View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  de Koning, B., Dur, R., & Fouarge, D. (2019). Correcting erroneous beliefs about job opportunities and wages : A field experiment on education choices. Poster session presented at Workshop on Older Workers’ Skills and Labour Market Behaviour, Maastricht, Netherlands.
 3. Published
  Fouarge, D. (2019). Correcting erronous beliefs about job opportunities and wages: A field experiment on education choices. Paper presented at Workshop 'Improving quality and returns to education', Leuven, Belgium.
 4. Published
  Fouarge, D. (2019). The role of unanticipated labour market conditions in graduates' regret of study choice. Paper presented at 2nd BIBB Conference on the Economics of Vocational Education and Training, Siegberg, Germany.
 5. Published
 6. Published
 7. Published
  Allen, J., Belfi, B., Bijlsma, I., Fouarge, D., & Peeters, T. (2019). Ad-opleidingen: omvang en rendement. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 8. Published
 9. Published
  Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Fouarge, D., & de Lombaerde, G. (2019). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024. (ROA Reports; No. 007). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 10. Published
  Weterings, A. M., Bakens, J., Ivanova, O., & Fouarge, D. (2019). Frictie op de arbeidsmarkt door de energietransitie: een modelverkenning. (ROA External Reports). Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
 11. Published
  Heald, S., Smith, A., & Fouarge, D. (2019). Innovation forecasting model. (ROA External Reports). Research Centre for Education and the Labour Market.
 12. Published
 13. Published
  Bakens, J., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2019). Opleidingsclassificatie naar Niveau en Richting 2019: Achtergronddocumentatie. (ROA Technical Reports; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 14. Published
  Fouarge, D., Özer, M. N., & Seegers, P. (2019). Personality traits, migration intentions, and cultural distance. (Discussion Paper Series; No. 12444). Bonn: IZA.
 15. Published
 16. Published
 17. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Künn, A., Peeters, T., & Poulissen, D. (2019). Werken en leren in de zorg- en welzijnssector. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2019/, No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 18. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Künn, A., Peeters, T., & Poulissen, D. (2019). Werken en leren in openbaar bestuur en overheidsdiensten. (ROA Fact Sheets; Vol. ROA-F-2019/, No. 002). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 19. 2018
 20. Published
  Fouarge, D., Özer, M. N., & Seegers, P. (2018). Personality traits, migration intentions, and cultural distance. (GSBE Research Memoranda; No. 028). GSBE.
 21. Published
  Fouarge, D. (2018). Effectiveness in tasks, training and informal learning. Paper presented at ROA Workshop on Dynamics of Skills Supply and Demand, Maastricht, Netherlands.
 22. Published
  Fouarge, D., & Comyn, P. (2018). Career building in fast-changing labour markets. Paper presented at World Skills Netherlands Conference, Amsterdam, Netherlands.
 23. Published
 24. Published
 25. Published
  Fouarge, D. (2018). De werknemer van de toekomst: vaardigheden waar vraag je naar. Paper presented at Pleasure, Art & Science Festival (PAS), Maastricht, Netherlands.
 26. Published
  Fouarge, D. (2018). The employee of the future: skills in demand. Paper presented at Pleasure, Art & Science Festival (PAS), Maastricht, Netherlands.
 27. Published
  Fouarge, D. (2018). Een opleiding kies je met je hart én je verstand. Paper presented at Limburgse Arbeidsmarktdag 2018, Roermond, Netherlands.
 28. Published
  Fouarge, D. (2018). Levenslang leren: vraag- en aanbodfactoren. Paper presented at OCW Workshop leerbereidheid en gedragsinzichten, Den Haag, Netherlands.
 29. Published
  Fouarge, D. (2018). The role of unanticipated labour market conditions in graduates' regret of study choice. Paper presented at Belgian Day for Labour Economists, Charleroi, Belgium.
 30. Published
 31. Published
  Fouarge, D. (2018). The determinants of education advice. Paper presented at Workshop in Economics - Maastricht University, Maastricht, Netherlands.
 32. Published
  Fouarge, D. (2018). The changing demand for skills in the Netherlands. Paper presented at ENOP 2018 Symposium, Paris, France.
 33. Published
  Fouarge, D. (2018). De arbeidsmarkt voor Ad gediplomeerden: Naar prognoses voor Ad opleidingen?. Paper presented at Dag van de Ad, Amersfoort, Netherlands.
 34. Published
 35. Published
  Fouarge, D. (2018). Veranderingen in beleid verstoren de informatiesignalen naar studiekiezers. Paper presented at SZW Symposium Arbeidsmarktbeleid in een verkrappende arbeidsmarkt, Den Haag, Netherlands.
 36. Published
  Fouarge, D. (2018). Impact of employer characteristics and beliefs on propensity to hire older job applicants. Paper presented at Netspar International Pension Workshop, Leiden, Netherlands.
 37. Published
 38. Published
  Fouarge, D., Bakens, J., & Bijlsma, I. (2018). Aansluiting Technisch Onderwijs en de Arbeidsmarkt. (ROA Technical Reports; No. 006). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 39. Published
  Bakens, J., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2018). Actualisering AIS en ROA prognoses tot 2022. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2018/, No. 019). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Bakens, J., Fouarge, D., & Peeters, T. (2018). Labour market forecasts by education and occupation up to 2022. (ROA Technical Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 47. Published
 48. Published
  Künn, A., Poulissen, D., van Eldert, P., Fouarge, D., & de Grip, A. (2018). Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. (ROA Reports; No. 005). Research Centre for Education and the Labour Market.
 49. Published
  de Grip, A., Belfi, B., Fouarge, D., Künn, A., Peeters, T., & Poulissen, D. (2018). Levenslang leren en competentieontwikkeling: Beleidsrapport. (ROA Reports; No. 008). Research Centre for Education and the Labour Market.
 50. Published
  Bakens, J., Bijlsma, I., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2018). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2017-2022. (ROA Technical Reports; No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 51. Published
  Bakens, J., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2018). Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2017-2022. (ROA Technical Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 52. Published
  Fouarge, D., van Eldert, P., de Grip, A., Künn, A., & Poulissen, D. (2018). Nederland in leerstand. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 53. Published
  Fouarge, D., Özer, M. N., & Seegers, P. (2018). Personality traits, migration intentions, and cultural distance. (ROA Research Memoranda; No. 007). Research Centre for Education and the Labour Market.
 54. Published
  van den Berg, E., van Eldert, P., Fouarge, D., & ter Weel, B. (2018). Taken en vaardigheden op het werk: Bevindingen uit de eerste en tweede Nederlandse Skills Survey. (ROA Reports; No. 006). Research Centre for Education and the Labour Market.
 55. Published
  Montizaan, R., & Fouarge, D. (2018). The relationship between non-cognitive skills and retirement decisions. (50 ed.) (Netspar Industry Series; No. 50), (ROA External Reports). Netspar.
 56. Published
 57. Published
  Poulissen, D., Künn, A., Fouarge, D., & de Grip, A. (2018). Trainingsparticipatie van oudere werknemers: belemmeringen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Paper presented at Netspar Conferentie: Arbeidsparticipatie, zorg en scholing onder ouderen, Tilburg, Netherlands.
 58. Published
 59. 2017
 60. Published
  Fouarge, D. (2017). Welke rol speelt arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuze van mbo'ers?. Paper presented at Nederlandse ArbeidsmarktDag, Utrecht, Netherlands.
 61. Published
 62. Published
  Fouarge, D. (2017). Why do dome workers never participate in training?. Paper presented at Belgian Day for Labour Economists, Louvain la Neuve, Belgium.
 63. Published
  Fouarge, D. (2017). Why do some workers never participate in training?. Paper presented at Belgian Day for Labour Economists, Louvain la Neuve, Belgium.
 64. Published
  Fouarge, D. (2017). Changing demand for skills in the Netherlands. Paper presented at Annual meeting of the International Labour Market Forecasting Network, Amsterdam, Netherlands.
 65. Published
  Fouarge, D. (2017). Omvang en gevolgen van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Paper presented at TNO/ROA conferentie ‘Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’, Utrecht, Netherlands.
 66. Published
 67. Published
 68. Published
  Fouarge, D., Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Peeters, T., Poulissen, D., ... Montizaan, R. (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 69. Published
  Fouarge, D., Künn, A., & Punt, D. (2017). De rol van arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuze van mbo'ers. (ROA Reports; No. 009). Research Centre for Education and the Labour Market.
 70. Published
 71. Published
  van Eldert, P., Fouarge, D., de Grip, A., & Poulissen, D. (2017). How and where do workers learn? (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2017/, No. 004E). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 72. Published
 73. Published
 74. Published
  Fouarge, D., Smits, W., de Vries, J., & de Vries, R. (2017). Ongelijkheid en veranderingen in de beroepenstructuur. In K. Chkalova, J. van Genabeek, J. Sanders, & W. Smits (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Focus op ongelijkheid: De focus op ongelijkheid (pp. 46-67). Centraal Bureau voor de Statistiek/TNO.
 75. Published
 76. Published
 77. Published
 78. Published
  Bijlsma, I., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2017). Werken met een AOW. Omvang, beweegredenen en risico’s van verdringing. (69 ed.) (Netspar Opinion Paper, Industry Paper Series; No. 69), (ROA External Reports). Netspar.
 79. Published
  van Eldert, P., Fouarge, D., de Grip, A., & Poulissen, D. (2017). Werkenden in leerstand. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2017/, No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 80. 2016
 81. Published
 82. Published
 83. Published
 84. Published
 85. Published
 86. Published
 87. Published
 88. Published
 89. Published
 90. Published
 91. Published
 92. Published
 93. Published
  Fouarge, D. (2016). Leren in de Zorg & Welzijn. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2016/, No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 94. Published
  Salamanca Acosta, N., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2016). Locus of control and investment in risky assets. (IZA Discussion Paper; No. 10407). Bonn: IZA.
 95. Published
  Bijlsma, I., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., Kuenn, A., & Poulissen, D. (2016). Methodiek arbeidsmarktprognoses en-indicatoren 2015-2020. (ROA Technical Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 96. Published
  Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2016). Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2020. (ROA Technical Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 97. Published
 98. Published
  Özer, M. N., Fouarge, D., & Seegers, P. (2016). Personality traits and migration intention: Who bears the cost of migration?. Paper presented at XIX Applied Economics Meeting, Seville, Spain.
 99. Published
  Kuenn, A., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2016). ROA opleidingsindeling 2015. (ROA Technical Reports; No. 003). Research Centre for Education and the Labour Market.
 100. Published
  Fouarge, D., Künn, A., & Mommers, A. (2016). Studiekeuze en arbeidsmarkt: literatuurstudie. (ROA Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 101. Published
 102. 2015
 103. Published
 104. Published
 105. Published
 106. Published
 107. Published
 108. Published
 109. Published
 110. Published
 111. Published
 112. Published
  Fouarge, D., & Dijksman, S. (2015). Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014). (ROA Technical Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 113. Published
 114. Published
  Bijlsma, I., van Broekhoven, K. C. M., Collewet, M. M. F., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., ... Poulissen, D. (2015). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020. (ROA Reports; No. 006). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 115. Published
 116. Published
  Elsayed, A. E. A., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. M. (2015). Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers : evidence from a stated preference analysis. (ROA Research Memoranda; No. 009). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 117. Published
 118. Published
 119. Published
 120. Published
 121. Published
 122. Published
 123. Published
  Fouarge, D. (2015). Project Onderwijs-Arbeidsmarkt: Gebruik van arbeidsmarktinformatie en impact. (ROA Technical Reports; No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 124. Published
 125. Published
 126. Published
  Montizaan, R. M., de Grip, A., & Fouarge, D. (2015). Training access, reciprocity, and expected retirement age. (ROA Research Memoranda; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 127. Published
 128. Published
 129. 2014
 130. Published
 131. Published
 132. Published
 133. Published
 134. Published
 135. Published
 136. Published
 137. Published
 138. Published
 139. Published
 140. Published
 141. Published
 142. Published
 143. Published
 144. Published
 145. Published
 146. Published
 147. Published
 148. Published
 149. Published
 150. Published
 151. Published
 152. Published
 153. Published
 154. Published
  de Grip, A., & Fouarge, D. (2014). Gaan 50-plussers meer investeren in hun scholing? (NEA; No. 74), (ROA External Reports). Tilburg: Netspar.
 155. Published
  Fouarge, D., & Özer, M. N. (2014). International mobility of students - Its impact on labour market forecasts and its contribution to the Dutch economy. (ROA Technical Reports; No. 006). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 156. Published
 157. Published
  Elsayed, A. E. A., de Grip, A., & Fouarge, D. (2014). Job tasks, computer use, and the decreasing part-time pay penalty for women in the UK. (ROA Research Memoranda; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 158. Published
  Elsayed, A. E. A., de Grip, A., & Fouarge, D. (2014). Job tasks, computer use, and the decreasing part-time pay penalty for women in the UK. (GSBE Research Memorandum; No. 011). Maastricht: GSBE.
 159. Published
  Clerx, R., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Künn-Nelen, A. C. (2014). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2013-2018. (ROA Technical Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 160. Published
  Fouarge, D., Kriechel, B., & Dohmen, T. J. (2014). Occupational sorting of school graduates: the role of economic preferences. (ROA Research Memoranda; No. 009). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 161. Published
 162. Published
  Fouarge, D., Kriechel, B., & Dohmen, T. J. (2014). Occupational sorting of school graduates: The role of economic preferences. (GSBE Research Memoranda; No. 031). Maastricht: GSBE.
 163. Published
 164. Published
  Fouarge, D., Gerards, R., & van Thor, J. A. F. (2014). Opleidingsdagen in de Metalektro. Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 165. Published
  Clerx, R., Cörvers, F., & Fouarge, D. (2014). Regionale arbeidsmarktprognoses 2013-2018, methodiek en resultaten. (ROA Technical Reports; No. 002). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 166. Published
 167. Published
  Fouarge, D., & van Thor, J. A. F. (2014). Studiemigratie. In R. Jennissen, & H. Nicolaas (Eds.), De Nederlandse Migratiekaart 2013. Achtergronden en ontwikkelingen in internationale migratiestromen in de periode vanaf 2000 (pp. 99-123). (Cahier 2014; No. 8). Den Haag: WODC.
 168. Published
  Borghans, L., Fouarge, D., de Grip, A., & van Thor, J. A. F. (2014). Werken en leren in Nederland. (ROA Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 169. 2013
 170. Published
 171. Published
 172. Published
 173. Published
 174. Published
 175. Published
 176. Published
 177. Published
 178. Published
 179. Published
 180. Published
 181. Published
 182. Published
 183. Published
 184. Published
 185. Published
 186. Published
  Fouarge, D., & de Grip, A. (2013). Complexiteit, specialisatie en effectiviteit van het werk. In S. Kok, & B. T. Weel (Eds.), De Nederlandse arbeidsmarkt in taken. Eerste bevindingen uit de Nederlandse Skills Survey (pp. 42-50). Den Haag: CPB.
 187. Published
  Cörvers, F., Fouarge, D., de Hoon, M. L. A., Künn-Nelen, A. C., van Thor, J. A. F., Verhagen, A. M. C., ... Bertrand-Cloodt, D. A. M. (2013). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018. (ROA Reports; No. 011). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 188. Published
 189. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2013). Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 190. Published
 191. Published
 192. Published
 193. Published
 194. Published
  de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. M. (2013). How sensitive are individual retirement expectations to raising the retirement age? (ROA Research Memoranda; No. 006). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 195. Published
  Salamanca Acosta, N., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. M. (2013). Locus of control and investment in risky assets. (ROA Research Memoranda; No. 016). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 196. Published
  Salamanca, N., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. M. (2013). Locus of control and investment in risky assets. (GSBE Research Memorandum; No. 052). Maastricht: GSBE.
 197. Published
  Buisman, M., Allen, J. P., Fouarge, D., Houtkoop, W., & van der Velden, R. K. W. (2013). PIAAC 2012: de belangrijkste resultaten. Den Bosch/Maastricht: ECBO.
 198. Published
 199. Published
 200. Published
 201. Published
  Künn-Nelen, A. C., de Grip, A., & Fouarge, D. (2013). The relation between maternal work hours and cognitive outcomes of young school-aged children. (ROA Research Memoranda; No. 007). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 202. Published
 203. 2012
 204. Published
 205. Published
 206. Published
 207. Published
 208. Published
 209. Published
 210. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Kriechel, B., van Landeghem, B. G. M., & van Thor, J. A. F. (2012). Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2011. (ROA Reports; No. 001). Maastricht: ROA.
 211. Published
  Nieuwenhuis, L., Coenen, J. B., Fouarge, D., Harms, T., & Oosterling, M. (2012). De creatie van publieke waarde in het middelbaar beroepsonderwijs. (ROA External Reports). Den Haag: NWO.
 212. Published
 213. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2012). Hoe gevoelig is de uittredeleeftijd voor veranderingen in het pensioenstelsel? (Netspar Design Paper; No. 7), (ROA External Reports). Tilburg: Netspar.
 214. Published
 215. Published
 216. Published
 217. Published
  Bertrand-Cloodt, D. A. M., Cörvers, F., Dijksman, S., Dupuy, A., Fouarge, D., & van Thor, J. A. F. (2012). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2011-2016. (ROA Technical Reports; No. 002). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 218. Published
 219. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2012). Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid: jaarverslag 2012. (ROA Reports; No. 004). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 220. Published
  Fouarge, D., & de Grip, A. (2012). Postinititeel leren: deelname en rendement. (ROA-PP-2012/; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 221. Published
 222. Published
  Meng, C. M., Allen, J. P., Fouarge, D., Huijgen, T. G., & Verhagen, A. M. C. (2012). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011. (ROA Reports; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 223. 2011
 224. Published
 225. Published
 226. Published
 227. Published
 228. Published
 229. Published
 230. Published
 231. Published
 232. Published
 233. Published
 234. Published
 235. Published
 236. Published
 237. Published
 238. Published
 239. Published
 240. Published
 241. Published
 242. Published
 243. Published
 244. Published
 245. Published
 246. Published
 247. Published
 248. Published
 249. Published
  van Breugel, G. A. A., Fouarge, D., de Grip, A., Kriechel, B., & van Thor, J. A. F. (2011). Arbeidsmarktmonitor metalektro : editie 2011. (ROA Reports; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 250. Published
  Bertrand-Cloodt, D. A. M., Cörvers, F., Dohmen, T. J., Dupuy, A., Fouarge, D., de Grip, A., ... van Thor, J. A. F. (2011). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016. (ROA Reports; No. 8). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 251. Published
 252. Published
  Fouarge, D., & de Grip, A. (2011). Depreciatie van menselijk kapitaal. (ROA Reports; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 253. Published
 254. Published
  Borghans, L., Fouarge, D., & de Grip, A. (2011). Een leven lang leren in Nederland. (ROA Reports; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 255. Published
  van Gaalen, R., Fouarge, D., & de Grip, A. (2011). Effect van bedrijfseconomisch ontslag op de participatiekans en het loon. In R. V. Gaalen, J. Sanders, W. Smits, & J. F. Ybema (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op kwetsbare groepen (pp. 133-145). Den Haag/Heerlen: CBS.
 256. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Smits, W., & de Vries, M. R. (2011). Flexible contracts and human capital. In F. Cörvers, R. Euwals, & A. D. Grip (Eds.), Labour market flexibility in the Netherlands. The role of contracts and self-employment (pp. 66-80). Den Haag: De Swart.
 257. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Smits, W., & de Vries, M. R. (2011). Flexible contracts and human capital investments. (METEOR Research Memorandum; No. 051). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 258. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Smits, W., & de Vries, M. R. (2011). Flexible contracts and human capital investments. (ROA Research Memoranda; No. 13). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 259. Published
  Nelen, A. C., de Grip, A., & Fouarge, D. (2011). Is part-time employment beneficial for firm productivity? (METEOR Research Memorandum; No. 007). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
Previous 1 2 Next