View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. 2018
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
  Schmeets, H. (2018). Sociale en maatschappelijke participatie. In M. de Mooij, C. Bloemendal, & D. Dieleman (Eds.), Jaarrapport integratie 2018 (pp. 135-143). Den Haag: CBS.
 15. 2017
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Schmeets, H. (2017). Vertrouwen in elkaar en in de samenleving. (Rapporten aan de regering; No. 26). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 21. Published
  Krieg, S., Lautenbach, H., & Schmeets, H. (2017). Vrijwilligers met en zonder betaald werk. Statistische Trends, (december).
 22. Published
 23. 2016
 24. Published
  Schmeets, H., Parigini, M., & van Hoof, M. (2016). Het sociaal kapitaal in Europese regio's. (Bevolkingstrends; No. 09). CBS.
 25. Published
  Gijsberts, M., Lubbers, M., Fleischmann, F., Maliepaard, M., & Schmeets, H. (2016). Nieuwe Spaanse migranten in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.
 26. Published
  Schmeets, H., & van Hoof, M. (2016). Ontwikkelingen in ervaren nationale problemen, 2010-2014. (Bevolkingstrends; No. 6). Den Haag: CBS.
 27. Published
  Schmeets, H. (2016). De religieuze kaart van Nederland 2010-2015. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS.
 28. Published
 29. Published
Previous 1 2 3 4 5 6 Next