View graph of relations
 1. 2008
 2. Published
  Schmeets, J. J. G., & Boonstra, H. J. (2008). Corrigeren voor de selectiviteit: de herweging. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 43-53). Den Haag/Heerlen: CBS.
 3. Published
  Schmeets, J. J. G. (2008). De contouren van het Nationaal Kiezersonderzoek. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 7-14). Den Haag/Heerlen: CBS.
 4. Published
  Schmeets, J. J. G., & Aarts, K. (2008). De kiezer en de stemprocedures. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 109-118). Den Haag/Heerlen: CBS.
 5. Published
  Schmeets, J. J. G., & van der Bie, R. (2008). Epiloog. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 169-172). Den Haag/Heerlen: CBS.
 6. Published
  Aarts, K., & Schmeets, J. J. G. (2008). Europese integratie en Nederlandse verkiezingen. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 137-146). Den Haag/Heerlen: CBS.
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
  Schmeets, J. J. G. (2008). Meer contacten, meer vertrouwen. In I. Beckers, & R. V. D. Bie (Eds.), De Nederlandse Samenleving 2008 (pp. 71-78). Den Haag/Heerlen: CBS.
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
 15. Published
  Schmeets, J. J. G., & Otten, F. (2008). Politieke opvattingen van kiezers met weinig inkomen. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het National Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 147-156). Den Haag/Heerlen: CBS.
 16. Published
  Schmeets, J. J. G. (2008). Probleemgebonden stemgedrag. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 129-136). Den Haag/Heerlen: CBS.
 17. Published
  Schmeets, J. J. G. (2008). Respons, selectiviteit en vertekening. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Het National Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten (pp. 35-42). Den Haag/Heerlen: CBS.
 18. Published
  Gijsberts, M., & Schmeets, J. J. G. (2008). Sociaal-culturele oriƫntatie en maatschappelijke participatie. In K. Oudhof, & R. V. D. Vliet (Eds.), Jaarrapport Integratie 2008 (pp. 201-221). Den Haag/Heerlen: CBS.
 19. 2009
 20. Published
  Schmeets, J. J. G. (2009). Betrokkenheid in de buurt. In D. T. Steege, & F. V. D. Waart (Eds.), Leven in NL. Feiten en ontwikkelingen in lokaal Nederland. (pp. 28-30). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 21. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2009). Jeugd actief in de maatschappij. In F. V. D. Mooren, A. Pleijers, & J. Schiepers (Eds.), Jaarrapport 2009. Landelijke Jeugdmonitor. (pp. 49-55). Den Haag/Heerlen: CBS.
 22. Published
  Schmeets, J. J. G., & van der Bie, R. (2009). Religie aan het begin van de 21e eeuw. Den Haag/Heerlen: CBS.
 23. Published
  Schmeets, J. J. G. (2009). Religie aan het begin van de 21e eeuw: epiloog. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Religie aan het begin van de 21e eeuw (pp. 137-142). Den Haag/Heerlen: CBS.
 24. Published
  Schmeets, J. J. G. (2009). Religie en gemeenten. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Religie aan het begin van de 21e eeuw (pp. 129-135). Den Haag/Heerlen: CBS.
 25. Published
  Schmeets, J. J. G. (2009). Religie en nationale problemen. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Religie aan het begin van de 21e eeuw (pp. 83-88). Den Haag/Heerlen: CBS.
 26. Published
  Schmeets, J. J. G., & Coumans, M. (2009). Religie en vertrouwen. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Religie aan het begin van de 21e eeuw (pp. 109-115). Den Haag/Heerlen: CBS.
 27. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2009). Religie in het perspectief van sociale samenhang. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Religie aan het begin van de 21e eeuw (pp. 7-11). Den Haag/Heerlen: CBS.
 28. Published
  Schmeets, J. J. G. (2009). Vrijwilligers. In D. T. Steege, & F. V. D. Waart (Eds.), Leven in NL. Feiten en ontwikkelingen in lokaal Nederland. (pp. 61-63). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 29. Published
  Schmeets, J. J. G., van Herten, M., & Frenken, F. (2009). Vrijwilligerswerk en informele hulp. In J. J. G. Schmeets, & R. V. D. Bie (Eds.), Religie aan het begin van de 21e eeuw (pp. 47-52). Den Haag/Heerlen: CBS.
 30. Published
 31. 2010
 32. Published
  Coumans, M., Cruyff, M., van der Heijden, P., Schmeets, J. J. G., & Wolf, J. (2010). Dakloos in Nederland. Bevolkingstrends, 58(4), 55-60.
 33. Published
 34. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Hoogopgeleiden meer vertrouwen in politiek en instituties. In R. V. D. Bie, R. V. Galen, W. Goede, E. Janissen, & N. Kooiman (Eds.), De Nederlandse samenleving 2010 (pp. 175-184). Den Haag/Heerlen: CBS.
 35. Published
 36. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Integratie van allochtonen. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 153-164). Den Haag/Heerlen: CBS.
 37. Published
 38. Published
  Kloosterman, R., & Schmeets, J. J. G. (2010). Participatie en vertrouwen. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 107-109). Den Haag/Heerlen: CBS.
 39. Published
  Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2010). Participatie en vertrouwen in Europa. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 135-151). Den Haag/Heerlen: CBS.
 40. Published
  Schmeets, J. J. G. (2010). Politieke participatie. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 71-79). Den Haag/Heerlen: CBS.
 41. Published
  Schmeets, J. J. G. (2010). Religie en sociale samenhang. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 165-182). Den Haag/Heerlen: CBS.
 42. Published
  Arts, K., & Schmeets, J. J. G. (2010). Sociale Samenhang in de provincie. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 123-134). Den Haag/Heerlen: CBS.
 43. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2010). Sociale Samenhang in het drieluik van participatie, vertrouwen en integratie. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 7-14). Den Haag/Heerlen: CBS.
 44. Published
  Schmeets, J. J. G. (2010). Sociale samenhang: epiloog. In J. J. G. Schmeets (Ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 197-206). Den Haag/Heerlen: CBS.
 45. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Sociale Samenhang: Participatie en Vertrouwen. In Jaarrapport Integratie 2010 (pp. 157-172). Den Haag/Heerlen: CBS.
 46. Published
 47. Published
 48. Published
  te Riele, S., & Schmeets, J. J. G. (2010). Weinig mensen sociaal aan de kant. In R. V. D. Bie, R. V. Galen, W. Goede, E. Janissen, & N. Kooiman (Eds.), De Nederlandse Samenleving 2010 (pp. 187-195). Den Haag/Heerlen: CBS.
 49. 2011
 50. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Achtergronden van het Nationaal Kiezersonderzoek. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 20-31). Den Haag/Heerlen: CBS.
 51. Published
  Schmeets, J. J. G. (2011). Analyzing Observer Report Forms. In H. Schmeets (Ed.), International Election Observation and Assessment of Elections (pp. 141-164). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.
 52. Published
 53. Published
 54. Published
  Aarts, K., Linssen, R., & Schmeets, J. J. G. (2011). De Mening van het Electoraat over de Europese Unie. In H. Schmeets (Ed.), Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 120-125). Heerlen/Den Haag: CBS.
Previous 1 2 3 Next