View graph of relations
 1. 2007
 2. Published
 3. Published
 4. Published
  Coomans, A. P. M., & Kamminga, M. T. (2007). Rechten van de Mens. In N. Horbach, R. Lefeber, & O. Ribbelink (Eds.), Handboek Internationaal Recht (pp. 469-507). Den Haag: Asser Press.
 5. Published
 6. 2006
 7. Published
 8. Published
 9. Published
  Coomans, A. P. M. (2006). Grensoverschrijdende mensenrechterlijke verplichtingen en de toegang tot essentiele medicijnen in ontwikkelingslanden. In M. Faure, & M. Peeters (Eds.), Grensoverschrijdend Rechts (pp. 1-26). Oxford-Antwerpen: Intersentia.
 10. Published
 11. Published
  Coomans, A. P. M. (2006). Some Introductory Remarks on the Justiciability of Economic and Social Rights in as Comparative Constitutional Context. In F. Coomans (Ed.), Justiciability of Economic and Social Rights - Experiences from Domestic Systems (pp. 1-15). Antwerpen: Intersentia.
 12. Published
  Coomans, A. P. M. (2006). Staatsrecht. In J. C. Hage, R. J. N. Schlossels, & R. Wolleswinkel (Eds.), Recht, vaardig en zeker - een inleiding in het Recht (pp. 237-287). (3de druk). Den Haag: Boom Juridisch.
 13. Published
 14. 2005
 15. Published
 16. Published
  Coomans, A. P. M., & Hallo de Wolf, A. G. (2005). Privatisation of education and the Right to Education. In K. de Feyter, & F. Gómez Isa (Eds.), Privatisation and Human Rights in the Age of Globalisation (pp. 229-258). Antwerp-Oxford: Intersentia.
 17. Published
  Coomans, A. P. M. (2005). Progressive Development of International Human Rights Law: The Extraterritorial Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In M. Windfuhr (Ed.), Beyond the nation state- human Rights in Times of Globalisation (pp. 33-50). Uppsala: Global Publications Foundation.
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Coomans, A. P. M., & Veriava, F. (2005). The Right to education. In D. Brand, & C. Heyns (Eds.), Socio-Economic Rights in South Africa (pp. 57-83). Pretoria: Pretoria University Law Press.
 21. Published
 22. 2004
 23. Published
 24. Published
  Coomans, A. P. M., & Kamminga, M. T. (2004). Comparative Introductory Comments on the Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. In F. Coomans, & M. T. Kamminga (Eds.), Extraterritorial Application of Human Rights Treaties (pp. 1-7). Antwerpen/Oxford: Intersentia.
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
 29. Published
  Coomans, A. P. M. (2004). Some remarks on the Extraterritorial Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In A. P. M. Coomans, & M. T. Kamminga (Eds.), Extraterritorial Application of Human Rights Treaties (pp. 183-199). Antwerpen: Intersentia.
 30. 2003
 31. Published
  Coomans, A. P. M. (2003). Als men de vos niet vangen wil, kan men geen honden vinden; de mensenrechtelijke aspecten van de zaak Vos BV. In C. Flinterman, & W. Genugten van (Eds.), Niet-statelijke actoren en de rechten van de mens; gevestigde waarden, nieuwe wegen (pp. 51-65). Den Haag: Boom Juridisch.
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
  Coomans, A. P. M. (2003). Het Recht op Onderwijs op de Agenda. In Tien jaar Maastrichts Centrum voor de Rechten van de Mens 1993-2003 - Een 'proefschriftondervindelijke' terugblik (pp. 29-34). Maastricht: Universiteit Maastricht.
 36. Published
  Coomans, A. P. M. (2003). Hoofdstuk Staatsrecht. In J. C. Hage, & R. Wolleswinkel (Eds.), Recht, vaardig en zeker, Een inleiding in het recht (pp. 241-290). (tweede druk). Den Haag: Boom Juridisch.
 37. Published
  Boerefijn, I., Coomans, A. P. M., Goldschmidt, J., Holtmaat, R., & Wolleswinkel, M. W. (2003). Introduction. In Temporary Special Measures - Accelerating de facto Equality of Women under Article 4(1) UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (pp. 1-7). Antwerpen, Oxford, New York: Intersentia.
 38. Published
 39. Published
  Wolleswinkel, M. W., & Coomans, A. P. M. (2003). Strafrecht. In R. Wolleswinkel, & J. C. Hage (Eds.), Recht, vaardig en zeker. Een inleiding in het recht. (pp. 205-240). Den Haag: Boom Juridisch.
 40. Published
 41. Published
 42. 2002
 43. Published
  Coomans, A. P. M. (2002). Discrimination and Stigmatisation regarding Education: The Case of the Romani Children in the Czech Republic. In J. C. M. Willems (Ed.), Developmental and Autonomy Rights of Children - Empowering Children, Caregivers and Communities Antwerpen: Intersentia.
 44. Published
  Coomans, A. P. M. (2002). In Search of the Core Content of the Right to Education. In D. Brand, & S. Russell (Eds.), Exploring the core content of socio-economic rights: South African and international perspectives (pp. 159-182). Pretoria: Protea Book House.
 45. Published
  Coomans, A. P. M. (2002). In Search of the Core Content of the Right to Education. In S. Chapman, & S. Russell (Eds.), Building a Framework for Economic, Social and Cultural Rights (pp. 217-246). Antwerpen: Intersentia.
 46. Published
 47. Published
 48. 2001
 49. Published
  Coomans, A. P. M. (2001). Hoofdstuk Staatsrecht. In J. C. Hage, R. J. N. Schlossels, & R. Wolleswinkel (Eds.), Recht, vaardig en zeker: een inleiding in het recht (pp. 219-267). Den Haag: Boom.
 50. Published
 51. Published
  Coomans, A. P. M. (2001). Minderhedenrechten en onderwijsrechten. In P. B. Cliteur, & V. V. D. Eeckhout (Eds.), Cultuurrelativisme en Sociale Cohesie (pp. 447-452). Den Haag: Boom.
 52. Published
 53. 1995
 54. Published
 55. Published
 56. 1992
 57. Published
 58. Published
 59. 1991
 60. Published
  Lijnzaad, L., & Coomans, A. P. M. (1991). Initiating the CSCE-Supervisory procedure, the cases of the Netherlands and Czechoslovakia. In A. Bloed, & P. V. Dijk (Eds.), The Human Dimension of the Helsinki Process, The Vienna Follow-up meeting and its Aftermath (pp. 109-127). Dordrecht: Martinus Nijhoff.
Previous 1 2 Next