View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. 2018
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
  Schmeets, H. (2018). Sociale en maatschappelijke participatie. In M. de Mooij, C. Bloemendal, & D. Dieleman (Eds.), Jaarrapport integratie 2018 (pp. 135-143). Den Haag: CBS.
 15. 2017
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Schmeets, H. (2017). Vertrouwen in elkaar en in de samenleving. (Rapporten aan de regering; No. 26). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 21. Published
  Krieg, S., Lautenbach, H., & Schmeets, H. (2017). Vrijwilligers met en zonder betaald werk. Statistische Trends, (december).
 22. Published
 23. 2016
 24. Published
  Schmeets, H., Parigini, M., & van Hoof, M. (2016). Het sociaal kapitaal in Europese regio's. (Bevolkingstrends; No. 09). CBS.
 25. Published
  Gijsberts, M., Lubbers, M., Fleischmann, F., Maliepaard, M., & Schmeets, H. (2016). Nieuwe Spaanse migranten in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.
 26. Published
  Schmeets, H., & van Hoof, M. (2016). Ontwikkelingen in ervaren nationale problemen, 2010-2014. (Bevolkingstrends; No. 6). Den Haag: CBS.
 27. Published
  Schmeets, H. (2016). De religieuze kaart van Nederland 2010-2015. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS.
 28. Published
 29. Published
 30. Published
  Jansen, W., Tobi, H., & Schmeets, H. (2016). Gebruik van bestaande gegevens. In P. Scheepers, H. Tobi, & H. Boeije (Eds.), Onderzoeksmethoden (9 ed., pp. 309-334). Amsterdam: Boom.
 31. Published
 32. Published
 33. 2015
 34. Published
 35. Published
  Peters, F. W. C., Schmeets, H., & Vink, M. (2015). Naturalisatie en integratie: herkomstland nader bekeken. In H. Schmeets (Ed.), Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt. (pp. 153-168). Den Haag/Heerlen: CBS.
 36. Published
 37. Published
  Vink, M., Gielen, W., & Schmeets, H. (2015). Opvattingen over dubbele nationaliteit. In H. Schmeets (Ed.), Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012 (pp. 77-93). Heerlen: CBS.
 38. Published
 39. 2014
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
 48. Published
 49. Published
 50. 2013
 51. Published
 52. 2012
 53. Published
 54. Published
 55. Published
 56. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2012). Declining Participation and Trust in The Netherlands. Trends and Correlations 1989-1990. In Author's conference on Declining Political Trust, Disenchantment with Politics and methods of Political Participation Cologne: GESIS.
 57. Published
 58. Published
 59. Published
 60. Published
 61. Published
 62. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2012). Meedoen en Vertrouwen Hebben. In R. V. D. Bie, R. V. Gaalen, W. D. Goede, B. Kazemier, N. Kooiman, L. Kösters, & F. Otten (Eds.), De Nederlandse Samenleving 2012 (pp. 153-165). Den Haag/Heerlen: CBS.
 63. Published
 64. Published
  te Riele, S., Huijnk, W., & Schmeets, J. J. G. (2012). Sociaal-Culturele Oriëntatie en Participatie. In R. Vliet, J. Ooijevaar, & R. V. D. Bie (Eds.), Jaarboek Integratie 2012 (pp. 148-169). Den Haag/Heerlen: CBS.
 65. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2012). Sociale Verbanden. In R. V. D. Bie, R. V. Gaalen, W. D. Goede, B. Kazemier, N. Kooiman, L. Kösters, & F. Otten (Eds.), De Nederlandse Samenleving 2012 (pp. 179-190). Den Haag/Heerlen: CBS.
 66. Published
  Linssen, R., Schmeets, J. J. G., Scheepers, P., & te Grotenhuis, M. (2012). Trends in Conventional and Unconventional Political Participation between 1981-2008. In Author's conference on Declining Political Trust, Disenchantment with Politics and methods of Political Participation Cologne: GESIS.
 67. 2011
 68. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Achtergronden van het Nationaal Kiezersonderzoek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 20-31). Den Haag/Heerlen: CBS.
 69. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Analyzing Observer Report Forms. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 141-164). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 70. Published
 71. Published
 72. Published
  Aarts, K., Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2011). De Mening van het Electoraat over de Europese Unie. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 120-125). Heerlen/Den Haag: CBS.
 73. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). De Scheidslijnen tussen de Achterbannen van de politieke Partijen. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 166-183). Den Haag/Heerlen: CBS.
 74. Published
  Hoogenboezem, J. A., Shyrokov, V., van Peski, C., Hollanders, L., Kilian, M., Linssen, R., ... Schmeets, J. J. G. (2011). Discussion. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 314-321). Heerlen/Den Haag: CBS.
 75. Published
 76. Published
  van Peski, C., Schmeets, J. J. G., & Shyrokov, V. (2011). Introduction. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 17-23). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 77. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Maatschappelijke Problemen: een Splijtzwam? In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 80-98). Den Haag/Heerlen: CBS.
 78. Published
 79. Published
  van Beuningen, J., Mars, G., Kloosterman, R., te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2011). Meetlat Sociaal Kapitaal. Den Haag/Heerlen: CBS.
 80. Published
  Schmeets, J. J. G., van Berkel, K., & Vosmer, M. (2011). Ontwerp en steekproef van het Nationaal Kiezersonderzoek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 36-47). Den Haag/Heerlen: CBS.
 81. Published
  Schmeets, J. J. G., & Vink, M. (2011). Opvattingen over dubbele Nationaliteit en de Minderhedenproblematiek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 102-116). Den Haag/Heerlen: CBS.
 82. Published
 83. Published
  van der Houwen, K., & Schmeets, J. J. G. (2011). Politieke Betrokkenheid van Allochtonen. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 186-197). Den Haag/Heerlen: CBS.
 84. Published
  van Berkel, K., Vosmer, M., & Schmeets, J. J. G. (2011). Politieke Opvattingen van Inkomensgroepen en Huiseigenaren. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 36-47). Den Haag/Heerlen: CBS.
 85. Published
  Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2011). Politieke participatie en vertrouwen in Europees perspectief. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 130-143). Den Haag/Heerlen: CBS.
 86. Published
  Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2011). Politieke Participatie en Vertrouwen in Europees vergelijkend Perspectief. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 130-144). Heerlen/ Den Haag: CBS.
 87. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Respons nader Bekeken: Herweging, Herbenadering en Paneluitval. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 66-77). Den Haag/Heerlen: CBS.
 88. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Selectiviteit van de Respons in het Nationaal Kiezersonderzoek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 50-62). Den Haag/Heerlen: CBS.
 89. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Social Cohesion: an Integrated Empirical Approach. In M. Hooghe (Ed.), Social Cohesion. Contemporary Theoretical Perspectives on the Study of Social Cohesion and Social Capital. (pp. 127-144). Brussels: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
 90. Published
  Shyrokov, V., van Peski, C., Hollanders, L., Hoogenboezem, J. A., Kilian, M., Linssen, R., ... Schmeets, J. J. G. (2011). Summary of the Discussion. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 314-321). Heerlen/Den Haag: CBS.
 91. Published
  van Peski, C., & Schmeets, J. J. G. (2011). The 'C-factor': Impact on the Nationality of Observers on observing Elections. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 167-188). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 92. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Trust and proxy Voting in The Netherlands. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 273-294). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 93. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Verkiezingen en sociale Samenhang: Epiloog. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 216-224). Den Haag/Heerlen: CBS.
 94. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Verkiezingen in het Perspectief van Sociale Samenhang. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 12-16). Den Haag/Heerlen: CBS.
 95. Published
 96. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Verkiezingen: Opkomst en Oordeel. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 148-162). Den Haag/Heerlen: CBS.
 97. Published
 98. 2010
 99. Published
  Coumans, M., Cruyff, M., van der Heijden, P., Schmeets, J. J. G., & Wolf, J. (2010). Dakloos in Nederland. Bevolkingstrends, 58(4), 55-60.
 100. Published
 101. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Hoogopgeleiden meer vertrouwen in politiek en instituties. In R. V. D. Bie, R. V. Galen, W. Goede, E. Janissen, & N. Kooiman (Eds.), De Nederlandse samenleving 2010 (pp. 175-184). Den Haag/Heerlen: CBS.
 102. Published
 103. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Integratie van allochtonen. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 153-164). Den Haag/Heerlen: CBS.
 104. Published
 105. Published
  Kloosterman, R., & Schmeets, J. J. G. (2010). Participatie en vertrouwen. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 107-109). Den Haag/Heerlen: CBS.
 106. Published
  Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2010). Participatie en vertrouwen in Europa. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 135-151). Den Haag/Heerlen: CBS.
 107. Published
  Schmeets, J. J. G. (2010). Politieke participatie. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 71-79). Den Haag/Heerlen: CBS.
 108. Published
  Schmeets, J. J. G. (2010). Religie en sociale samenhang. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 165-182). Den Haag/Heerlen: CBS.
 109. Published
  Arts, K., & Schmeets, J. J. G. (2010). Sociale Samenhang in de provincie. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 123-134). Den Haag/Heerlen: CBS.
 110. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2010). Sociale Samenhang in het drieluik van participatie, vertrouwen en integratie. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 7-14). Den Haag/Heerlen: CBS.
Previous 1 2 Next