Researcher

Bollen-Vandenboorn, A.H.H.

Full professor - Personal chair, Associate Professor

View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Cursus Belastingrecht, Wegwijzer Pensioen. In Cursus Belastingrecht, Wegwijzer Pensioen (Cursus Belastingrecht). Kluwer.
 4. Published
 5. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (10 ed., pp. 335-376). (Fiscale Geschriften; Vol. Nr. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 6. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (Ed.) (2019). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (10 ed.) (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 7. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (10 ed., pp. 213-266). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 8. Published
 9. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Hoofdstuk IIB Pensioenregelingen. In M. J. G. A. M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht, Loonbelasting, Premieheffing, Studenteneditie 2019-2020 (pp. 187-255). Deventer: Wolters Kluwer.
 10. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Hoofdstuk IIC Levensloopregeling. In M. J. G. A. M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht, Loonbelasting, Premieheffing, Studenteneditie 2019-2020 (Vol. 2019-2020, pp. 255-263). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. Published
 12. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Periodieke uitkeringen. In C. G. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001. Met hoofdzaken loonbelasting (Vol. Editie 2019, pp. 433-465). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 13. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In C. G. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001. Met hoofdzaken loonbelasting (Vol. Editie 2019, pp. 539-577). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 14. 2018
 15. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Wat verbindt formeel belastingrecht met pensioen? In G. T. K. Meussen, & J. J. van den Broek (Eds.), Formeel & formidabel. Liber amicorum Prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen (pp. 19-26). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 16. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Levensloopregeling. In M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht: Loonbelasting, Premieheffing (Vol. 2018-2019, pp. 259-267). (Cursus Belastingrecht; Vol. 2018-2019). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Pensioenregelingen. In M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht: Loonbelasting, Premieheffing (Vol. 2018-2019, pp. 189-259). (Cursus Belastingrecht; Vol. 2018-2019). Deventer: Wolters Kluwer.
 18. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Periodieke uitkeringen. In C. C. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001. Met hoofdzaken loonbelasting (2018 ed., pp. 415-447). (Fiscale Geschriften; Vol. 2018, No. 1). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 19. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In C. C. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001, Met hoofdzaken loonbelasting (2018 ed., pp. 519-555). (Fiscale Geschriften; Vol. 2018, No. 1). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Hoofdstuk 5: Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (9 ed., pp. 201-255). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 24. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2018). Hoofdstuk 6: DGA: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (9 ed., pp. 255-281). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 25. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Hoofdstuk 8: Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (9 ed., pp. 325-365). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 26. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (Ed.) (2018). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (9 ed.) (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 27. 2017
 28. Published
 29. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., Kramer, S., & Heller, K. (2017). Tax Treaty Netherlands - Germany. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2017 (Vol. dossier 2, pp. 42-74). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 30. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Hoofdstuk 8 Periodieke uitkeringen. In G. T. K. Meussen, & C. G. Dijkstra (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001: Met hoofdzaken loonbelasting (2017 ed., Vol. Inkomstenbelasting, pp. 411-442). (Fiscale Geschriften; Vol. Inkomstenbelasting, No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 31. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Levensloopregeling. In Cursus Belastingrecht 2017 Deel 4 Loonbelasting (Vol. 4, pp. 371-386). (Cursus Belastingrecht; Vol. 4). Deventer: Wolters Kluwer.
 32. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Pensioenregelingen. In Cursus Belastingrecht 2017 Deel 4 Loonbelasting (Vol. 4, pp. 301-370). (Cursus Belastingrecht; Vol. 4). Deventer: Wolters Kluwer.
 33. Published
 34. Published
 35. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (8 ed., pp. 331-370). [Hoofdstuk 8] (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 36. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2017). DGA: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (8 ed., pp. 255-286). [Hoofdstuk 6] (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 37. Published
 38. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (Ed.) (2017). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (8 ed.) (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 39. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen. In Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (8 ed., pp. 197-254). [Hoofdstuk 5] (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 40. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Hoofdstuk 10 Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In G. T. K. Meussen, & C. G. Dijkstra (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001: Met hoofdzaken loonbelasting (2017 ed., Vol. Inkomstenbelasting, pp. 515-550). (Fiscale Geschriften ; Vol. Inkomstenbelasting, No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 41. 2016
 42. Published
 43. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., & Kramer, S. (2016). Flexibilization of the Old Age Pension Commencement Date Act. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessement 2016 (pp. 212-217). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., & Heller, K. (2016). The new Tax Treaty Netherlands - Germany: Labour. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2016 (Vol. 1A, pp. 13-47). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 47. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., & Kramer, S. (2016). The new Tax Treaty the Netherlands - Germany: Pensions. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2016 (Vol. 1B, pp. 48-85). Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 48. Published
 49. Published
 50. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. (2016). Fiscale pensioenontwikkelingen naar maatschappelijke opvatting. In J. H. M. Arts, B. Jansen, & J. J. A. M. Korving (Eds.), De internationalisering van het belastingrecht (pp. 43-50). Maastricht: Shaker Publishing.
 51. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. (2016). Levensloopregeling. In Cursus Belastingrecht 4: Loonbelasting (pp. 369-384). [Hoofdstuk IIC] Deventer: Wolters Kluwer.
 52. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. (2016). Pensioenregelingen. In Cursus Belastingrecht 4: Loonbelasting (Vol. 4, pp. 303-368). [Hoofdstuk IIB] Deventer: Wolters Kluwer.
 53. 2015
 54. Published
 55. Published
 56. Published
 57. Published
 58. Published
  Staats, G. M. C. M., van Bijnen, H. P. M., Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Dieleman, B., Dietvorst, G. J. B., Lavrijssen, P. P. M., & Weishaupt, P. F. H. (2015). De toekomst van het pensioen van de ondernemer. Tilburg: Tilburg University.
 59. Published
 60. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2015). DGA: civiele en fiscale aspecten in Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). (6e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 61. Published
 62. Published
 63. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). (6e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 64. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 413-443). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 65. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Stip op de horizon: naar een arbeidsvormneutrale pensioendeling bij scheiding. In B. Starink, & M. R. Visser (Eds.), Ondernemend met pensioen (Dietvorstbundel: Opstellen aangeboden aan prof. dr. Gerry Dietvorst) (pp. 21-30). Deventer: Wolters Kluwer.
 66. Published
 67. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 527-563). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 68. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Update art. 3.80 t/m 3.87, 10a.5 en art. 6.1 t/m 6.15 Wet IB 2001. In J. W. V. D. Berg, A. A. Fase, J. Ganzeveld, G. T. K. Meussen, R. E. C. M. Niessen, L. J. A. Pieterse, & A. J. H. van Suilen (Eds.), Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Den Haag: Sdu Uitgevers.
 69. Published
 70. 2014
 71. Published
 72. Published
 73. Published
 74. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Staats, G. M. C. M., Dieleman, B., Dietvorst, G. J. B., Lavrijssen, P. P. M., Weishaupt, P. F. H., & van Bijnen, H. (2014). Het Ondernemerspensioen. Een reactie op de brief van de Staatssecretaris van Financiën 6 december 2013 (DB/2013/576). Interimrapport. Tilburg: Tilburg University.
 75. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Hoofdstuk 11: Nationale en internationale waardeoverdracht. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 369-416). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 76. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Hoofdstuk 5: Werknemerspensioen in de loonsfeer en beroepspensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 167-231). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 77. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2014). Hoofdstuk 6 Dga: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 233-259). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 78. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Hoofdstuk 8: Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 297-331). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 79. Published
 80. Published
 81. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (5 ed.) (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 82. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 409-439). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 83. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 523-559). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 84. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Update Art. 3.80 t/m 3.87, Art. 10a.5, Art. 6.1 t/m 6.15 Wet IB 2001. In J. W. V. D. Berge, A. A. Fase, J. Ganzeveld, G. T. K. Meussen, R. E. C. M. Niessen, L. J. A. Pieterse, & A. J. H. V. Suilen (Eds.), Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Den Haag: Sdu Uitgevers.
 85. 2013
 86. Published
 87. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Dietvorst, G. J. B., Goetstouwers, J. J. E. M., Schuurman, B. G. J., Visser, M. R., & Van Westing, M. C. C. (2013). Arbeidsvormneutraal pensioenkader: een logische vervolgstap. (Brochures Toekomstvoorzieningen; No. 9). Tilburg: Competence Centre for Pension Research - Tilburg University.
 88. Published
 89. Published
 90. Published
 91. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 239-273). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 92. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). DGA: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 179-204). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 93. Published
 94. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Van Ginkel, G., & Boumans, M. E. C. (2013). Het nieuwe Witteveenkader in de IB-sfeer. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7005, 756-763.
 95. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Nationale en internationale waardeoverdracht. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 311-356). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 96. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). NDFR (update juni) Art. 3.80 t/m 3.83, art. 10a.5, art. 6.1 t/m 6.15 Wet IB 2001. In www.NDFR.nl Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 97. Published
 98. Published
 99. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). NDFR art. 3.84 Wet IB 2001. In www.NDFR.nl Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 100. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). NDFR art. 3.87 Wet IB 2001. In www.NDFR.nl Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 101. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 102. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 401-431). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 103. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet Inkomstenbelasting 2001 (pp. 507-542). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 104. Published
 105. Published
 106. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Werknemerspensioen in de loonsfeer en beroepspensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 119-178). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 107. 2012
 108. Published
 109. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Stevens, Y. (2012). Casteels: Aansluiting gemist bij British Airways. In G. Essers, A. P. Van der Mei, & F. Van Overmeiren (Eds.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten; De zegeningen van het Europees burgerschap (pp. 473-481). (PS-special: Vrij verkeer van personen; No. 1). Deventer: Kluwer.
 110. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2012). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling (hoofdstuk 7). In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 203-232). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 111. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Romein, N. (2012). Dga: civiele en fiscale aspecten (hoofdstuk 5). In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 147-168). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 112. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2012). Hoofdstuk 8 Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 393-422). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 113. Published
 114. Published
 115. Published
 116. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2012). Nationale en internationale waardeoverdracht (hoofdstuk 10). In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 267-308). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 117. Published
 118. Published
 119. Published
 120. Published
 121. Published
 122. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2012). NDFR art. 3.82 Wet IB 2001. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 123. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2012). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 124. Published
 125. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2012). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 477-516). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 126. Published
 127. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2012). Werknemerspensioen in de loonsfeer (hoofdstuk 4). In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 105-146). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 128. Published
 129. 2011
 130. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2011). Hoofdstuk 10 Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 465-499). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 131. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2011). Hoofdstuk 8 Periodieke uitkering. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 383-411). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 132. Published
 133. Published
 134. Published
 135. Published
 136. Published
 137. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2011). NDFR art. 3.81 Wet IB 2001. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 138. Published
 139. Published
 140. 2010
 141. Published
 142. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., (2010). EHRC 2010, 60, (Carson e.a. t. Verenigd Koninkrijk), No. 60, Mar 16, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 143. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2010). NDFR art. 3.83 Wet IB 2001. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 144. Published
 145. Published
 146. Published
 147. Published
 148. 2009
 149. Published
 150. Published
 151. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2009). NDFR art. 3.83 Wet IB 2001. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 152. Published
 153. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2009). NDFR update art. 3.80. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 154. Published
 155. Published
 156. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2009). NDFR update art. 6.1 t/m 6.8, 6.13 t/m 6.15 Wet IB 2001. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 157. Published
  Weerepas, M. J. G. A. M., Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Gorissen, N. H. A. (2009). Vertrouwen op het fiscale compromis. In L. J. A. Pieterse, & A. et (Eds.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, Bundel R.E.C.M. Niessen (pp. 65-75). Amersfoort: Sdu Uitgevers.
 158. 2008
 159. Published
 160. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., (2008). EHRC 2008, 42184/05, (Carson en anderen tegen Verenigd Koninkrijk), No. 42184/05, Nov 04, 2008. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 161. Published
 162. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2008). NDFR art. 3.80 Wet IB 2001. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 163. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2008). NDFR update januari 2008, art. 6.1 t/m 6.8, 6.13 t/m 6.15. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 164. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2008). NDFR update juni 2008, art. 6.1 t/m 6.8, 6.13 t/m 6.15. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 165. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2008). NDFR update maart 2008, art. 6.1 t/m 6.8, 6.13 t/m 6.15. Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 166. 2007
 167. Published
 168. Published
 169. Published
 170. Published
 171. Published
 172. Published
 173. Published
 174. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., (2007). NTFR 2007, , (commentaar bij HR 8 juni 2007(2 arresten)), Jun 08, 2007. (Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht; No. 222467).
 175. 2006
 176. Published
 177. Published
 178. 2005
 179. Published
 180. Published
 181. Published
 182. Published
 183. Published
 184. Published
 185. Published
 186. Published
 187. Published
 188. Published
 189. Published
 190. 2004
 191. Published
 192. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2004). De fiscale aspecten van pensioendeling bij echtscheiding. Amersfoort: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 193. Published
 194. Published
 195. Published
 196. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2004). Het begrip lijfrente in de inkomstenbelasting. In Snel recht (pp. 11-12). Amersfoort: Sdu Uitgevers.
 197. 2003
 198. Published
 199. Published
 200. Published
 201. Published
 202. 2002
 203. Published
 204. Published
 205. Published
 206. Published
 207. 2001
 208. Published