View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
  Fouarge, D., Özer, M. N., & Seegers, P. (2018). Personality traits, migration intentions, and cultural distance. (ROA Research Memoranda; No. 007). Research Centre for Education and the Labour Market.
 3. Published
  van den Berg, E., van Eldert, P., Fouarge, D., & ter Weel, B. (2018). Taken en vaardigheden op het werk: Bevindingen uit de eerste en tweede Nederlandse Skills Survey. (ROA Reports; No. 006). Research Centre for Education and the Labour Market.
 4. Published
  Montizaan, R., & Fouarge, D. (2018). The relationship between non-cognitive skills and retirement decisions. (50 ed.) (Netspar Industry Series; No. 50), (ROA External Reports). Netspar.
 5. Published
 6. Published
  Poulissen, D., Künn, A., Fouarge, D., & de Grip, A. (2018). Trainingsparticipatie van oudere werknemers: belemmeringen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Paper presented at Netspar Conferentie: Arbeidsparticipatie, zorg en scholing onder ouderen, Tilburg, Netherlands.
 7. Published
 8. 2017
 9. Published
  Fouarge, D. (2017). Welke rol speelt arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuze van mbo'ers?. Paper presented at Nederlandse ArbeidsmarktDag, Utrecht, Netherlands.
 10. Published
 11. Published
  Fouarge, D. (2017). Why do dome workers never participate in training?. Paper presented at Belgian Day for Labour Economists, Louvain la Neuve, Belgium.
 12. Published
  Fouarge, D. (2017). Why do some workers never participate in training?. Paper presented at Belgian Day for Labour Economists, Louvain la Neuve, Belgium.
 13. Published
  Fouarge, D. (2017). Changing demand for skills in the Netherlands. Paper presented at Annual meeting of the International Labour Market Forecasting Network, Amsterdam, Netherlands.
 14. Published
  Fouarge, D. (2017). Omvang en gevolgen van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Paper presented at TNO/ROA conferentie ‘Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’, Utrecht, Netherlands.
 15. Published
 16. Published
 17. Published
  Fouarge, D., Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Peeters, T., Poulissen, D., ... Montizaan, R. (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 18. Published
  Fouarge, D., Künn, A., & Punt, D. (2017). De rol van arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuze van mbo'ers. (ROA Reports; No. 009). Research Centre for Education and the Labour Market.
 19. Published
 20. Published
  van Eldert, P., Fouarge, D., de Grip, A., & Poulissen, D. (2017). How and where do workers learn? (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2017/, No. 004E). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 21. Published
 22. Published
 23. Published
  Fouarge, D., Smits, W., de Vries, J., & de Vries, R. (2017). Ongelijkheid en veranderingen in de beroepenstructuur. In K. Chkalova, J. van Genabeek, J. Sanders, & W. Smits (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Focus op ongelijkheid: De focus op ongelijkheid (pp. 46-67). Centraal Bureau voor de Statistiek/TNO.
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
  Bijlsma, I., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2017). Werken met een AOW. Omvang, beweegredenen en risico’s van verdringing. (69 ed.) (Netspar Opinion Paper, Industry Paper Series; No. 69), (ROA External Reports). Netspar.
 28. Published
  van Eldert, P., Fouarge, D., de Grip, A., & Poulissen, D. (2017). Werkenden in leerstand. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2017/, No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 29. 2016
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. Published
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
  Fouarge, D. (2016). Leren in de Zorg & Welzijn. (ROA Fact sheets; Vol. ROA-F-2016/, No. 004). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 43. Published
  Salamanca Acosta, N., de Grip, A., Fouarge, D., & Montizaan, R. (2016). Locus of control and investment in risky assets. (IZA Discussion Paper; No. 10407). Bonn: IZA.
 44. Published
  Bijlsma, I., Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., Kuenn, A., & Poulissen, D. (2016). Methodiek arbeidsmarktprognoses en-indicatoren 2015-2020. (ROA Technical Reports; No. 004). Research Centre for Education and the Labour Market.
 45. Published
  Cörvers, F., Dijksman, S., Fouarge, D., & Poulissen, D. (2016). Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2020. (ROA Technical Reports; No. 005). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 46. Published
 47. Published
  Özer, M. N., Fouarge, D., & Seegers, P. (2016). Personality traits and migration intention: Who bears the cost of migration?. Paper presented at XIX Applied Economics Meeting, Seville, Spain.
 48. Published
  Kuenn, A., Dijksman, S., & Fouarge, D. (2016). ROA opleidingsindeling 2015. (ROA Technical Reports; No. 003). Research Centre for Education and the Labour Market.
 49. Published
  Fouarge, D., Künn, A., & Mommers, A. (2016). Studiekeuze en arbeidsmarkt: literatuurstudie. (ROA Reports; No. 003). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.
 50. Published
 51. 2015
 52. Published
 53. Published
 54. Published