Researcher

de Groot, G.R.

Professor

View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
  de Groot, G., & van de Ven, K. (2019). Bewerking titel 3 Boek 1 BW. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Groene Serie Personen- en familierecht (pp. 1-100). Deventer: Wolters Kluwer.
 4. 2018
 5. Published
 6. Published
  de Groot, G., & Parise, A. (2018). Anthoine de Saint-Joseph: A Nineteenth-Century Paladin for the Development of Comparative Legislation. In B. Van Hofstraeten, J. van Rensch, T. Gehlen, G. R. de Groot, & C. H. van Rhee (Eds.), Ten definitieven rechtdoende... LouIs BERkvens AMICORUM: Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.M.J.A. Berkvens, bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis der Limburgse territoria (UM), ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 70-93). (Werken uitgegeven door Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; Vol. 25). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
 7. Published
  de Groot, G. (2018). Bewerking van de onderdelen Namenrecht en Internationaal Namenrecht. In Personen- en familierecht (Vol. losbladige editie, pp. 1-238 ). [supplement 281] Deventer: Wolters Kluwer.
 8. Published
  de Groot, G. (2018). Bewerking van het onderdeel Nationaliteitsrecht, commentaar op de artikelen 14-29 Rijkswet op het Nederlanderschap. In Personen- en familierecht (Vol. losbladige editie, pp. 1-250). [supplement 278 ] Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Published
 10. Published
  de Groot, G., (2018). Erkenning familierechtelijke betrekkingen uit bigaam huwelijk waaraan naderhand het bigame karakter is ontvallen, No. JV 2018/26, No. ECLI:NL:RVS:2017:3009, Nov 08, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV); Vol. 3, No. 26).
 11. Published
  de Groot, G., (2018). Fayli-Koerd niet staatloos; niet aannemelijk dat hij geen Iraakse nationaliteit kan aanvragen, No. JV 2018/193, No. ECLI:NL:RVS: 2018:2826, Aug 23, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV); Vol. 15, No. 193 (p. 1145-1150)).
 12. Published
 13. Published
 14. Published
 15. Published
  de Groot, G. (2018). Recognition of transgender status in the Netherlands. In L. P. W. van Vliet (Ed.), Netherlands reports to the twentieth International Congress of Comparative Law (pp. 53-60). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP).
 16. Published
  van Hofstraeten, B., van Rensch, J., Gehlen, T., de Groot, G., & van Rhee, C. H. (Eds.) (2018). Ten definitieven rechtdoende... LouIs BERkvens AMICORUM: Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.M.J.A. Berkvens, bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis der Limburgse territoria (UM), ter gelegenheid van zijn emeritaat. (Werken uitgegeven door Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; Vol. 25). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
 17. Published
  de Groot, G., (2018). Verzoek om verlening en verzoek om medeverlening kind moeten gelijktijdig, No. JV 2018/5, No. ECLI:NL:RVS:2017:2960, Nov 01, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV); Vol. 1, No. 5).
 18. 2017
 19. Published
  de Groot, G. (2017). Bewerking van het onderdeel Nationaliteitsrecht. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene Serie). Deventer: Wolters Kluwer.
 20. Published
  de Groot, G., (2017). Intrekking nationaliteit, terrorismebestrijding, gerechtvaardigde inmenging gezinsleven, discriminatie, rechtsmiddelen, Somalië, Soedan, No. JV 2017-12, 189, No. ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC004238713, Feb 07, 2017. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 2017-12, 189, No. p. 1127-1133).
 21. Published
  de Groot, G., & Vonk, O. (2017). Jihad en ontneming van nationaliteit: Nederlandse plannen in vergelijkend perspectief. In P. Kruiniger-van Maanen (Ed.), Jihad, Islam en Recht: Jihadisme en reacties vanuit het Nederlandse en Belgische recht (pp. 35-48). (Recht van de Islam en het Midden-Oosten (RIMO-bundel); Vol. 30). Den Haag: Boom Juridisch.
 22. Published
  de Groot, G., (2017). Naturalisatie, identiteit en nationaliteit, vaststellen van, basisregistratie personen, pardonregeling, termijn, No. JV 2017-5, 81, No. ECLI:NL:RVS:2017:339, Feb 08, 2017. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 2017-5, 81, No. p. 477-482).
 23. Published
  de Groot, G., (2017). Naturalisatie, onjuiste gegevens, verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd, No. JV 2017-1, 6, No. ECLI:NL:RVS:2016:2955, Nov 09, 2016. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 2017-1, 6, No. p. 33-37).
 24. Published
  de Groot, G., (2017). Naturalisatie, onjuiste persoonsgegevens, alleenstaande minderjarige vreemdeling, Jemen, Somalië, evenredigheidsbeginsel, No. JV 2017-7, 113, No. ECLI:NL:RVS:2017:555, Mar 01, 2017. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 2017-7, 113, No. p. 680-686).
 25. Published
  de Groot, G., (2017). Nederlanderschap, erkenning, DNA-onderzoek, termijn, gezinsleven, eiscriminatie, bewijs, No. JV 2017-12, 191, No. ECLI:NL:HR:2017:570, Mar 31, 2017. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 2017-12, 191).
 26. Published
  de Groot, G. (2017). Notities over de verwerving van de nationaliteit door afstamming in het Nederlandse nationaliteitsrecht. In I. Boone, J. Put, F. Swennen, & G. Verschelden (Eds.), Liber amicorum Patrick Senaeve (pp. 95-114). Mechelen: Wolters Kluwer Belgium.
 27. Published
  de Groot, G., & Schneider, H. (2017). Willkürlicher Entzug der Staatsangehörigkeit. In H. Menkhaus, & M. Narazaki (Eds.), Japanischer Vorkämpfer für die Rechtsordnung des 21. Jahrhunderts: Festschrift für Koresuke Yamauchi zum 70. Geburtstag (pp. 159-172). (Schriften zum Internationalen Recht; Vol. 220). Berlin: Duncker & Humblot.
 28. 2016
 29. Published
 30. Published
  Vink, M., & de Groot, G. R. (2016). Citizenship policies in the European Union. In D. Besharov, M. Lopez, & M. Siegel (Eds.), A world in Motion: Trends in Global Migration and Migration Policy (pp. 209-231). Oxford: Oxford University Press.
 31. Published
  de Groot, G., Vonk, O., Dumbrava, C., & Vink, M. (2016). Benchmarking legal protection against statelessness. In L. van Waas, & M. J. Khanna (Eds.), Solving statelessness (pp. 163-190). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 32. Published
  Vonk, O., Dumbrava, C., Vink, M., & de Groot, G. (2016). Benchmarking the Protection against Statelessness in Europe. In L. Van Waas, & M. J. Khanna (Eds.), Solving Statelessness (pp. 163-190). Wolf Legal Publishers (WLP).
 33. Published
  de Groot, G. (2016). Bewerking van het onderdeel Nationaliteitsrecht. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (pp. 1-292). [(supplement 266)] (Groene Serie). Deventer: Wolters Kluwer.
 34. Published
  de Groot, G., & Vink, M. (2016). Citizenship policies in the European Union: International framework and domestic trends. In D. J. Besharov, & M. H. Lopez (Eds.), Adjusting to a world in motion: trends in global migration and migration policy (pp. 209-231). Oxford: Oxford University Press.
 35. Published
  de Groot, G. (2016). De ontwikkeling van internationale nationaliteitsrechtelijke standaards en het Belgische nationaliteitsrecht. In Belg worden. Geschiedenis van de Belgische nationaliteitsverwerving sinds 1830 (pp. 251-283 / 241-262). Mechelen: Wolters Kluwer Belgium n.v..
 36. Published
 37. Published
  de Groot, G., (2016). JV 2016-1, 4, p. 12-19, No. ECLI:NL:RVS:2015:3361, Nov 04, 2015. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 1).
 38. Published
  de Groot, G., (2016). JV 2016-11, 218, p. 1095-1100, No. ECLI:NL:RVS:2016:1305, May 18, 2016. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 11).
 39. Published
  de Groot, G., (2016). JV 2016-16, 309, p. 1550-1553, No. ECLI:NL:RVS:2016:2759, Oct 19, 2016. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 16).
 40. Published
  de Groot, G., (2016). JV 2016-4, 69, p. 300-308, No. ECLI:NL:RVS:2016:89, Jan 20, 2016. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 4).
 41. Published
  de Groot, G., (2016). JV 2016-6, 114, p. 521-527, No. ECLI:NL:HR:2016:293, Feb 19, 2016. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 6).
 42. Published
  de Groot, G., (2016). JV 2016-6, 115, p. 527-532, No. ECLI:NL:RVS:2016:258, Feb 03, 2016. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); Vol. 6).
 43. Published
  de Groot, G., & Claessens, S. (2016). Legal education, the legal profession and legal scholarship. In J. Chorus, E. Hondius, & W. Voermans (Eds.), Introduction to Dutch law (fifth edition ed., pp. 49-55). Deventer: Wolters Kluwer.
 44. Published
  de Groot, G. (2016). Objektive Anknüpfung. In A. Dutta, T. Helms, & W. Pintens (Eds.), Ein Name in ganz Europa – Vorschläge für ein internationales Namensrecht der Europäischen Union (pp. 41-47). (Schriften zum deutschen und ausländischen Familien- und Erbrecht; Vol. Band 15). Frankfurt am Main: Wolfgang Metzner Verlag.
 45. Published
  de Groot, G., & Claessens, S. (2016). Preface. In J. Chorus, E. Hondius, & W. Voermans (Eds.), Introduction to Dutch law (fifth edition ed., pp. xxi-xxii). Deventer: Wolters Kluwer.
 46. 2015
 47. Published
  de Groot, G. R. (2015). Bewerking van de onderdelen Namenrecht, Internationaal Namenrecht en Woonplaats. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (pp. 294). (Groene serie; No. supplement 254). Deventer: Kluwer.
 48. Published
  de Groot, G. R., & de Groot, D. (2015). Civil status and the freedom of movement in the EU. In C. Stumpf, & F. K. C. B. Baldus (Eds.), Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht, Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration. Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. September 2015 (pp. 1420-1426). Baden-Baden: Nomos.
 49. Published
  de Groot, G. R. (2015). Deutsch-niederländische Grenzkorrekturen 1949/1963 und das niederländische Staatsangehörigkeitsrecht, In W. Boms (Ed.), Heimatkalender Heinsberg 2016 (pp. 177-190). Heinsberg: Kreis Heinsberg.
 50. Published
 51. Published
 52. Published
 53. Published
 54. Published
 55. Published
  de Groot, G. R. (2015). Verlies van de nationaliteit wegens het wegvallen van familierechtelijke betrekking. In K. Boele-Woelki (Ed.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht (pp. 89-111). (UCERF; No. 9). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Previous 1 2 3 4 5 6 Next