 15. Published
  Spier, J. (2013). The need for breaking new ground in the realm of climate change. In M. G. Faure, & A. Wibisana (Eds.), Regulating disasters, climate change and environmental harm (pp. 227-239). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 16. 2012
 17. Published
  Spier, J., & de Jong, E. (2012). Shaping the law for global crisis. Thoughts about the role the law could play to come to grips with the major challenges of our time. (Legal Perspectives for Global Challenges; No. 1). The Hague: Eleven International publishing.
 18. Published
  Spier, J., Hartlief, T., Keirse, A. L. M., van Maanen, G. E., & Vriesendorp, R. D. (2012). Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. (6e dr., Studiereeks burgerlijk recht; No. 5). Deventer: Kluwer.
 19. 2011
 20. Published
  Spier, J. (2011). Damages and Climate Change: A Legal and Moral Nightmare. In C. V. Schoubroeck, W. Devroe, K. Geens, & J. Stuyck (Eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy (pp. 687-699). Antwerpen: Intersentia.
 21. Published
  Spier, J. (2011). De grenzen van het aansprakelijkheidsrecht. In T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; de grenzen voorbij (pp. 13-25). (Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving; No. 18). Den Haag: Boom Juridisch.
 22. Published
  Spier, J. (2011). De zegeningen en de gevaren van aansprakelijkheid voor goed werkgeverschap. In T. M. D. Boer, & J. W. Fokkens (Eds.), Strikwerda's conclusies, Opstellen aangeboden aan mr L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 445-458). Deventer: Kluwer.
 23. Published
  Spier, J. (2011). High noon: prevention of climate change as the primary goal of liability? In M. Faure, & M. Peeters (Eds.), Climate Change Liability (pp. 47-51). (New Horizons in Environmental and Energy Law). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 24. Published
 25. 2010
 26. Published
 27. Published
  Spier, J. (2010). Proportionele aansprakelijkheid: wanneer en waarom? In S. D. Lindenbergh (Ed.), Een nieuwe aanpak! (pp. 43-58). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 28. Published
  Spier, J. (2010). The Need for Judicial Activism in a Wicked World. In P. Apathy, & et al. (Eds.), Festschrift für Helmut Koziol (pp. 1481-1494). Wien: Jan Sramek Verlag.
 29. Published
  Spier, J. (2010). The rule of law and judicial activism: obstacles for shaping the law to meet the demands of a civilized society, particularly in relation to climate change? In M. Faure, & A. V. D. Walt (Eds.), Globalization and Private Law (pp. 426-454). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 30. 2009
 31. Published
 32. Published
  Spier, J. (2009). The law as a crowbar for the eradication of poverty. In National and Kapodistrian University of Athens (Ed.), Essays in honour of Konstantinos D. Kerameus (pp. XXXIV+1631). Athens/Brussels: Ant. N. Sakkoulas Publishers/Bruylant.
 33. Published
  Spier, J., Hartlief, T., van Maanen, G. E., & Vriesendorp, R. D. (2009). Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding. (5e dr.). Deventer: Kluwer.
 34. 2007
 35. Published
  Spier, J. (2007). Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor klimaatverandering, doemscenario's voor onverantwoordelijke bedrijven en overheden. In N. Teesing (Ed.), Klimaatverandering en de rol van het milieurecht (pp. 39-45). (Publicatie van de Vereniging voor Milieurecht). Den Haag: Boom Juridisch.
 36. Published
  Spier, J. (2007). Inconvenient Questions: Causation and the Eradication of Poverty and Climate Change. In L. Tichý (Ed.), Causation in Law (pp. 69-77). Praag: Univerzita Karlova V Praze Pradvnická Fakulta.
 37. Published
  van Maanen, G. E., Spier, J., Hartlief, T., & Vriesendorp, R. D. (2007). Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding. (Studiereeks Burgerlijk Recht; No. 5e dr.). Deventer: Kluwer.
 38. Published
 39. 2006
 40. Published
  Spier, J. (2006). The Devil and the Deep Blue Sea, Liability for mismanagement and fraud and a call for a serious debate on truly fundamental issues. In H. Tiberg, & A. et (Eds.), Essays on Tort, Insurance, Law and Society in honour of Bill W. Dufwa (pp. 1063-1074). (Deel II). Stockholm: Jure Förlag.
 41. Published
  Spier, J. (2006). Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. (Studiereeks burgerlijk recht; No. 5). Deventer: Kluwer.
 42. Published
 43. 2005
 44. Published
  Spier, J. (2005). General Introduction and Causation. In European Group on Tort Law (Ed.), Principles of European Tort Law. Text and Commentary (pp. 12-18-43-63). Vienna/New York: Springer.
 45. Published
 46. Published
  Spier, J. (2005). The need for More and Detailed Information. In G. Wagner (Ed.), Tort Law and Liability Insurance (pp. 201-205). (Tort and Insurance Law; No. 16). Vienna/New York: Springer.
 47. 2004
 48. Published
  Spier, J. (2004). La faisabilité d'un droit européen de la responsabilité délictuelle. In F. Milazzo (Ed.), Diritto romano e terzo millenio, Radici e perspective dell'esperienza giuridica contemporanea (pp. 239-248). Napels: Edizione Scientifiche Italiane.
 49. 2003
 50. Published
  Spier, J. (2003). Apocalyptische scenario's. De prijs van de onzekerheid na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 en de daaropvolgende economische ellende. In M. G. Faure, & J. Neethling (Eds.), Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven (pp. 3-21). (Ius Commune Europaeum; No. 44). Antwerpen: Intersentia.
 51. Published
  Spier, J. (2003). Après le déluge. Over de noodzaak van bezinning op de koers van het (aansprakelijkheids)recht. In T. Hartlief, & S. Klosse (Eds.), Einde van het aansprakelijkheidsrecht? (pp. 345-379). Den Haag: Boom Juridisch.
 52. Published
  Spier, J., Huydecoper, J. H. L. A., Roelvink, H. L. J., Helmich, K., & Michiels-van Kessenich, M. A. I. M. V. (2003). Civiele conclusies. Den Haag: Kluwer.
 53. Published
  Spier, J., & Haazen, O. A. (2003). Comparative report on liability for damage caused by others. Part II. Cases. In J. Spier (Ed.), Unification of Tort Law: Liability for damage caused by others (pp. 309-325). The Hague/London/New York: Kluwer Law International.
 54. Published
  Spier, J. (2003). De doem van de waan van de dag. In G. E. V. Maanen (Ed.), De rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed (pp. 103-115). Den Haag: Boom Juridisch.
 55. Published
  Spier, J., & Koziol, H. (2003). Liber Amicorum Pierre Widmer. (Tort and insurance law; No. 10). Wenen: Springer.
 56. Published
  Spier, J. (2003). Preface. In J. Spier (Ed.), Unification of Tort Law: Liability for damage caused by others (pp. v). The Hague/London/New York: Kluwer Law International.
 57. Published
  Spier, J. (2003). The European Group on Tort Law. In H. Koziol, & B. Steininger (Eds.), European Tort Law 2002 (pp. 541-551). Wenen: Springer.
 58. Published
  Spier, J. (2003). The Phantom of a European Civil Code. A Call for a Serious Discussion on the Foundations of a Truly 21st Century Private Law. In J. Spier, & H. Koziol (Eds.), Liber Amicorum Pierre Widmer (pp. 329-340). (Tort and insurance law; No. 10). Wenen: Springer.
 59. Published
  Spier, J. (2003). Unification of Tort Law: Liability for damage caused by others. (Principles of European tort law; No. 7). Den Haag: Kluwer Law International.
 60. Published
  Spier, J., Hartlief, T., van Maanen, G. E., & Vriesendorp, R. D. (2003). Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding. (Studiereeks Burgerlijk recht; No. 3e druk). Deventer: Kluwer.
 61. 2002
 62. Published
  Spier, J. (2002). De gevaren van eenmaking van het privaatrecht in Europa. In D. C. Buijs, & M. R. Mok (Eds.), Mok-aria (pp. 307-315). Kluwer.
 63. Published
Previous 1 2 Next