View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. 2018
 4. Published
 5. Published
 6. Published
  Cauffman, C. (2018). Belgium. In B. Rodger, M. Sousa Ferro, & F. Marcos (Eds.), THE EU Antitrust Damages Directive: Transposition in the Member States (pp. 61-81). Oxford: Oxford University Press.
 7. Published
 8. Published
 9. Published
  Cauffman, C. (2018). Luxembourg. In B. Rodger, M. Soussa Ferro, & F. Marcos (Eds.), The EU Antitrust Damages Directive: Transposition in the Member States (pp. 253-269). Oxford: Oxford University Press.
 10. Published
 11. 2017
 12. Published
  Geilmann, M. (Author), & Cauffman, C. (Author). (2017). Judges training on private enforcement after the Antitrust Damages Directive. Web publication/site, Maastricht: Maastricht University. Retrieved from http://www.mepli.eu/blog/
 13. Published
  Cauffman, C., & Devroe, W. (2017). Competition law. In A. Hartkamp, C. Sieburgh, & W. Devroe (Eds.), Cases, materials and text on European law and pivate law (pp. 23-168). (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe). Oxford: Hart Publishing.
 14. Published
 15. Published
  Cauffman, C. (2017). Het begrip “onderneming” in de Kartelschaderichtlijn en de (mogelijke) impact op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van moedervennootschappen voor gedragingen van hun dochtervennootschappen naar Belgisch recht. In N. Carette, & B. Weyts (Eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht: Liber amicorum Aloïs Van Oevelen (pp. 155-182). Antwerpen/Cambridge: Intersentia.
 16. Published
  Cauffman, C. (2017). The impact of Article 101(2) TFEU Nullity on Private Law. In H. Micklitz, & C. Sieburgh (Eds.), Primary EU law and Private Law Concepts (pp. 165-205). Cambridge: Intersentia.
 17. 2016
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Cauffman, C. (2016). Het vertalen van EU-documenten naar het Nederlands. In O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. van Erp, T. Hartlief, & C. Schwarz (Eds.), Grootboek: Opstellen aangeboden aan Prof.mr. Gerard-René de Groot ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (pp. 99-110). Deventer: Kluwer.
 21. Published
  Cauffman, C., & Hao, Q. (2016). Comparison of the EU and Chinese system of procedural rights. In C. Cauffman, & Q. Hao (Eds.), Procedural rights in competition law in the EU and China (pp. 223-271). (China-EU Law Series; Vol. 3). Berlin/Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48735-8_9
 22. Published
  Cauffman, C., & Hao, Q. (2016). Conclusion. In C. Cauffman, & Q. Hao (Eds.), Procedural rights in competition law in the EU and China (pp. 273-275). (China-EU Law Series; Vol. 3). Berlin/Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48735-8_10
 23. Published
  Cauffman, C., & Hao, Q. (2016). Introduction. In C. Cauffman, & Q. Hao (Eds.), Procedural rights in competition law in the EU and China (pp. 1-5). (China-EU Law Series; Vol. 3). Berlin/Heidelberg: Springer.
 24. Published
  Cauffman, C., & Hao, Q. (Eds.) (2016). Procedural rights in competition law in the EU and China. (China-EU Law Series; Vol. 3). Berlin/Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48735-8
 25. Published
  Cauffman, C. (2016). Critical remarks on the ADR Directive. In C. Cauffman, & J. Smits (Eds.), The Citizen in European private law: norm-setting, enforcement and choice (pp. 155-160). (Ius Commune Europaeum ; Vol. 146). Antwerp: Intersentia.
 26. Published
  Cauffman, C., & Smits, J. (2016). Preface. In The citizen in European private law: Norm-setting, enforcement and choice (pp. xv). (Ius Commune Europaeum; Vol. 146). Antwerp: Intersentia.
 27. Published
  Cauffman, C., & Smits, J. (Eds.) (2016). The citizen in European private law: Norm-setting, enforcement and choice. (Ius Commune Europaeum; Vol. 146). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 28. Published
 29. Published
 30. 2015
 31. Published
  Cauffman, C., & Croes, P. A. M. (2015). Commentaar bij Art. 6:75 BW. In E. Hondius, & R. Klomp (Eds.), Verbintenissenrecht (Groene Serie; No. losbladig). Deventer: Kluwer.
 32. Published
 33. Published
  Cauffman, C. (2015). The principle of proportionality and European contract law. In J. Rutgers, & P. Sirena (Eds.), Rules and principles in European contract law (pp. 69-98). (European Contract Law and Theory; No. 1). Cambridge: Intersentia.
 34. Published
  Cauffman, C. (2015). Vervreemding van het gehuurde goed. In S. Stijns, B. Hubeau, & M. Dambre (Eds.), Handboek Algemeen Huurrecht (pp. 815-834). Brugge: die Keure.
 35. Published
  Cauffman, C., & Byttebier, J. (2015). Vorm, bewijs en interpretatie. In B. Hubeau, M. Dambre, & S. Stijns (Eds.), Handboek Algemeen Huurrecht (pp. 391-413). Brugge: die Keure.
 36. Published
  Cauffman, C., & Philipsen, N. J. (2015). Who does what in competition law: harmonizing the rules on for damages for infringements of the EU competition rules. In B. Akkermans, J. Hage, N. Kornet, & J. Smits (Eds.), Who does what in European private law? (pp. 245-287). (Ius Commune Europaeum; No. 137). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 37. 2014
 38. Published
  Cauffman, C., & Croes, P. A. M. (2014). Commentaar bij Artikel 6:75 BW. In E. Hondius, & R. Klomp (Eds.), Verbintenissenrecht (Groene Serie; No. losbladig). Deventer: Kluwer.
 39. Published
  Cauffman, C. (2014). Commentaar op artikel 105 Wetboek IPR. In I. Couwenberg, A. Hansebout, & L. Vanfraechem (Eds.), Internationaal privaatrecht duiding (pp. 766-770). Brussel: Larcier.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  Philipsen, N. J., Olaerts, M., Cauffman, C., Schaper, M. G. H., van der Zeijden, P., de Kok, J., & Kwaak, T. (2014). Inventory of legal form and shareholding requirements in the EU services sector and their economic assessment. Maastricht / Zoetermeer: Maastricht University / Panteia.
 44. Published
 45. Published
 46. 2013
 47. Published
  Cauffman, C., & van Oevelen, A. (2013). Contractvrijheid en niet-discriminatie in contractuele verhoudingen. In P. Humblet, & I. V. D. Woesteyne (Eds.), Sociaal en fiscaal recht: 'elck wat wils' (pp. 91-144). (Gandaius). Mechelen: Kluwer.
 48. Published
 49. Published
 50. 2012
 51. Published
 52. Published
  Cauffman, C., & Straetmans, G. (2012). Legislatures, courts and the Unfair Terms Directive. In P. Syrpis (Ed.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market and the associated terms and conditions (pp. 92-117). Cambridge: Cambridge University Press.
 53. Published
 54. Published
 55. Published
  Cauffman, C. (2012). The impact of voidness for infringement of Article 101 TFEU on linked contracts. In I. Samoy, & M. B. M. Loos (Eds.), Linked contracts (pp. 29-54). (Ius Commune Europaeum). Cambridge: Intersentia.
 56. Published
 57. Published
  Cauffman, C. (2012). Verwetenschappelijking van juridisch onderzoek: een garantie voor beter recht? In A. L. M. Keirse, S. D. Lindebergh, M. B. M. Loos, & A. J. Verheij (Eds.), Beter Burgerlijk Recht. Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (pp. 79-87). Deventer: Kluwer.
 58. 2011
 59. Published
Previous 1 2 3 Next