View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. 2018
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
  Schmeets, H. (2018). Sociale en maatschappelijke participatie. In M. de Mooij, C. Bloemendal, & D. Dieleman (Eds.), Jaarrapport integratie 2018 (pp. 135-143). Den Haag: CBS.
 15. 2017
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Schmeets, H. (2017). Vertrouwen in elkaar en in de samenleving. (Rapporten aan de regering; No. 26). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 21. Published
  Krieg, S., Lautenbach, H., & Schmeets, H. (2017). Vrijwilligers met en zonder betaald werk. Statistische Trends, (december).
 22. Published
 23. 2016
 24. Published
  Schmeets, H., Parigini, M., & van Hoof, M. (2016). Het sociaal kapitaal in Europese regio's. (Bevolkingstrends; No. 09). CBS.
 25. Published
  Gijsberts, M., Lubbers, M., Fleischmann, F., Maliepaard, M., & Schmeets, H. (2016). Nieuwe Spaanse migranten in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.
 26. Published
  Schmeets, H., & van Hoof, M. (2016). Ontwikkelingen in ervaren nationale problemen, 2010-2014. (Bevolkingstrends; No. 6). Den Haag: CBS.
 27. Published
  Schmeets, H. (2016). De religieuze kaart van Nederland 2010-2015. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS.
 28. Published
 29. Published
 30. Published
  Jansen, W., Tobi, H., & Schmeets, H. (2016). Gebruik van bestaande gegevens. In P. Scheepers, H. Tobi, & H. Boeije (Eds.), Onderzoeksmethoden (9 ed., pp. 309-334). Amsterdam: Boom.
 31. Published
 32. Published
 33. 2015
 34. Published
 35. Published
  Peters, F. W. C., Schmeets, H., & Vink, M. (2015). Naturalisatie en integratie: herkomstland nader bekeken. In H. Schmeets (Ed.), Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt. (pp. 153-168). Den Haag/Heerlen: CBS.
 36. Published
 37. Published
  Vink, M., Gielen, W., & Schmeets, H. (2015). Opvattingen over dubbele nationaliteit. In H. Schmeets (Ed.), Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012 (pp. 77-93). Heerlen: CBS.
 38. Published
 39. 2014
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
 48. Published
 49. Published
 50. 2013
 51. Published
 52. 2012
 53. Published
 54. Published
 55. Published
 56. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2012). Declining Participation and Trust in The Netherlands. Trends and Correlations 1989-1990. In Author's conference on Declining Political Trust, Disenchantment with Politics and methods of Political Participation Cologne: GESIS.
 57. Published
 58. Published
Previous 1 2 3 Next