Researcher

Bollen-Vandenboorn, A.H.H.

Full professor - Personal chair, Associate Professor

View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Cursus Belastingrecht, Wegwijzer Pensioen. In Cursus Belastingrecht, Wegwijzer Pensioen (Cursus Belastingrecht). Kluwer.
 4. Published
 5. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (10 ed., pp. 335-376). (Fiscale Geschriften; Vol. Nr. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 6. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (Ed.) (2019). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (10 ed.) (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 7. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (10 ed., pp. 213-266). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 8. 2018
 9. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Wat verbindt formeel belastingrecht met pensioen? In G. T. K. Meussen, & J. J. van den Broek (Eds.), Formeel & formidabel. Liber amicorum Prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen (pp. 19-26). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 10. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Levensloopregeling. In M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht: Loonbelasting, Premieheffing (Vol. 2018-2019, pp. 259-267). (Cursus Belastingrecht; Vol. 2018-2019). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Pensioenregelingen. In M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht: Loonbelasting, Premieheffing (Vol. 2018-2019, pp. 189-259). (Cursus Belastingrecht; Vol. 2018-2019). Deventer: Wolters Kluwer.
 12. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Periodieke uitkeringen. In C. C. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001. Met hoofdzaken loonbelasting (2018 ed., pp. 415-447). (Fiscale Geschriften; Vol. 2018, No. 1). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 13. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In C. C. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001, Met hoofdzaken loonbelasting (2018 ed., pp. 519-555). (Fiscale Geschriften; Vol. 2018, No. 1). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Hoofdstuk 5: Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (9 ed., pp. 201-255). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 18. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2018). Hoofdstuk 6: DGA: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (9 ed., pp. 255-281). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 19. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Hoofdstuk 8: Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (9 ed., pp. 325-365). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 20. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (Ed.) (2018). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (9 ed.) (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 21. 2017
 22. Published
 23. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., Kramer, S., & Heller, K. (2017). Tax Treaty Netherlands - Germany. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2017 (Vol. dossier 2, pp. 42-74). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 24. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Hoofdstuk 8 Periodieke uitkeringen. In G. T. K. Meussen, & C. G. Dijkstra (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001: Met hoofdzaken loonbelasting (2017 ed., Vol. Inkomstenbelasting, pp. 411-442). (Fiscale Geschriften; Vol. Inkomstenbelasting, No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 25. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Levensloopregeling. In Cursus Belastingrecht 2017 Deel 4 Loonbelasting (Vol. 4, pp. 371-386). (Cursus Belastingrecht; Vol. 4). Deventer: Wolters Kluwer.
 26. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Pensioenregelingen. In Cursus Belastingrecht 2017 Deel 4 Loonbelasting (Vol. 4, pp. 301-370). (Cursus Belastingrecht; Vol. 4). Deventer: Wolters Kluwer.
 27. Published
 28. Published
 29. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (8 ed., pp. 331-370). [Hoofdstuk 8] (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 30. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2017). DGA: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (8 ed., pp. 255-286). [Hoofdstuk 6] (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 31. Published
 32. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (Ed.) (2017). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (8 ed.) (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 33. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen. In Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (8 ed., pp. 197-254). [Hoofdstuk 5] (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 34. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Hoofdstuk 10 Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In G. T. K. Meussen, & C. G. Dijkstra (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001: Met hoofdzaken loonbelasting (2017 ed., Vol. Inkomstenbelasting, pp. 515-550). (Fiscale Geschriften ; Vol. Inkomstenbelasting, No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 35. 2016
 36. Published
 37. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., & Kramer, S. (2016). Flexibilization of the Old Age Pension Commencement Date Act. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessement 2016 (pp. 212-217). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 38. Published
 39. Published
 40. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., & Heller, K. (2016). The new Tax Treaty Netherlands - Germany: Labour. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2016 (Vol. 1A, pp. 13-47). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 41. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., & Kramer, S. (2016). The new Tax Treaty the Netherlands - Germany: Pensions. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2016 (Vol. 1B, pp. 48-85). Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 42. Published
 43. Published
 44. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. (2016). Fiscale pensioenontwikkelingen naar maatschappelijke opvatting. In J. H. M. Arts, B. Jansen, & J. J. A. M. Korving (Eds.), De internationalisering van het belastingrecht (pp. 43-50). Maastricht: Shaker Publishing.
 45. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. (2016). Levensloopregeling. In Cursus Belastingrecht 4: Loonbelasting (pp. 369-384). [Hoofdstuk IIC] Deventer: Wolters Kluwer.
 46. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. (2016). Pensioenregelingen. In Cursus Belastingrecht 4: Loonbelasting (Vol. 4, pp. 303-368). [Hoofdstuk IIB] Deventer: Wolters Kluwer.
 47. 2015
 48. Published
 49. Published
 50. Published
 51. Published
 52. Published
  Staats, G. M. C. M., van Bijnen, H. P. M., Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Dieleman, B., Dietvorst, G. J. B., Lavrijssen, P. P. M., & Weishaupt, P. F. H. (2015). De toekomst van het pensioen van de ondernemer. Tilburg: Tilburg University.
 53. Published
 54. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2015). DGA: civiele en fiscale aspecten in Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). (6e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 55. Published
Previous 1 2 3 4 Next