View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. 2018
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. Published
 13. Published
  Schmeets, H. (2018). Sociale en maatschappelijke participatie. In M. de Mooij, C. Bloemendal, & D. Dieleman (Eds.), Jaarrapport integratie 2018 (pp. 135-143). Den Haag: CBS.
 14. 2017
 15. Published
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
  Schmeets, H. (2017). Vertrouwen in elkaar en in de samenleving. (Rapporten aan de regering; No. 26). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 20. Published
  Krieg, S., Lautenbach, H., & Schmeets, H. (2017). Vrijwilligers met en zonder betaald werk. Statistische Trends, (december).
 21. Published
 22. 2016
 23. Published
  Schmeets, H., Parigini, M., & van Hoof, M. (2016). Het sociaal kapitaal in Europese regio's. (Bevolkingstrends; No. 09). CBS.
 24. Published
  Gijsberts, M., Lubbers, M., Fleischmann, F., Maliepaard, M., & Schmeets, H. (2016). Nieuwe Spaanse migranten in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.
 25. Published
  Schmeets, H., & van Hoof, M. (2016). Ontwikkelingen in ervaren nationale problemen, 2010-2014. (Bevolkingstrends; No. 6). Den Haag: CBS.
 26. Published
  Schmeets, H. (2016). De religieuze kaart van Nederland 2010-2015. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS.
 27. Published
 28. Published
 29. Published
  Jansen, W., Tobi, H., & Schmeets, H. (2016). Gebruik van bestaande gegevens. In P. Scheepers, H. Tobi, & H. Boeije (Eds.), Onderzoeksmethoden (9 ed., pp. 309-334). Amsterdam: Boom.
 30. Published
 31. Published
 32. 2015
 33. Published
 34. Published
  Peters, F. W. C., Schmeets, H., & Vink, M. (2015). Naturalisatie en integratie: herkomstland nader bekeken. In H. Schmeets (Ed.), Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt. (pp. 153-168). Den Haag/Heerlen: CBS.
 35. Published
 36. Published
  Vink, M., Gielen, W., & Schmeets, H. (2015). Opvattingen over dubbele nationaliteit. In H. Schmeets (Ed.), Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012 (pp. 77-93). Heerlen: CBS.
 37. Published
 38. 2014
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
 48. Published
 49. 2013
 50. Published
 51. 2012
 52. Published
 53. Published
 54. Published
 55. Published
  Schmeets, J. J. G., & te Riele, S. (2012). Declining Participation and Trust in The Netherlands. Trends and Correlations 1989-1990. In Author's conference on Declining Political Trust, Disenchantment with Politics and methods of Political Participation Cologne: GESIS.
 56. Published
 57. Published
 58. Published
Previous 1 2 3 Next