Researcher

de Jonge, G.

Professor

View graph of relations
 1. 2010
 2. Published
 3. Published
 4. Published
  de Jonge, G. (2010). Detention (commentaries to some decisions in detention matters of the ICTY). In A. Klip, & G. Sluiter (Eds.), Annotated leading cases of International Criminal Tribunals, The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (pp. 931-945). Antwerp: Intersentia.
 5. Published
  de Jonge, G., (2010). EHRC 2010, 10921/03, (), No. 10921/03, Jun 22, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 6. Published
  de Jonge, G., (2010). EHRC 2010, 17885/04, (), No. 17885/04, Oct 22, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 7. Published
  de Jonge, G., (2010). EHRC 2010, 28634/06, (), No. 28634/06, Dec 15, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 8. Published
  de Jonge, G., (2010). EHRC 2010, 36882/05, (), No. 36882/05, Mar 09, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 9. Published
  de Jonge, G. (2010). Hoe het detentierecht zich tot een redelijk volwaardig rechtsgebied kon ontwikkelen. In M. Westerveld, & A. et (Eds.), 35 jaar sociale advocatuur (pp. 69-76). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 10. 2009
 11. Published
  de Jonge, G., (2009). 2009, 8/1473/JW, (), No. 8/1473/JW, Dec 01, 2008. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 12. Published
  de Jonge, G. (2009). Bewerking van Titel II, vierde boek, artt. 486-505, suppl. 175. In Melai, & Groenhuijsen (Eds.), Het wetboek van strafvordering (pp. 1-146). Deventer: Kluwer.
 13. Published
 14. Published
  de Jonge, G. (2009). De verdediging van jongeren. In T. Prakken, & T. Spronken (Eds.), Handboek Verdediging (pp. 723-766). (2e dr.). Deventer: Kluwer.
 15. Published
  de Jonge, G., (2009). EHRC 2009, 22635/03, (Sulejmanovic tegen Italië), No. 22635/03, Jul 16, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 16. Published
  de Jonge, G., (2009). EHRC 2009, 6586/03, (Brândue tegen Roemenië), No. 6586/03, Apr 07, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 17. Published
  de Jonge, G., (2009). EHRC 2009, 70337/01, (Güvec tegen Turkije), No. 70337/01, Jan 20, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 18. Published
  de Jonge, G., (2009). EHRC 2009, 74912/01, (Enea tegen Italië), No. 74912/01, Sep 17, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 19. Published
 20. 2008
 21. Published
 22. Published
  de Jonge, G., (2008). 2008, 07/3305/GAB, (), No. 07/3305/GAB, Mar 20, 2008. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 23. Published
  de Jonge, G., (2008). 2008, 07/943/GA, (), No. 07/943/GA, Nov 12, 2007. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 24. Published
  de Jonge, G., (2008). 2008, 5608/05, (Renolde tegen Frankrijk), No. 5608/05, Oct 16, 2008. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 25. Published
  de Jonge, G., & Cremers, H. (2008). Bajesboek. (6e dr.). Breda: Papieren Tijger.
 26. Published
  de Jonge, G., & Weijers, I. (2008). De rol van de ouders in de jeugdstrafrechtspleging. In I. Weijers, & F. Imkamp (Eds.), Jeugdstrafrecht - In internationaal perspectief (pp. 283-297). Den Haag: Boom Juridisch.
 27. Published
  de Jonge, G. (2008). De verdediging van jongeren. In I. Weijers, & F. Imkamp (Eds.), Jeugdstrafrecht - In internationaal perspectief (pp. 149-161). Den Haag: Boom Juridisch.
 28. Published
 29. Published
  de Jonge, G., (2008). EHRC 2008, 25664/05, (Lind tegen Rusland), No. 25664/05, Dec 06, 2007. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 30. Published
  de Jonge, G., (2008). EHRC 2008, 67253/01, (Babushkin tegen Rusland), No. 67253/01, Oct 18, 2007. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 31. Published
 32. Published
 33. Published
  de Jonge, G. (2008). Jeugdsancties. In I. Weijers, & F. Imkamp (Eds.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 173-205). Den Haag: Boom Juridisch.
 34. Published
  de Jonge, G. (2008). Naar een opwaardering van het detentieprocesrecht. In A. A. Franken, M. D. Langen, & M. Moerings (Eds.), Constante waarden; Liber Amicorum Prof.Mr. Constantijn Kelk (pp. 475-485). (Pompe Reeks; No. 50). Utrecht: Willem Pompe Instituut.
 35. 2007
 36. Published
  de Jonge, G. (2007). Arbeid. In E. R. Müller, & P. C. Vegter (Eds.), Detentie ' Gevangen in Nederland (pp. 583-612). Alphen aan de Rijn: Kluwer.
 37. 2006
 38. Published
  de Jonge, G., (2006). 2006, , (Noot bij Beroepscommissie), Jul 28, 2006. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 39. Published
  de Jonge, G. (2006). Commentary - Conditions of detention/ prisoners'rights. In Andre Klip, & Goran Sluiter (Eds.), Annotated leading Cases of International Criminal Tribunals - The special Court for SierraLeone 2003-2004 (pp. 769-773). Antwerpen - osford.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  de Jonge, G. (2006). De Nederlandse jeugdstrafrechtspleging en het Kinderrechtenverdrag. In Kinderrechtencollectief, Het eerste decennium van kinderrechten in Nederland - Tien essays over tien jaar Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in Nederland 1995-2005 (pp. 45-56). (Kinderrechtencollectief). Amsterdam.
 44. Published
 45. Published
  de Jonge, G., (2006). EHRC 2006, , (Noot bij Goergiev tegen Bulgarije), Dec 15, 2005. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 46. Published
  de Jonge, G., (2006). EHRC 2006, , (Noot bij Wainwright tegen het United Kingdom), Sep 26, 2006. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 47. Published
 48. Published
 49. Published
 50. Published
 51. 2005
 52. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2147/GA, (), No. 04/2147/GA, Dec 24, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 53. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2494/GA, (), No. 04/2494/GA, Feb 03, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 54. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2782/GA, (), No. 04/2782/GA, Feb 02, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 55. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2841/GA, (), No. 04/2841/GA, Apr 05, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
 56. Published
  de Jonge, G., (2005). 2005, 04/2898/GA, (), No. 04/2898/GA, Feb 02, 2005. (Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen; No. 223004).
Previous 1 2 3 Next