Researcher

Korsten, A.F.A.

Professor

View graph of relations
 1. 2015
 2. Published
  Eversdijk, A., & Korsten, A. F. A. (2015). Adaptiviteit bij PPS-wegenprojecten: belangenbehartiging in de praktijk. In M. Sanders (Ed.), Publiek-private samenwerking - De kunst van het evenwicht (pp. 17-41). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 3. 2011
 4. Published
 5. Published
  Korsten, A. F. A. (2011). Beoordeling - De betekenis van `beleidsnetwerken' voor oordelen van provinciale visitatiecommissies. In R. Cörvers, & C. Dieperink (Eds.), Milieubeleid als sturingsopgave, Liber amicorum voor prof.dr. P. Glasbergen (pp. 201-213). Utrecht/Heerlen: Open Universiteit/Universiteit Utrecht.
 6. Published
  Korsten, A. F. A. (2011). Bewuste en leergierige stad - Visitatierapport gemeente Gent. Brussel: Idea Consult/Thuis in de Stad.be.
 7. Published
  Korsten, A. F. A., Bijl, D., & Kerckhaert, F. (2011). De burgemeester, openbare orde en de veiligheid van burgers. In E. Muller, & M. Mekel (Eds.), Burgers, bestuur en veiligheid (pp. 36-69). Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.
 8. Published
  Aardema, H., Korsten, A. F. A., Riezebos, K., & Dam, M. (2011). De vallende wethouder. Den Haag: Ministerie van BZK.
 9. Published
 10. Published
  Korsten, A. F. A. (2011). Met beperkte middelen het verschil maken. Brussel: Idea Consult/Thuis in de Stad.be.
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. Published
 18. 2010
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
 24. Published
 25. Published
 26. Published
  Korsten, A. F. A. (2010). Beladen extern advies. In R. V. Hezewijk, & E. al. (Eds.), Liber Satyricon (pp. 205-221). Heerlen: Open Universiteit.
 27. Published
  Korsten, A. F. A., Resoort, A. P., Meeuwisse, M. M., Ykema, P. M. L., & van Sluijs, E. (2010). De burgemeester op de divan. Nijmegen: GITP.
 28. Published
  Korsten, A. F. A., & Schoenmaker, M. (2010). De ongeschreven regels van krachtig lokaal bestuur. In J. G. C. Dohmen, & M. C. E. M. Draaisma (Eds.), Een kwestie van grensoverschrijding. Liber Amicorum P.E.L. Janssen (pp. 159-171). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 29. Published
 30. Published
  Korsten, A. F. A., de Jong, P., & Breed, C. J. (2010). Regeren met programma's. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 31. Published
  Korsten, A. F. A., de Jong, P., & Breed, C. J. (2010). Regeren met programma's. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 32. 2009
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
  Aardema, H., & Korsten, A. F. A. (2009). Gemeentelijke organisatiemodellen - Hoe integraler het moet, hoe minder je het ziet'. In A. Bekke, C. Breed, & P. D. Jong (Eds.), Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur (pp. 209-227). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 37. Published
  Abma, K., & Korsten, A. F. A. (2009). Gemeenten in rapportcijfers. Delft: Eburon.
 38. Published
  Korsten, A. F. A., Jetten, J., Martens, J., & van der Wijst, B. (2009). In politiek vaarwater. Verkenning van dilemma's in de praktijk van raadsgriffiers. In A. F. A. Korsten, & J. Jetten (Eds.), In politiek vaarwater; Verkenning van dilemma's in de praktijk van raadsgriffiers (pp. 7-93). Nuth: Claessens.
 39. Published
 40. Published
  Korsten, A. F. A. (2009). Stijlen van raadsleden. Een julpmiddel voor bezinning op de wijze van politiek bedrijven van (kandidaat) raadsleden. In A. F. A. Korsten, & J. Jetten (Eds.), In politiek vaarwater; Verkenning van dilemma's in de praktijk van raadsgriffiers (pp. 95-127). Nuth: Claessens.
 41. 2008
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
 48. Published
 49. Published
  Korsten, A. F. A., Aardema, H., & Resoort, A. P. (2008). Gebroken ketens van macht. Bestuurswetenschappen, 62(6), 9-42.
 50. Published
  Korsten, A. F. A., & Marsman, G. (2008). Krimp in de Peel? Naar een bestuurlijk antwoord op demografische uitdagingen. Helmond: gezamenlijke Peelgemeenten.
 51. Published
 52. Published
 53. Published
  Korsten, A. F. A., & Schoenmaker, M. (2008). Sterke colleges. Den Haag: Reed Elsevier.
 54. 2007
 55. Published
 56. Published
  Korsten, A. F. A., Berndsen, R., Fraanje, M., & Kort, M. (2007). Beoordeling van provinciale bestuurskracht. Bestuurswetenschappen, 61(6), 11-47.
Previous 1 2 3 4 Next