Researcher

Roef, D.

Extraordinary Professor, Associate Professor, Assistant Professor

View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  Keiler, J., & Roef, D. (Eds.) (2019). Comparative concepts of criminal law. (3 ed.) Cambridge/Antwerp/Chicago: Intersentia.
 3. Published
  Roef, D. (2019). Corporate Criminal Liability. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative Concepts of Criminal Law (3 ed., pp. 333-373). Cambridge - Antwerp - Chicago: Intersentia.
 4. Published
  Keiler, J., & Roef, D. (2019). Inchoate offences: Attempt and preparation. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative concepts of criminal law (3 ed., pp. 253-284). Cambridge/Antwerp/Chicago: Intersentia.
 5. Published
  Keiler, J., & Roef, D. (2019). Introduction. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative concepts of criminal law (3 ed., pp. 1-10). Cambridge/Antwerp/Chicago: Intersentia.
 6. Published
  Keiler, J., & Roef, D. (2019). Principles of criminalisation and the limits of criminal law. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative concepts of criminal law (3 ed., pp. 35-84). Cambridge/Antwerp/Chicago: Intersentia.
 7. 2018
 8. Published
 9. Published
 10. Published
  Roef, D., & Verkes, R. J. (2018). Medicijngebruik, agressie en strafrechtelijke verantwoordelijkheid. In Forensische Psychiatrie en de rechtspraktijk (pp. 435-440). Utrecht: De Tijdstroom.
 11. 2017
 12. Published
  Keiler, J., Roef, D., & Panzavolta, M. (2017). Criminal Law. In J. Hage, J. Waltermann, & B. Akkermans (Eds.), Introduction to Law (2 ed., pp. 129-165). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57252-9_7
 13. Published
  Roef, D. (2017). Strafrechtelijke immuniteit van overheden – een evaluatie n.a.v. de verwerping van het wetsvoorstel Recourt, Oskam en Segers. In Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken (pp. 53-83). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 14. 2015
 15. Published
  Keiler, J., & Roef, D. (Eds.) (2015). Comparative concepts of criminal law. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 16. Published
  Keiler, J., & Roef, D. (2015). Forms of participation. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative concepts of criminal law (pp. 211-255). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 17. Published
  Keiler, J., & Roef, D. (2015). Inchoate offences: Attempt and preparation. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative concepts of criminal law (pp. 179-210). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 18. Published
  Keiler, J., & Roef, D. (2015). Introduction. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative concepts of criminal law (pp. 1-10). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 19. Published
  Roef, D. (2015). Corporate criminal liability. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative concepts of criminal law (pp. 257-280). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 20. Published
  Blomsma, J. H., & Roef, D. (2015). Forms and aspects of mens rea. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative concepts of criminal law (pp. 103-131). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 21. Published
  Blomsma, J. H., & Roef, D. (2015). Justifications and excuses. In J. Keiler, & D. Roef (Eds.), Comparative concepts of criminal law (pp. 133-177). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 22. 2014
 23. Published
 24. Published
  Roef, D. (2014). Mijn brein heeft het gedaan. Ars Aequi, 63(10), 698-700.
 25. 2013
 26. Published
 27. Published
  Roef, D. (2013). Strafrechtelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en neuroreductie. Waarom schuld niet in het brein zit en hersenscans geen gedachten kunnen lezen. In M. Groenhuijsen (Ed.), Roosachtig strafrecht - Liber Amicorum Theo de Roos (pp. 527-550). Deventer: Kluwer.
 28. Published
 29. 2012
 30. Published
 31. Published
  Roef, D. (2012). Heeft het strafrecht wel nodig, wat de neurowetenschap ontkent? Een compatibilistisch perspectief op vrije wil, controle en verantwoordelijkheid. In J. Claessen, & D. D. Vocht (Eds.), Humaan strafwerk. Liber Amicorum Gerard de Jonge (pp. 293-320). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 32. 2011
 33. Published
  Roef, D. (2011). Hoe vrij moet de wil in het strafrecht zijn? Een beschouwing over verantwoordelijkheid, wilsvrijheid en neurodeterminisme. In F. Koenraadt, & R. Wolleswinkel (Eds.), Homo Ludens en humaan strafrecht. Gedenkbundel dr. Peter Bal (pp. 3-26). Den Haag: Boom Lemma.
 34. Published
  Roef, D. (2011). Hoeveel wilsvrijheid heeft het strafrecht nodig? Over de (on)verenigbaarheid van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en neurowetenschap. In F. Deruyck, & M. Rozie (Eds.), Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain de Nauw (pp. 713-730). Brugge: die Keure.
 35. Published
 36. 2007
 37. Published
  Roef, D. (2007). Strafbare overheden. In M. J. C. Visser, & A. D. Lange (Eds.), Milieustrafrecht. Onderzoek en aanbevelingen voro theorie en praktijk (pp. 227-249). (WODC). Den Haag: Boom Juridisch.
 38. 2004
 39. Published
  Prakken, E., & Roef, D. (2004). Strafbare voorbereiding in Nederland. In E. Prakken, D. Roef, & F. Verbruggen (Eds.), Voorbereidingshandelingen in het strafrecht. Preadviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (pp. 210-269). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 40. Published
  Roef, D. (2004). Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de risicomaatschappij. In E. Vos, & G. V. Calster (Eds.), Risico en voorzorg in de risicomaatschappij (pp. 201-228). Antwerpen/Groningen: Intersentia.
 41. Published
 42. 2003
 43. Published
  van den Heuvel, G. A. A. J., Quaedvlieg, H. M. J., Roef, D., Reijntjes, J. M., & Zijlstra, J. (2003). De bouw uit de schaduw, Parlementaire enquête bouwnijverheid - rapport. Aard en omvang van de onregelmatigheden in de bouwnijverheid. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 44. Published
 45. Published
  Roef, D., & Faure, M. G. (2003). De strafrechtelijke consequenties van gedogen. In D. Lindemans (Ed.), Gedogen en bemiddelen in bestuursrecht (pp. 87-140). (Administratieve rechtsbibliotheek studies; No. 3). Brugge: die Keure.
 46. Published
 47. Published
 48. Published
 49. Published
  Roef, D. (2003). Strafbare overheden in rechtsvergelijkend perspectief. In C. J. M. Klaassen, R. J. N. Schlössel, G. Solinge van, & L. Timmerman (Eds.), Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt (pp. 571-602). (Onderneming en Recht; No. 25). Deventer: Kluwer.
 50. Published
  Roef, D. (2003). Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de risicomaatschappij. In P. L. Bal, E. Prakken, & G. E. Smaers (Eds.), Veiligheid of vergelding? (pp. 33-56). Deventer: Kluwer.
 51. 2002
 52. Published
  Roef, D., van den Heuvel, G. A. A. J., Quaedvlieg, H. M. J., Rijntjes, J. M., & Zijlstra, J. (2002). De bouw uit de schaduw. Aard en omvang van onregelmatigheden in de bouwnijverheid. Tweede Kamer, deelrapport 4. In Parlementaire enquête Bouwnijverheid, vergaderjaar 2002-2003
 53. Published
  Roef, D. (2002). Enkele ontwikkelingen inzake het milieustrafrecht. In K. Deketelaere, & M. Deketelaere (Eds.), Milieurechtstandpunten, nr. 16, Jaarboek Milieurecht 2001 (pp. 123-170). Brugge: die Keure.
 54. Published
 55. 2001
 56. Published
 57. Published