View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
  Cauffman, C., & De Vries, T. (2019). Article 22. In C. Busch, G. Dannemann, H. Schulte-Nölke, A. Wiewiorowska, & F. Zoll (Eds.), Discussion draft of a Directive on Online Intermediary Platforms. Commentary (pp. 193-203). Warsaw: Jagiellonian University Press.
 6. Published
 7. 2018
 8. Published
 9. Published
 10. Published
  Cauffman, C. (2018). Belgium. In B. Rodger, M. Sousa Ferro, & F. Marcos (Eds.), THE EU Antitrust Damages Directive: Transposition in the Member States (pp. 61-81). Oxford: Oxford University Press.
 11. Published
 12. Published
 13. Published
  Cauffman, C. (2018). Luxembourg. In B. Rodger, M. Soussa Ferro, & F. Marcos (Eds.), The EU Antitrust Damages Directive: Transposition in the Member States (pp. 253-269). Oxford: Oxford University Press.
 14. Published
 15. 2017
 16. Published
  Geilmann, M. (Author), & Cauffman, C. (Author). (2017). Judges training on private enforcement after the Antitrust Damages Directive. Web publication/site, Maastricht: Maastricht University. Retrieved from http://www.mepli.eu/blog/
 17. Published
  Cauffman, C., & Devroe, W. (2017). Competition law. In A. Hartkamp, C. Sieburgh, & W. Devroe (Eds.), Cases, materials and text on European law and pivate law (pp. 23-168). (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe). Oxford: Hart Publishing.
 18. Published
 19. Published
  Cauffman, C. (2017). Het begrip “onderneming” in de Kartelschaderichtlijn en de (mogelijke) impact op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van moedervennootschappen voor gedragingen van hun dochtervennootschappen naar Belgisch recht. In N. Carette, & B. Weyts (Eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht: Liber amicorum Aloïs Van Oevelen (pp. 155-182). Antwerpen/Cambridge: Intersentia.
 20. Published
  Cauffman, C. (2017). The impact of Article 101(2) TFEU Nullity on Private Law. In H. Micklitz, & C. Sieburgh (Eds.), Primary EU law and Private Law Concepts (pp. 165-205). Cambridge: Intersentia.
 21. 2016
 22. Published
 23. Published
 24. Published
  Cauffman, C. (2016). Het vertalen van EU-documenten naar het Nederlands. In O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. van Erp, T. Hartlief, & C. Schwarz (Eds.), Grootboek: Opstellen aangeboden aan Prof.mr. Gerard-René de Groot ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (pp. 99-110). Deventer: Kluwer.
 25. Published
  Cauffman, C., & Hao, Q. (2016). Comparison of the EU and Chinese system of procedural rights. In C. Cauffman, & Q. Hao (Eds.), Procedural rights in competition law in the EU and China (pp. 223-271). (China-EU Law Series; Vol. 3). Berlin/Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48735-8_9
 26. Published
  Cauffman, C., & Hao, Q. (2016). Conclusion. In C. Cauffman, & Q. Hao (Eds.), Procedural rights in competition law in the EU and China (pp. 273-275). (China-EU Law Series; Vol. 3). Berlin/Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48735-8_10
 27. Published
  Cauffman, C., & Hao, Q. (2016). Introduction. In C. Cauffman, & Q. Hao (Eds.), Procedural rights in competition law in the EU and China (pp. 1-5). (China-EU Law Series; Vol. 3). Berlin/Heidelberg: Springer.
 28. Published
  Cauffman, C., & Hao, Q. (Eds.) (2016). Procedural rights in competition law in the EU and China. (China-EU Law Series; Vol. 3). Berlin/Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48735-8
 29. Published
  Cauffman, C. (2016). Critical remarks on the ADR Directive. In C. Cauffman, & J. Smits (Eds.), The Citizen in European private law: norm-setting, enforcement and choice (pp. 155-160). (Ius Commune Europaeum ; Vol. 146). Antwerp: Intersentia.
 30. Published
  Cauffman, C., & Smits, J. (2016). Preface. In The citizen in European private law: Norm-setting, enforcement and choice (pp. xv). (Ius Commune Europaeum; Vol. 146). Antwerp: Intersentia.
 31. Published
  Cauffman, C., & Smits, J. (Eds.) (2016). The citizen in European private law: Norm-setting, enforcement and choice. (Ius Commune Europaeum; Vol. 146). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 32. Published
 33. Published
 34. 2015
 35. Published
  Cauffman, C., & Croes, P. A. M. (2015). Commentaar bij Art. 6:75 BW. In E. Hondius, & R. Klomp (Eds.), Verbintenissenrecht (Groene Serie; No. losbladig). Deventer: Kluwer.
 36. Published
 37. Published
  Cauffman, C. (2015). The principle of proportionality and European contract law. In J. Rutgers, & P. Sirena (Eds.), Rules and principles in European contract law (pp. 69-98). (European Contract Law and Theory; No. 1). Cambridge: Intersentia.
 38. Published
  Cauffman, C. (2015). Vervreemding van het gehuurde goed. In S. Stijns, B. Hubeau, & M. Dambre (Eds.), Handboek Algemeen Huurrecht (pp. 815-834). Brugge: die Keure.
 39. Published
  Cauffman, C., & Byttebier, J. (2015). Vorm, bewijs en interpretatie. In B. Hubeau, M. Dambre, & S. Stijns (Eds.), Handboek Algemeen Huurrecht (pp. 391-413). Brugge: die Keure.
 40. Published
  Cauffman, C., & Philipsen, N. J. (2015). Who does what in competition law: harmonizing the rules on for damages for infringements of the EU competition rules. In B. Akkermans, J. Hage, N. Kornet, & J. Smits (Eds.), Who does what in European private law? (pp. 245-287). (Ius Commune Europaeum; No. 137). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 41. 2014
 42. Published
  Cauffman, C., & Croes, P. A. M. (2014). Commentaar bij Artikel 6:75 BW. In E. Hondius, & R. Klomp (Eds.), Verbintenissenrecht (Groene Serie; No. losbladig). Deventer: Kluwer.
 43. Published
  Cauffman, C. (2014). Commentaar op artikel 105 Wetboek IPR. In I. Couwenberg, A. Hansebout, & L. Vanfraechem (Eds.), Internationaal privaatrecht duiding (pp. 766-770). Brussel: Larcier.
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  Philipsen, N. J., Olaerts, M., Cauffman, C., Schaper, M. G. H., van der Zeijden, P., de Kok, J., & Kwaak, T. (2014). Inventory of legal form and shareholding requirements in the EU services sector and their economic assessment. Maastricht / Zoetermeer: Maastricht University / Panteia.
 48. Published
 49. Published
 50. 2013
 51. Published
  Cauffman, C., & van Oevelen, A. (2013). Contractvrijheid en niet-discriminatie in contractuele verhoudingen. In P. Humblet, & I. V. D. Woesteyne (Eds.), Sociaal en fiscaal recht: 'elck wat wils' (pp. 91-144). (Gandaius). Mechelen: Kluwer.
 52. Published
 53. Published
 54. 2012
 55. Published
 56. Published
  Cauffman, C., & Straetmans, G. (2012). Legislatures, courts and the Unfair Terms Directive. In P. Syrpis (Ed.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market and the associated terms and conditions (pp. 92-117). Cambridge: Cambridge University Press.
 57. Published
 58. Published
Previous 1 2 3 Next