View graph of relations
 1. 2012
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2012). Meedoen en Vertrouwen Hebben. In R. V. D. Bie, R. V. Gaalen, W. D. Goede, B. Kazemier, N. Kooiman, L. Kösters, & F. Otten (Eds.), De Nederlandse Samenleving 2012 (pp. 153-165). Den Haag/Heerlen: CBS.
 6. Published
 7. Published
  te Riele, S., Huijnk, W., & Schmeets, J. J. G. (2012). Sociaal-Culturele Oriëntatie en Participatie. In R. Vliet, J. Ooijevaar, & R. V. D. Bie (Eds.), Jaarboek Integratie 2012 (pp. 148-169). Den Haag/Heerlen: CBS.
 8. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2012). Sociale Verbanden. In R. V. D. Bie, R. V. Gaalen, W. D. Goede, B. Kazemier, N. Kooiman, L. Kösters, & F. Otten (Eds.), De Nederlandse Samenleving 2012 (pp. 179-190). Den Haag/Heerlen: CBS.
 9. Published
  Linssen, R., Schmeets, J. J. G., Scheepers, P., & te Grotenhuis, M. (2012). Trends in Conventional and Unconventional Political Participation between 1981-2008. In Author's conference on Declining Political Trust, Disenchantment with Politics and methods of Political Participation Cologne: GESIS.
 10. 2011
 11. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Achtergronden van het Nationaal Kiezersonderzoek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 20-31). Den Haag/Heerlen: CBS.
 12. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Analyzing Observer Report Forms. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 141-164). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 13. Published
 14. Published
 15. Published
  Aarts, K., Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2011). De Mening van het Electoraat over de Europese Unie. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 120-125). Heerlen/Den Haag: CBS.
 16. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). De Scheidslijnen tussen de Achterbannen van de politieke Partijen. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 166-183). Den Haag/Heerlen: CBS.
 17. Published
  Hoogenboezem, J. A., Shyrokov, V., van Peski, C., Hollanders, L., Kilian, M., Linssen, R., ... Schmeets, J. J. G. (2011). Discussion. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 314-321). Heerlen/Den Haag: CBS.
 18. Published
 19. Published
  van Peski, C., Schmeets, J. J. G., & Shyrokov, V. (2011). Introduction. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 17-23). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 20. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Maatschappelijke Problemen: een Splijtzwam? In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 80-98). Den Haag/Heerlen: CBS.
 21. Published
 22. Published
  van Beuningen, J., Mars, G., Kloosterman, R., te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2011). Meetlat Sociaal Kapitaal. Den Haag/Heerlen: CBS.
 23. Published
  Schmeets, J. J. G., van Berkel, K., & Vosmer, M. (2011). Ontwerp en steekproef van het Nationaal Kiezersonderzoek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 36-47). Den Haag/Heerlen: CBS.
 24. Published
  Schmeets, J. J. G., & Vink, M. (2011). Opvattingen over dubbele Nationaliteit en de Minderhedenproblematiek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 102-116). Den Haag/Heerlen: CBS.
 25. Published
 26. Published
  van der Houwen, K., & Schmeets, J. J. G. (2011). Politieke Betrokkenheid van Allochtonen. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 186-197). Den Haag/Heerlen: CBS.
 27. Published
  van Berkel, K., Vosmer, M., & Schmeets, J. J. G. (2011). Politieke Opvattingen van Inkomensgroepen en Huiseigenaren. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 36-47). Den Haag/Heerlen: CBS.
 28. Published
  Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2011). Politieke participatie en vertrouwen in Europees perspectief. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 130-143). Den Haag/Heerlen: CBS.
 29. Published
  Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2011). Politieke Participatie en Vertrouwen in Europees vergelijkend Perspectief. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 130-144). Heerlen/ Den Haag: CBS.
 30. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Respons nader Bekeken: Herweging, Herbenadering en Paneluitval. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 66-77). Den Haag/Heerlen: CBS.
 31. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Selectiviteit van de Respons in het Nationaal Kiezersonderzoek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 50-62). Den Haag/Heerlen: CBS.
 32. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Social Cohesion: an Integrated Empirical Approach. In M. Hooghe (Ed.), Social Cohesion. Contemporary Theoretical Perspectives on the Study of Social Cohesion and Social Capital. (pp. 127-144). Brussels: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
 33. Published
  Shyrokov, V., van Peski, C., Hollanders, L., Hoogenboezem, J. A., Kilian, M., Linssen, R., ... Schmeets, J. J. G. (2011). Summary of the Discussion. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 314-321). Heerlen/Den Haag: CBS.
 34. Published
  van Peski, C., & Schmeets, J. J. G. (2011). The 'C-factor': Impact on the Nationality of Observers on observing Elections. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 167-188). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 35. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Trust and proxy Voting in The Netherlands. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 273-294). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 36. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Verkiezingen en sociale Samenhang: Epiloog. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 216-224). Den Haag/Heerlen: CBS.
 37. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Verkiezingen in het Perspectief van Sociale Samenhang. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 12-16). Den Haag/Heerlen: CBS.
 38. Published
 39. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Verkiezingen: Opkomst en Oordeel. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 148-162). Den Haag/Heerlen: CBS.
 40. Published
 41. 2010
 42. Published
  Coumans, M., Cruyff, M., van der Heijden, P., Schmeets, J. J. G., & Wolf, J. (2010). Dakloos in Nederland. Bevolkingstrends, 58(4), 55-60.
 43. Published
 44. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Hoogopgeleiden meer vertrouwen in politiek en instituties. In R. V. D. Bie, R. V. Galen, W. Goede, E. Janissen, & N. Kooiman (Eds.), De Nederlandse samenleving 2010 (pp. 175-184). Den Haag/Heerlen: CBS.
 45. Published
 46. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Integratie van allochtonen. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 153-164). Den Haag/Heerlen: CBS.
 47. Published
 48. Published
  Kloosterman, R., & Schmeets, J. J. G. (2010). Participatie en vertrouwen. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 107-109). Den Haag/Heerlen: CBS.
 49. Published
  Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2010). Participatie en vertrouwen in Europa. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 135-151). Den Haag/Heerlen: CBS.
 50. Published
  Schmeets, J. J. G. (2010). Politieke participatie. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 71-79). Den Haag/Heerlen: CBS.
 51. Published
  Schmeets, J. J. G. (2010). Religie en sociale samenhang. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 165-182). Den Haag/Heerlen: CBS.
 52. Published
  Arts, K., & Schmeets, J. J. G. (2010). Sociale Samenhang in de provincie. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 123-134). Den Haag/Heerlen: CBS.
 53. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2010). Sociale Samenhang in het drieluik van participatie, vertrouwen en integratie. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 7-14). Den Haag/Heerlen: CBS.