Researcher

Leeuw, F.L.

Professor

View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
 3. 2017
 4. Published
  Petersson, G., Leeuw, F., Breul, J., & Leeuw, H. B. M. (2017). Cyber Society, Big Data, and Evaluation: An Introduction. In G. Petersson, & J. Breul (Eds.), Cyber Society, Big Data, and Evaluation Transaction Publishers.
 5. 2016
 6. Published
  Leeuw, F. L. (2016). Understanding What is Being Evaluated: Theory-Based Evaluation. In M. Bamberger, J. Vaessen, & E. Raimondo (Eds.), Dealing With Complexity in Development Evaluation. A Practical Approach (pp. 88-108). Los Angeles: SAGE.
 7. Published
 8. 2015
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. Published
  Leeuw, F. L. (2015). Beleidsonderzoek in de toekomst. In J. Mevissen, B. Dekker, & P. V. Hoesel (Eds.), Kennis voor Beleid. Beleidsonderzoek in Nederland (pp. 243-247). Assen: Van Gorcum.
 13. Published
  Leeuw, F. L., & Mevissen, J. (2015). Beleidstheorieën, gedragsmechanismen en evaluatieonderzoek. In P. V. Hoesel, J. Mevissen, & B. Dekker (Eds.), Kennis voor Beleid. Beleidsonderzoek in Nederland (pp. 83-105). Assen: Van Gorcum.
 14. Published
  Leeuw, F. L., & Mevissen, J. (2015). Beleidstheorieën, gedragsmechanismen, en evaluatieonderzoek. In P. V. Hoesel, J. Mevissen, & B. Dekker (Eds.), Kennis voor Beleid. Beleidsonderzoek in Nederland (pp. 83-105). Assen: Van Gorcum.
 15. Published
  Leeuw, F. L. (2015). Chapter 6: Five Practical Evaluation Problems to Which TBE Can Contribute. In M. Bamberger, J. Vaessen, & E. Raimondo (Eds.), Dealing With Complexity in Development Evaluation. A Practical Guide (pp. 109-126). Los Angeles: SAGE.
 16. Published
  Leeuw, F. L. (2015). Cyber society and "Rulejungling": new challenges for evaluation in the 21st century. In R. Stockmann, & W. Meyer (Eds.), The Future of Evaluation. Global trends, new challenges, shared perspectives (pp. 256-269). Houndmills: Palgrave Macmillan.
 17. Published
 18. Published
  Leeuw, F. L. (2015). Evaluation, Reinhard Stockmann and the three M's: Methods, Modalities and Mechanisms. In V. Hennefeld (Ed.), Nachhaltige Evaluation? Auftragsforschung zwischen Praxis and Wissenschaft (pp. 167-177). Munster: Waxmann.
 19. Published
  Leeuw, F. L. (2015). Five Practical Evaluation Problems to Which TBE Can Contribute. In M. Bamberger, J. Vaessen, & F. Raimondo (Eds.), Dealing With Complexity in Development Evaluation. A Practical Practice (pp. Chapter 6). Thousand Oaks: SAGE.
 20. Published
  Leeuw, F. L. (2015). Microcredit and Women's Empowerment: Complexity in Systematic Review. In M. Bamberger, J. Vaessen, & F. Raimondo (Eds.), Dealing With Complexity in Development Evaluation. A Practical Practice (pp. Chapter 16). Thousand Oaks: SAGE.
 21. Published
  Leeuw, F. L. (2015). Onderwijstoezicht en kwaliteit- doorgaan op bekende paden of op weg naar iets anders. In R. J. I. T. Veld (Ed.), De echte dingen. Essays over de kwaliteit van onderwijs (pp. 163-177). Amsterdam: Gopher.
 22. Published
 23. Published
  Willemsen, F., Leeuw, F. L., & Jongste, W. (2015). Wetgeving, toezicht en naleving: Het belang van empirisch-juridisch onderzoek. In F. Mertens, E. Muller, & H. Winter (Eds.), Toezicht, inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 129-148). Deventer: Wolters Kluwer.
 24. 2014
 25. Published
  Leeuw, H. B. M., Scherpenisse, J., & Leeuw, F. L. (2014). Internet als domein van overheidstoezicht. In F. Mertens, J. Scherpenisse, & M. van der Steen (Eds.), Reflecties op de ontwikkeling en professionalisering van het toezicht: 10 jaar Leeratelier Toezicht en Naleving (pp. 157-170). Den Haag: NSOB.
 26. 2013
 27. Published
  Nelen, H., & Leeuw, F. L. (2013). Evaluating Counterterrorism: The Case of the Netherlands. In Evaluation and turbulent times. Comparative Policy Evaluation (pp. 179-197). New Brunswick London: Transaction Publishers.
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
  Eshuis, R., & Leeuw, F. L. (2013). Over zien en toezien; de veronderstellingen achter het intern toezicht op semipublieke dienstverleners. In W. V. Boom, I. Giesen, & A. Verheij (Eds.), Capita Civilologie; handboek empirie en privaatrecht (pp. 955-981). (Tweede druk). Den Haag: Boom Juridisch.
 32. Published
 33. 2012
 34. Published
 35. 2011
 36. Published
  Leeuw, F. L. (2011). On the effects and perverse effects of performance audits. In J. Lonsdale, & E. al. (Eds.), Performance auditing; contributing to accountability in democratic government (pp. 231-247). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 37. Published
  Leeuw, F. L. (2011). Report On Theory-Based Evaluation (Tbe). Brussels: DG Regional Policy, EU.
 38. 2010
 39. Published
  Nelen, H., Leeuw, F. L., & Bogaerts, S. (2010). Antiterrorismebleid en evaluatieonderzoek. Framework, toepassingen en voorbeelden. (Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid). Den Haag: Boom Juridisch.
 40. Published
 41. Published
  Leeuw, F. L. (2010). Evidence-based criminaliteitsbeleid en evaluatieonderzoek. In A. Raes, & E. al. (Eds.), Strafrechtelijk beleid: beleidsvoering, evoluties en uitdagingen (pp. 111-131). Brussel: Politeia.
 42. Published
  Vaessen, J., & Leeuw, F. L. (2010). Interventions as theories: closing the gap between evaluation and the disciplines. In J. Vaessen, & F. L. Leeuw (Eds.), Mind the gap. Perspectives on policy evaluation and the social sciences (pp. 141-171). New Brunswick & London: Transaction Publishers.
 43. Published
  Leeuw, F. L., & Vaessen, J. (2010). Introduction: Mind the gap. In J. Vaessen, & F. L. Leeuw (Eds.), Mind the gap. Perspectives on policy evaluation and the social sciences (pp. 1-29). New Brunswick & London: Transaction Publishers.
 44. Published
 45. Published
  Leeuw, F. L., & van Gils, G. H. C. (2010). Over benutting van beleidsevaluaties bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In H. Aardema, & E. al. (Eds.), Meerwaarde van de bestuurskunde (pp. 165-173). Den Haag: Boom Juridisch.
 46. Published
 47. Published
 48. 2009
 49. Published
  van Dijk, J., Choenni, S., & Leeuw, F. L. (2009). Analyzing a complaint database by means of a genetic-based data mining algorithm. In Hafner (Ed.), Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2009) (pp. 226-228). New York/Barcelona: ACM Press.
 50. Published
  Ling, T., Leeuw, F. L., & Rieper, O. (2009). Conclusion and Perspectives: risks and promises of the Evidence Movement. In O. Rieper, F. L. Leeuw, & T. Ling (Eds.), The Evidence Book. Concepts, Generation, and Use of Evidence (pp. 167-179). (Comparative Policy Evaluation; No. 15). New Brunswick/London: Transaction Books.
 51. Published
 52. Published
 53. Published
  Leeuw, F. L. (2009). Evidence based beleid. In Liber Amicorum tgv de 65ste verjaardag van prof.dr. Peter van Hoesel (pp. 98-101). Zoetermeer: Panteia.
 54. Published
  Leeuw, F. L., & Vaessen, J. (2009). Evidence-based policy in ontwikkelingssamenwerking. In R. Rouw, D. Satijn, & T. Schokker (Eds.), Bewezen beleid in het onderwijs (pp. ???-???). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 55. Published
  Leeuw, F. L., & Vaessen, J. (2009). Hoofdstuk 6: Evidence based policy in andere sectoren. In R. Rouw, & A. et (Eds.), Evidence based beleid (pp. 108-126). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 56. Published
 57. Published
  Vaessen, J., & Leeuw, F. L. (2009). Interventions as theories: closing the gap between evaluation and the disciplines? In J. Vaessen, & F. L. Leeuw (Eds.), Mind the gap: perspectives on policy evaluation and the social sciences (pp. 141-170). New Brunswick: Transaction Publishers.
 58. Published
  Leeuw, F. L., & et, A. (2009). Introduction. In O. Rieper, F. L. Leeuw, & T. Ling (Eds.), The Evidence Book. Concepts, Generation, and Use of Evidence (pp. 1-11). (Comparative Policy Evaluation; No. 15). New Brunswick/London: Transaction Books.
 59. Published
  Leeuw, F. L., & Vaessen, J. (2009). Mind the gap: introduction. In J. Vaessen, & F. L. Leeuw (Eds.), Mind the gap: perspectives on policy evaluation and the social sciences (pp. 1-25). New Brunswick: Transaction Publishers.
 60. Published
  Vaessen, J., & Leeuw, F. L. (2009). Mind the gap: perspectives on policy evaluation and the social sciences. New Brunswick & London: Transaction Publishers.
Previous 1 2 Next