Researcher

Nelen, J.M.

Vakhoogleraar, Professor

View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
  Geurtjens, K., Nelen, H., & Vanderhallen, M. (2018). From Bikers to Gangsters: On the Development of and the Public Response to Outlaw Biker Clubs in Germany, the Netherlands and Belgium. In T. Kuldova, & M. Sánchez-Jankowski (Eds.), Outlaw Motorcycle Clubs and Street Gangs. : Scheming Legality, Resisting Criminalization. (pp. 93-122). (Palgrave Studies in Risk, Crime and Society). Palgrave Macmillan.
 3. 2017
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. Published
  Nelen, H. (2017). Te goed van vertrouwen? Henk van de Bunt en zijn kijk op wetenschappelijke ethiek. In R. Staring, R. van Swaaningen, & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen: Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 27-40). (Boomcriminologie). Den haag: Boom Lemma uitgevers.
 9. Published
  Nelen, H., & Siegel, D. (Eds.) (2017). Contemporary Organized Crime.: Developments, Challenges and Responses. (Studies of Organized Crime; Vol. 16). Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-55973-5
 10. Published
  Nelen, H. (2017). Having the Blues: Money Laundering in Professional Football. In H. Nelen, & D. Siegel (Eds.), Contemporary Organized Crime. : Developments, Challenges and Responses. (pp. 125-138). [8] (Studies of Organized Crime; Vol. 16). Cham: Springer International Publishing.
 11. Published
  Nelen, H., & Siegel, D. (2017). Introduction. In H. Nelen, & D. Siegel (Eds.), Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses (pp. 1-10). [1] (Studies of Organized Crime; Vol. 16). Cham: Springer International Publishing.
 12. 2016
 13. Published
  Nelen, H. (2016). Zwijgen is zilver, spreken is goud: Meldsystemen en klokkenluiden als onderdeel van fraudebestrijding. In A. E. V. Almelo, A. B. Hoogenboom, E. R. Muller, & M. Pheiffer (Eds.), Fraude: Fraude en fraudebestrijding in Nederland (pp. 585-601). [27] (Handboeken Veiligheid). Deventer: Wolters Kluwer.
 14. Published
  Moerland, R., Nelen, H., & Willems, J. C. M. (Eds.) (2016). Denialism and Human Rights. (Maastricht Series in Human Rights). Cambridge: Intersentia.
 15. Published
  Nelen, H. (2016). Dealmaker. In A. Klip, V. Mols, H. Nelen, & T. Spronken (Eds.), Buitengewoon Mols : Liber amicorum prof. mr. G.P.M.F. Mols (pp. 143-146). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 16. Published
  Moerland, R., Nelen, H., & Willems, J. C. M. (2016). Introduction. In R. Moerland, H. Nelen, & J. C. M. Willems (Eds.), Denialism and Human Rights (pp. 1-8). [1] (Maastricht Series in Human Rights). Cambridge: Intersentia.
 17. Published
  Babjaková, R., Deten, S., Etoré, J., Geurtjens, K., Moerland, R., & Nelen, H. (2016). Olympic Idealism and Human Rights Infringements: How Athletes Cope with an Uncomfortable Reality . In R. Moerland, H. Nelen, & J. C. M. Willems (Eds.), Denialism and Human Rights (pp. 437-452). [22] (Maastricht Series in Human Rights). Cambridge: Intersentia.
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Nelen, H. (2016). De bijzondere opsporingsdiensten en toezichthouders. In M. Bolhuis, Y. Schoenmakers, & G. B. (Eds.), Actoren in de strafrechtspleging (3 ed., pp. 35-54). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 21. Published
 22. 2015
 23. E-pub ahead of print
 24. Published
 25. E-pub ahead of print
 26. E-pub ahead of print
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
  Nelen, H. (2015). Professional Football and Crime. Exploring terra incognita in studies on white-collar crime. In J. V. Erp, W. Huisman, & G. V. Walle (Eds.), Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe (pp. 292-303). Oxford: Routledge/Taylor & Francis Group.
 32. Published
  Nelen, H. (2015). Wanneer de advocaat het lachen vergaat. Enkele overpeinzingen over verwijtbaar gedrag van advocaten en de reactie daarop. In T. O. M. Dieben, J. I. M. G. Jahae, & P. T. C. V. Kampen (Eds.), Advocaat (-generaal). Liber Amicorum Taru Spronken (pp. 119-128). Deventer: Wolters Kluwer.
 33. Published
 34. 2014
 35. Published
  Nelen, H. (2014). Nodaal rechercheren over de grenzen heen. De toekomst van internationale politiesamenwerking. In E. Devroe, K. V. D. Vijver, W. Hardyns, & A. V. Dijk (Eds.), De toekomst van de politie (pp. 143-158). (Cahiers Politiestudies; No. 33). Antwerpen: Maklu.
 36. Published
 37. Published
 38. 2013
 39. Published
  Nelen, H. (2013). Corruption Dutch style. In S. Caneppele, & F. Calderoni (Eds.), Organized Crime, Corruption and Crime Prevention (pp. 159-168). New York: Springer.
 40. Published
  Nelen, H. (2013). De bijzondere opsporingsdiensten. In F. C. M. A. Michiels, & E. R. Muller (Eds.), Handhaving (pp. 291-308). (Handboeken Veiligheid). Deventer: Kluwer.
 41. Published
 42. Published
  Nelen, H., & Leeuw, F. L. (2013). Evaluating Counterterrorism: The Case of the Netherlands. In Evaluation and turbulent times. Comparative Policy Evaluation (pp. 179-197). New Brunswick London: Transaction Publishers.
 43. Published
  Leeuw, F. L. L., & Nelen, H. (2013). Evaluating Counterterrorism: The Case of the Netherlands. In J. E. Furubo, R. C. Rist, & S. Speer (Eds.), Evaluation and Turbulent Times. Reflections on a discipline in Disarray (pp. 179-196). (Comparative Policy Evaluation; No. 20). New Brunswick: Transaction Publishers.
 44. Published
  Nelen, H. (2013). Life without Parole. In H. Nelen, & J. Claessen (Eds.), Beyond the Death Penalty. Reflections on Punishment (pp. 241-251). (Maastricht Centre for Human Rights). Cambridge - Antwerpen - Portland: Intersentia.
 45. Published
  Nelen, H., Mol, M., Plaisier, J., & Peters, M. (2013). Pilot Dreigingsmanagement. De implementatie en wijze van uitvoering onder de loep. Zeist: Kerckebosch uitgeverij.
 46. Published
  Nelen, H., Peters, M., & Vanderhallen, M. (2013). Recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn. Knooppunten, knelpunten en kansen. (Politiekunde; No. 50). Zeist: Politie en Wetenschap.
 47. Published
 48. Published
  Nelen, H., & Huisman, W. (2013). Van sterke vrouwen tot slachtoffers. Reflectie op de ontwikkelingen in het Amsterdamse prostitutiebeleid. In C. Kelk, F. Koenraadt, & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten (pp. 203-214). (Pompe Reeks; No. 75). Den Haag: Boom Lemma.
 49. 2012
 50. Published
  Claessen, J. A. A. C., & Nelen, H. (2012). Beyond the Death Penalty. Reflections on Punishment. (Maastricht Series in Human Rights; No. 13). Antwerpen: Intersentia.
 51. Published
  Nelen, H. (2012). Corruptie in de polder: Nederland ontwaakt. In J. H. J. V. D. Heuvel, L. W. J. C. Huberts, & E. R. Muller (Eds.), Integriteit: Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland (pp. 169-186). (Handboeken Veiligheid). Deventer: Kluwer.
 52. Published
  van de Bunt, H. G., & Nelen, H. (2012). Corruption in various shapes and sizes - some criminological reflections. In International Law and the Fight against Corruption (pp. 1-24). (Preadviezen en Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht; No. 139). The Hague: T.M.C. Asser Press.
 53. Published
  Nelen, H. (2012). Evaluatie van Veiligheidsbeleid. In E. R. Muller (Ed.), Veiligheid (pp. 651-670). (Handboeken Veiligheid). Deventer: Kluwer.
 54. Published
  Claessen, J. A. A. C., & Nelen, H. (2012). General Introduction. In H. Nelen, & J. A. A. C. Claessen (Eds.), Beyond the Death Penalty. Reflections on Punishment (pp. 1-9). (Maastricht Series in Human Rights; No. 13). Antwerpen: Intersentia.
 55. Published
  Nelen, H., & Ritzen, L. (2012). How They Still Try to Get Away with It: Crime in the Dutch Real Estate Sector Before and After the Crisis. In S. Will, S. Handelman, & D. C. Brotherton (Eds.), How They Got Away With It: White collar criminals and the financial meltdown (pp. 223-245). New York: Columbia University Press.
 56. Published
 57. Published
  Nelen, H., Leeuw, H. B. M., Bakker, F., & Herrenberg, T. (2012). Pilot Dreigingsmanagement:een ex ante evaluatie. Den Haag: WODC, Ministerie van Justitie.
Previous 1 2 3 Next