Researcher

van Maanen, G.E.

Professor

View graph of relations
 1. 2017
 2. Published
  van Maanen, G., & Fernhout, F. (2017). Eigendom. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht. Een Maastrichtse inleiding (2017 ed., pp. 181-202). Maastricht: Gianni.
 3. 2016
 4. Published
  Kruiniger - van Maanen, P., & van Maanen, G. (2016). Jewish and Muslim women in marital captivity: The tort action as a solution. In O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. van Erp, T. Hartlief, & C. Schwarz (Eds.), Grootboek: Opstellen aangeboden aan Prof.mr. Gerard-Rene de Groot ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (pp. 241-262). Deventer: Kluwer.
 5. Published
  van Maanen, G., & Fernhout, F. (2016). Eigendom. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht. Een Maastrichtse inleiding (2016 ed., pp. 173-190). Maastricht: Gianni.
 6. 2015
 7. Published
  van Maanen, G. E., & Fernhout, F. J. (2015). Eigendom. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht. Een Maastrichtse inleiding (pp. 171-187). Maastricht: Uitgeverij Gianni.
 8. 2014
 9. Published
  van Maanen, G. E. (2014). Brahn-Reehuis. In F-J. Beekhoven van den Boezem, G. Bergervoet, & Verstijlen (Eds.), Groninger zekerheid. Liber Amicorum Wim Reehuis (pp. 271-285). Deventer: Kluwer.
 10. Published
  van Maanen, G. E. (2014). Chapter on ‘Tort Law’. In J. Hage, & B. Akkermans (Eds.), Introduction to law (pp. 101-120). Heidelberg-New York-Deventer-Londen: Springer.
 11. Published
  van Maanen, G. E. (2014). De wetshistorische wortels van ons stille pandrecht. Waardoor verloor Meijers de slag om het registerpand? In L. V. D. Berge, M. Neekilappillai, R. Kindt, & J. J. Valk (Eds.), Historische wortels van het recht (pp. 123-134). Nijmegen: Ars Aequi.
 12. Published
  van Maanen, G. E. (2014). Eigendom. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht. Een Maastrichtse inleiding Maastricht: Uitgeverij Gianni.
 13. Published
  van Maanen, G. E. (2014). Hoofdstuk VII ‘Eigendom’. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht. Een Maastrichtse inleiding (pp. 159-175). Maastricht: Uitgeverij Gianni.
 14. Published
  van Maanen, G. E. (2014). Relativiteit. Het geheime wapen van de burgerlijke rechter. In L. V. D. Berge, M. Neekilappillai, R. Kindt, & J. J. Valk (Eds.), Historische wortels van het recht (pp. 135-147). Nijmegen: Ars Aequi.
 15. 2013
 16. Published
  van Maanen, G. E. (2013). De impact van het EVRM op de letselschadepraktijk. In In de schaduw van het slachtoffer. Inleidingen gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten (pp. 71-112). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 17. Published
 18. Published
 19. 2012
 20. Published
 21. Published
  Reehuis, W. H. M., Heisterkamp, A. H. T., van Maanen, G. E., & de Jong, G. T. (2012). Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3 Goederenrecht. (Pitlo; No. 3). (dertiende druk) Deventer: Kluwer.
 22. Published
  van Maanen, G. E., & Hage, J. C. (2012). Tort law. In J. Hage, & M. Seitter (Eds.), Introduction to law (pp. 121-151). Maastricht: Maastricht University in house publication.
 23. Published
  van Maanen, G. E., & Hage, J. C. (2012). Tort law. In J. C. Hage, & M. Seitter (Eds.), Introduction to Law (pp. 121-149). Maastricht: Maastricht University.
 24. Published
  Spier, J., Hartlief, T., Keirse, A. L. M., van Maanen, G. E., & Vriesendorp, R. D. (2012). Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. (6e dr., Studiereeks burgerlijk recht; No. 5). Deventer: Kluwer.
 25. 2011
 26. Published
  van Maanen, G. E. (2011). De (on)betaalbaarheid van rampschade als argument tegen aansprakelijkheid van toezichthouders. De Enschedese vuurwerkramp als voorbeeld. In C. V. Schoubroeck, W. Devroe, K. Geens, & J. Stuyck (Eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy (pp. 739-749). Antwerpen: Intersentia.
 27. Published
  van Maanen, G. E. (2011). De impact van het EVRM op het privaatrecht. Een Grote Ver-Van-Mijn-Bed-Show? In G. E. V. Maanen, & S. D. Lindenbergh (Eds.), EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos? (pp. 9-70). (Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2011). Deventer: Kluwer.
 28. Published
  van Maanen, G. E. (2011). De meerwaarde van art. 6:174 BW. Van Zeeland naar Wilnis en terug. In F. T. Oldenhuis (Ed.), Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; de grenzen voorbij? (pp. 27-51). (Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving; No. 18). Den Haag: Boom Juridisch.
 29. Published
  van Maanen, G. E., & Lindenbergh, S. D. (2011). EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos? (Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2011). Deventer: Kluwer.
 30. Published
 31. 2010
 32. Published
 33. Published
  van Maanen, G. E. (2010). Het arrest Lindenbaum/Cohen. In R. J. B. Schutgens, J. Klijnsma, M. Klompers, D. J. W. Jongsma, & D. J. V. Leeuwen (Eds.), Canon van het recht (pp. 85-89). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 34. Published
 35. Published
 36. Published
  van Maanen, G. E. (2010). Pouwlianeuze gedachten over 'het absolute juridische niets'. In Pouwliana; Klemmende vragen in het insolventierecht (pp. 80-85). Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 37. Published
  van Dam, C. C., & van Maanen, G. E. (2010). The Development of Road and Railway Accident Law in The Netherlands. In W. Ernst (Ed.), The Development of Traffic Liability (pp. 112-150). Cambridge: Cambridge University Press.
 38. 2009
 39. Published
  van Maanen, G. E. (2009). Aansprakelijkheid voor gebrekkig toezicht. HR 13 oktober 2006, JB 2007/20 (Vie d'Or). In R. J. N. Schlössels, C. L. G. F. H. Albers, A. J. Bok, & A. M. M. M. Bots (Eds.), JB Select. Jurisprudentie Bestuursrecht Select (pp. 463-479). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  van Maanen, G. E. (2009). Égalité-beginsel als grondslag voor nadeelcompensatie. HR 20 juni 2003, JB 2003/223 (Harrida). In R. J. N. Schlössels, C. L. G. F. H. Albers, A. J. Bok, & A. M. M. M. Bots (Eds.), JB Select. Jurisprudentie Bestuursrecht Select (pp. 421-437). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
 48. Published
 49. Published
  Spier, J., Hartlief, T., van Maanen, G. E., & Vriesendorp, R. D. (2009). Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding. (5e dr.). Deventer: Kluwer.
 50. Published
  van Maanen, G. E. (2009). Zes vrouwen in het verkeer. Of: Het systeem Van Maanen revisited. In T. Hartlief, & S. Lindenbergh (Eds.), Tien Pennestreken over personenschade (pp. 47-57). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 51. 2008
 52. Published
 53. Published
 54. Published
 55. Published
  van Maanen, G. E. (2008). De ondraaglijke lichtheid van het bestuursrecht. Het gelijk van Twan Tak, de blinde fixatie van het bestuursrecht op het besluitbegrip en de noodlottige consequenties daarvan voor het schadevergoedingsrecht. In M. A. Heldeweg, B. M. J. V. D. Meulen, & J. M. H. F. Teunissen (Eds.), Publiekrecht in de Leer. Opstellen aangeboden aan prof.mr.dr. A.Q.C. (Twan) Tak (pp. 149-169). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 56. Published
 57. Published
 58. Published
 59. Published
 60. Published
Previous 1 2 3 4 Next