View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  de Koning, B., Dur, R., & Fouarge, D. (2019). Correcting erroneous beliefs about job opportunities and wages : A field experiment on education choices. Poster session presented at Workshop on Older Workers’ Skills and Labour Market Behaviour, Maastricht, Netherlands.
 3. Published
  Fouarge, D. (2019). Correcting erronous beliefs about job opportunities and wages: A field experiment on education choices. Paper presented at Workshop 'Improving quality and returns to education', Leuven, Belgium.
 4. Published
  Fouarge, D. (2019). The role of unanticipated labour market conditions in graduates' regret of study choice. Paper presented at 2nd BIBB Conference on the Economics of Vocational Education and Training, Siegberg, Germany.
 5. Published
 6. Published
 7. Published
  Allen, J., Belfi, B., Bijlsma, I., Fouarge, D., & Peeters, T. (2019). Ad-opleidingen: omvang en rendement. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 8. Published
 9. Published
  Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Fouarge, D., & de Lombaerde, G. (2019). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024. (ROA Reports; No. 007). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 10. Published
  Weterings, A. M., Bakens, J., Ivanova, O., & Fouarge, D. (2019). Frictie op de arbeidsmarkt door de energietransitie: een modelverkenning. (ROA External Reports). Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
 11. Published
  Heald, S., Smith, A., & Fouarge, D. (2019). Innovation forecasting model. (ROA External Reports). Research Centre for Education and the Labour Market.
 12. Published
 13. Published
  Bakens, J., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2019). Opleidingsclassificatie naar Niveau en Richting 2019: Achtergronddocumentatie. (ROA Technical Reports; No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 14. Published
  Fouarge, D., Özer, M. N., & Seegers, P. (2019). Personality traits, migration intentions, and cultural distance. (Discussion Paper Series; No. 12444). Bonn: IZA.
 15. Published
 16. Published
 17. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Künn, A., Peeters, T., & Poulissen, D. (2019). Werken en leren in de zorg- en welzijnssector. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2019/, No. 001). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 18. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Künn, A., Peeters, T., & Poulissen, D. (2019). Werken en leren in openbaar bestuur en overheidsdiensten. (ROA Fact Sheets; Vol. ROA-F-2019/, No. 002). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 19. 2018
 20. Published
  Fouarge, D., Özer, M. N., & Seegers, P. (2018). Personality traits, migration intentions, and cultural distance. (GSBE Research Memoranda; No. 028). GSBE.
 21. Published
  Fouarge, D. (2018). Effectiveness in tasks, training and informal learning. Paper presented at ROA Workshop on Dynamics of Skills Supply and Demand, Maastricht, Netherlands.
 22. Published
  Fouarge, D., & Comyn, P. (2018). Career building in fast-changing labour markets. Paper presented at World Skills Netherlands Conference, Amsterdam, Netherlands.
 23. Published
 24. Published
 25. Published
  Fouarge, D. (2018). De werknemer van de toekomst: vaardigheden waar vraag je naar. Paper presented at Pleasure, Art & Science Festival (PAS), Maastricht, Netherlands.
 26. Published
  Fouarge, D. (2018). The employee of the future: skills in demand. Paper presented at Pleasure, Art & Science Festival (PAS), Maastricht, Netherlands.
 27. Published
  Fouarge, D. (2018). Een opleiding kies je met je hart én je verstand. Paper presented at Limburgse Arbeidsmarktdag 2018, Roermond, Netherlands.
 28. Published
  Fouarge, D. (2018). Levenslang leren: vraag- en aanbodfactoren. Paper presented at OCW Workshop leerbereidheid en gedragsinzichten, Den Haag, Netherlands.
 29. Published
  Fouarge, D. (2018). The role of unanticipated labour market conditions in graduates' regret of study choice. Paper presented at Belgian Day for Labour Economists, Charleroi, Belgium.
 30. Published
 31. Published
  Fouarge, D. (2018). The determinants of education advice. Paper presented at Workshop in Economics - Maastricht University, Maastricht, Netherlands.
 32. Published
  Fouarge, D. (2018). The changing demand for skills in the Netherlands. Paper presented at ENOP 2018 Symposium, Paris, France.
 33. Published
  Fouarge, D. (2018). De arbeidsmarkt voor Ad gediplomeerden: Naar prognoses voor Ad opleidingen?. Paper presented at Dag van de Ad, Amersfoort, Netherlands.
 34. Published
 35. Published
  Fouarge, D. (2018). Veranderingen in beleid verstoren de informatiesignalen naar studiekiezers. Paper presented at SZW Symposium Arbeidsmarktbeleid in een verkrappende arbeidsmarkt, Den Haag, Netherlands.
 36. Published
  Fouarge, D. (2018). Impact of employer characteristics and beliefs on propensity to hire older job applicants. Paper presented at Netspar International Pension Workshop, Leiden, Netherlands.
 37. Published
 38. Published
  Fouarge, D., Bakens, J., & Bijlsma, I. (2018). Aansluiting Technisch Onderwijs en de Arbeidsmarkt. (ROA Technical Reports; No. 006). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 39. Published
  Bakens, J., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2018). Actualisering AIS en ROA prognoses tot 2022. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2018/, No. 019). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Bakens, J., Fouarge, D., & Peeters, T. (2018). Labour market forecasts by education and occupation up to 2022. (ROA Technical Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 47. Published
 48. Published
  Künn, A., Poulissen, D., van Eldert, P., Fouarge, D., & de Grip, A. (2018). Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. (ROA Reports; No. 005). Research Centre for Education and the Labour Market.
 49. Published
  de Grip, A., Belfi, B., Fouarge, D., Künn, A., Peeters, T., & Poulissen, D. (2018). Levenslang leren en competentieontwikkeling: Beleidsrapport. (ROA Reports; No. 008). Research Centre for Education and the Labour Market.
 50. Published
  Bakens, J., Bijlsma, I., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2018). Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2017-2022. (ROA Technical Reports; No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 51. Published
  Bakens, J., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2018). Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2017-2022. (ROA Technical Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 52. Published
  Fouarge, D., van Eldert, P., de Grip, A., Künn, A., & Poulissen, D. (2018). Nederland in leerstand. (ROA Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 53. Published
  Fouarge, D., Özer, M. N., & Seegers, P. (2018). Personality traits, migration intentions, and cultural distance. (ROA Research Memoranda; No. 007). Research Centre for Education and the Labour Market.
 54. Published
  van den Berg, E., van Eldert, P., Fouarge, D., & ter Weel, B. (2018). Taken en vaardigheden op het werk: Bevindingen uit de eerste en tweede Nederlandse Skills Survey. (ROA Reports; No. 006). Research Centre for Education and the Labour Market.
 55. Published
  Montizaan, R., & Fouarge, D. (2018). The relationship between non-cognitive skills and retirement decisions. (50 ed.) (Netspar Industry Series; No. 50), (ROA External Reports). Netspar.
 56. Published
 57. Published
  Poulissen, D., Künn, A., Fouarge, D., & de Grip, A. (2018). Trainingsparticipatie van oudere werknemers: belemmeringen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Paper presented at Netspar Conferentie: Arbeidsparticipatie, zorg en scholing onder ouderen, Tilburg, Netherlands.
 58. Published
 59. 2017
 60. Published
  Fouarge, D. (2017). Welke rol speelt arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuze van mbo'ers?. Paper presented at Nederlandse ArbeidsmarktDag, Utrecht, Netherlands.
 61. Published
 62. Published
  Fouarge, D. (2017). Why do dome workers never participate in training?. Paper presented at Belgian Day for Labour Economists, Louvain la Neuve, Belgium.
 63. Published
  Fouarge, D. (2017). Why do some workers never participate in training?. Paper presented at Belgian Day for Labour Economists, Louvain la Neuve, Belgium.
 64. Published
  Fouarge, D. (2017). Changing demand for skills in the Netherlands. Paper presented at Annual meeting of the International Labour Market Forecasting Network, Amsterdam, Netherlands.
 65. Published
  Fouarge, D. (2017). Omvang en gevolgen van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Paper presented at TNO/ROA conferentie ‘Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’, Utrecht, Netherlands.
 66. Published
 67. Published
 68. Published
  Fouarge, D., Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Peeters, T., Poulissen, D., ... Montizaan, R. (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 69. Published
  Fouarge, D., Künn, A., & Punt, D. (2017). De rol van arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuze van mbo'ers. (ROA Reports; No. 009). Research Centre for Education and the Labour Market.
 70. Published
 71. Published
  van Eldert, P., Fouarge, D., de Grip, A., & Poulissen, D. (2017). How and where do workers learn? (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2017/, No. 004E). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 72. Published
 73. Published
 74. Published
  Fouarge, D., Smits, W., de Vries, J., & de Vries, R. (2017). Ongelijkheid en veranderingen in de beroepenstructuur. In K. Chkalova, J. van Genabeek, J. Sanders, & W. Smits (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Focus op ongelijkheid: De focus op ongelijkheid (pp. 46-67). Centraal Bureau voor de Statistiek/TNO.
 75. Published
 76. Published
 77. Published
 78. Published
  Bijlsma, I., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2017). Werken met een AOW. Omvang, beweegredenen en risico’s van verdringing. (69 ed.) (Netspar Opinion Paper, Industry Paper Series; No. 69), (ROA External Reports). Netspar.
 79. Published
  van Eldert, P., Fouarge, D., de Grip, A., & Poulissen, D. (2017). Werkenden in leerstand. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2017/, No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 80. 2016
 81. Published
 82. Published
 83. Published
 84. Published
 85. Published
 86. Published
 87. Published
 88. Published
 89. Published
 90. Published
 91. Published
 92. Published
 93. Published
  Fouarge, D. (2016). Leren in de Zorg & Welzijn. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2016/, No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 94. Published
  Salamanca Acosta, N., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2016). Locus of control and investment in risky assets. (IZA Discussion Paper; No. 10407). Bonn: IZA.
 95. Published
  Bijlsma, I., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., Kuenn, A., & Poulissen, D. (2016). Methodiek arbeidsmarktprognoses en-indicatoren 2015-2020. (ROA Technical Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 96. Published
  Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2016). Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2020. (ROA Technical Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 97. Published
 98. Published
  Özer, M. N., Fouarge, D., & Seegers, P. (2016). Personality traits and migration intention: Who bears the cost of migration?. Paper presented at XIX Applied Economics Meeting, Seville, Spain.
 99. Published
  Kuenn, A., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2016). ROA opleidingsindeling 2015. (ROA Technical Reports; No. 003). Research Centre for Education and the Labour Market.
 100. Published
  Fouarge, D., Künn, A., & Mommers, A. (2016). Studiekeuze en arbeidsmarkt: literatuurstudie. (ROA Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 101. Published
 102. 2015
 103. Published
 104. Published
 105. Published
Previous 1 2 3 4 Next