View graph of relations
 1. Published
 2. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Achtergronden van het Nationaal Kiezersonderzoek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 20-31). Den Haag/Heerlen: CBS.
 3. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Analyzing Observer Report Forms. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 141-164). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 4. Published
 5. Published
  Schmeets, J. J. G. (2009). Betrokkenheid in de buurt. In D. T. Steege, & F. V. D. Waart (Eds.), Leven in NL. Feiten en ontwikkelingen in lokaal Nederland. (pp. 28-30). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
  Schmeets, J. J. G., & Boonstra, H. J. (2008). Corrigeren voor de selectiviteit: de herweging. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 43-53). Den Haag/Heerlen: CBS.
 10. Published
  Coumans, M., Cruyff, M., van der Heijden, P., Schmeets, J. J. G., & Wolf, J. (2010). Dakloos in Nederland. Bevolkingstrends, 58(4), 55-60.
 11. Published
  Schmeets, J. J. G. (2008). De contouren van het Nationaal Kiezersonderzoek. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 7-14). Den Haag/Heerlen: CBS.
 12. Published
  Schmeets, J. J. G., & Aarts, K. (2008). De kiezer en de stemprocedures. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 109-118). Den Haag/Heerlen: CBS.
 13. Published
  Aarts, K., Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2011). De Mening van het Electoraat over de Europese Unie. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 120-125). Heerlen/Den Haag: CBS.
 14. Published
  Schmeets, H. (2016). De religieuze kaart van Nederland 2010-2015. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS.
 15. Published
 16. Published
 17. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). De Scheidslijnen tussen de Achterbannen van de politieke Partijen. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 166-183). Den Haag/Heerlen: CBS.
 18. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2012). Declining Participation and Trust in The Netherlands. Trends and Correlations 1989-1990. In Author's conference on Declining Political Trust, Disenchantment with Politics and methods of Political Participation Cologne: GESIS.
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
  Hoogenboezem, J. A., Shyrokov, V., van Peski, C., Hollanders, L., Kilian, M., Linssen, R., ... Schmeets, J. J. G. (2011). Discussion. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 314-321). Heerlen/Den Haag: CBS.
 23. Published
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
 29. Published
  Schmeets, J. J. G., & van der Bie, R. (2008). Epiloog. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 169-172). Den Haag/Heerlen: CBS.
 30. Published
  Aarts, K., & Schmeets, J. J. G. (2008). Europese integratie en Nederlandse verkiezingen. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 137-146). Den Haag/Heerlen: CBS.
 31. Published
  Jansen, W., Tobi, H., & Schmeets, H. (2016). Gebruik van bestaande gegevens. In P. Scheepers, H. Tobi, & H. Boeije (Eds.), Onderzoeksmethoden (9 ed., pp. 309-334). Amsterdam: Boom.
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
  Schmeets, H., Parigini, M., & van Hoof, M. (2016). Het sociaal kapitaal in Europese regio's. (Bevolkingstrends; No. 09). CBS.
 37. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Hoogopgeleiden meer vertrouwen in politiek en instituties. In R. V. D. Bie, R. V. Galen, W. Goede, E. Janissen, & N. Kooiman (Eds.), De Nederlandse samenleving 2010 (pp. 175-184). Den Haag/Heerlen: CBS.
 38. Published
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Integratie van allochtonen. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 153-164). Den Haag/Heerlen: CBS.
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  van Peski, C., Schmeets, J. J. G., & Shyrokov, V. (2011). Introduction. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 17-23). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 47. Published
 48. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2009). Jeugd actief in de maatschappij. In F. V. D. Mooren, A. Pleijers, & J. Schiepers (Eds.), Jaarrapport 2009. Landelijke Jeugdmonitor. (pp. 49-55). Den Haag/Heerlen: CBS.
 49. Published
 50. Published
Previous 1 2 3 Next