Researcher

Berghmans, L.C.M.

Associate Professor, Researcher (MUMC)

View graph of relations
 1. 2000
 2. Published
 3. 2010
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. 2011
 8. Published
 9. Published
 10. 2013
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
  Labrie, J., Berghmans, B. L. C. M., Fischer, K., Milani, A. L., van der Wijk, I., Smalbraak, D. J. C., ... van der Vaart, C. H. (2013). Surgery versus Physiotherapy for Stress Urinary Incontinence. New England Journal of Medicine, 369(12), 1124-1133. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1210627
 15. 2015
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. 2016
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. 2017
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. 2018
 31. Published
 32. Published
 33. 2019
 34. Published
 35. Published