View graph of relations
 1. 1994
 2. Published
 3. 1998
 4. Published
  Labrie, A., van der Laarse, R., & Melching, W. (1998). De hang naar zuiverheid. De cultuur van het moderne Europa. Amsterdam: Het Spinhuis.
 5. Published
  Labrie, A. (1998). De laatste anti-politieke Duitser: Friedrich Nietzsche en Duitsland. In H. Beliën, & C. Bertram (Eds.), Leven met Duitsland. Opstellen over geschiedenis en politiek aangeboden aan Maarten Brands (pp. 77-98). Amsterdam: Van Oorschot.
 6. Published
 7. Published
  Labrie, A. (1998). Het verlangen naar zuiverheid. In A. Labrie, R. V. D. Laarse, & W. Melching (Eds.), De hang naar zuiverheid. De cultuur van het moderne Europa (pp. 15-50). Amsterdam: Het Spinhuis.
 8. 2000
 9. Published
  Labrie, A. (2000). De opstand van Prometheus. Geniecultus en nihilisme in Duitsland in de tweede helft van de 18e eeuw. In M. Bloemers, & W. Janssen (Eds.), Euriade-Documentatie voor Literatuur en Wetenschap : genie, unicum et obscurum (pp. 104-123). Heerlen: Stichting Euriade.
 10. 2001
 11. Published
 12. 2002
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
  Labrie, A. (2002). Purity and Danger in Fin-de-Siècle Culture. In J. Art, & F. Ceerardyn (Eds.), The Sublime Object of Religion (pp. 261-283). Gent: Psychoanalytische Perspectieven.
 17. Published
  Labrie, A. (2002). Romatische politiek: moderniteit en het ideaal van de zuivere gemeenschap. In L. Nys, H. D. Smaele, J. Tollebeek, & K. Wils (Eds.), De zieke natie. Over de medicalisering van de samenleving, 1860-1914 (pp. 58-73). Groningen: Historische Uitgeverij.
 18. 2003
 19. Published
  Labrie, A. (2003). De tijd van Europa, diesrede UM 2003. Maastricht: Maastricht University.
 20. 2004
 21. Published
 22. 2005
 23. Published
  Labrie, A. (2005). Die Lust am Vernichten. Friedrich Nietzsche en de taal van het geweld. In J. Pekelder, & F. Boterman (Eds.), Politiek geweld in Duitsland. Denkbeelden en debatten (pp. 31-68). Amsterdam: Mets & Schilt.
 24. 2006
 25. Published
  Labrie, A. (2006). Land der Mitte. Das nationale Selbstbild in der niederländischen Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts. In H. Duchhardt (Ed.), Nationale Geschichtskulturen-Bilanz, Ausstrahlung, Europa¬bezogenheit (Abhandlungen der Geistes- und Sozial¬wissenschaftlichen Klasse Jahrgang 2006; No. 4). Stuttgart / Mainz: Franz Steiner Verlag / Akademie der Wissenschaften und der Literatur.
 26. Published
 27. 2007
 28. Published
 29. 2008
 30. Published
 31. Published
 32. 2009
 33. Published
 34. Published
  Labrie, A. (2009). Günter Grass. De kunstenaar als burger. In F. Boterman, & W. Melching (Eds.), Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten (pp. 119-138). Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers.
 35. Published
 36. 2012
 37. Published
  Labrie, A. (2012). Bildung: Johann Gottfried Herder. In F. Rebel (Ed.), Inleiding Cultuurfilosofie: Over Vorming, Identiteit en Multiculturalisme (pp. 7-14). Amsterdam: Instituut voor Filosofie.
 38. Published
  Labrie, A. (2012). Deel 1: IJkpunten in het Theoretische en Historiografische Debat. In L. H. M. Wessels, & T. Bosch (Eds.), Nationalisme, Naties en Staten. Europa vanaf circa 1800 tot Heden (pp. 50-103). Nijmegen: Vantilt.
 39. Published
  Labrie, A. (2012). Deel 2: Van Patriottisme tot Nationalisme: Patria en Natio voor 1815. In L. H. M. Wessels, & T. Bosch (Eds.), Nationalisme, Naties en Staten. Europa vanaf circa 1800 tot Heden (pp. 104-157). Nijmegen: Vantilt.
 40. Published
  Labrie, A. (2012). Deel 3: Van Wenen tot Frankfurt, 1815-1848. In L. H. M. Wessels, & T. Bosch (Eds.), Nationalisme, Naties en Staten. Europa vanaf circa 1800 tot Heden (pp. 158-281). Nijmegen: Vantilt.
 41. Published
  Labrie, A. (2012). Overdenkingen over de Relatie tussen Geschiedenis en Literatuur. In J. D. Roder (Ed.), Ik Woon in Duizend Kamers Tegelijk. Opstellen Voor en Over Wiel Kusters (pp. 131-138). Nijmegen: Vantilt.
 42. 2014
 43. Published
  Labrie, A. (2014). Identity and Identity Politics in Europe. In F. V. Mil (Ed.), Europa & Identiteit (pp. 9-21). Den Haag: Mr. Hans van Mierlo Stichting.
 44. Published
  Labrie, A., Melching, W., & Boterman, F. (2014). Inleiding. Na de catastrofe. In A. Labrie, & W. Melching (Eds.), Na de catastrofe. De Eerste Wereldoorlog en de zoektocht naar een nieuw Europa. (pp. 9-16). Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
 45. Published
  Labrie, A., Melching, W., & Boterman, F. (2014). Na de catastrofe. De Eerste Wereldoorlog en de zoektocht naar een nieuw Europa. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
 46. Published
  Labrie, A. (2014). 'Voorwaarts, voorwaarts, altijd voorwaarts'. De Permanente Revolutie van Leon Trotski. In A. Labrie, W. Melching, & F. Boterman (Eds.), Na de catastrofe. De Eerste Wereldoorlog en de zoektocht naar een nieuw Europa. (pp. 50-67). Amsterdam: Nieuw Amsterdam.