View graph of relations
 1. 2011
 2. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Smits, W., & de Vries, M. R. (2011). Flexible contracts and human capital investments. (ROA Research Memoranda; No. 13). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 3. Published
 4. Published
  de Grip, A. (2011). Implications of labor market dynamics for lifelong learning. In Education and the requirements of the GCC labor market (pp. 161-183). Abu Dhabi, United Arab Emirates: The Emirates Center for Strategic Studies and Research.
 5. Published
  Nelen, A. C., de Grip, A., & Fouarge, D. (2011). Is part-time employment beneficial for firm productivity? (METEOR Research Memorandum; No. 007). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 6. Published
  Nelen, A. C., de Grip, A., & Fouarge, D. (2011). Is part-time employment beneficial for firm productivity? (ROA Research Memoranda; No. 2). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 7. Published
 8. Published
 9. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Smits, W., & de Vries, R. (2011). Mobiliteit van werknemers in krimpende beroepen. In R. V. Gaalen, J. Sanders, W. Smits, & J. F. Ybema (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op kwetsbare groepen (pp. 117-130). Den Haag/Heerlen: CBS.
 10. Published
 11. Published
  van Breugel, G. A. A., de Grip, A., & Dohmen, D. (2011). Ontwikkelingscheque : uitwerking advies denktank leren en werken. (ROA Reports; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 12. Published
  van Loo, J. B., & de Grip, A. (2011). Opleiden in bedrijf: effectief opleiden of opleiden voor effectiviteit? In J. Kessels, & R. Poell (Eds.), Handboek human resource development. Organiseren van het leren. (pp. 507-522). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 13. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2011). Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid : verslag van de ROA enquête 2011. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 14. Published
 15. Published
 16. Published
  de Grip, A., & Sauermann, J. (2011). The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field experiment. (Discussion Paper; No. 5976). Bonn: IZA.
 17. Published
  de Grip, A., & Sauermann, J. (2011). The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field experiment. (METEOR Research Memorandum; No. 044). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 18. Published
  de Grip, A., & Sauermann, J. (2011). The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field experiment. (ROA Research Memoranda; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 19. Published
  de Grip, A., Sauermann, J., & Sieben, I. J. P. (2011). The role of peers in estimating tenure-performance profiles: evidence from personnel data. (ROA Research Memoranda; No. 14). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 20. Published
  de Grip, A., Sauermann, J., & Sieben, I. J. P. (2011). The role of peers in estimating tenure-performance profiles: evidence from personnel data. (METEOR Research Memorandum; No. 052). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 21. Published
  de Grip, A., Sauermann, J., & Sieben, I. J. P. (2011). The role of peers in estimating tenure-performance profiles: evidence from personnel data. (Discussion Paper; No. 6164). Bonn: IZA.
 22. Published
  de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2011). Versoberde pensioenen en de werkinzet van oudere werknemers : vervolgmeting (2010) VPL-onderzoek. (ROA Reports; No. 6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 23. Published
  Cörvers, F., Euwals, R., & de Grip, A. (2011). Zonder flexibele contracten meer werkloosheid. In P. D. Bijl, A. Boot, E. Sterken, P. Gautier, & H. Schenk (Eds.), Jaarboek 2011 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (pp. 160-163). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 24. 2010
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. Published
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
  Kriechel, B., de Grip, A., van Breugel, G. A. A., & Coenen, J. B. (2010). Arbeidsmarktmonitor metalektro : editie 2010. (ROA Reports; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 43. Published
 44. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Smits, W., & de Vries, M. R. (2010). Krimpende werkgelegenheid, scholing en arbeidsmarktmobiliteit in Nederland. In D. B. M. Batenburg, & P. J. Ronald (Eds.), Arbeid in crisis? (pp. 91-101). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 45. Published
  de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2010). Langer doorwerken, werksituatie en productiviteit : vervolgmeting (2009) VPL-onderzoek. (ROA Reports; No. 8). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 46. Published
 47. Published
  Fouarge, D., van Gaalen, R., & de Grip, A. (2010). Participatie en loon na bedrijfseconomisch ontslag: kapitaalvernietiging of negatief signaal? In K. Bakker, & L. B. (Eds.), Registers in sociaalwetenschappelijk onderzoek (pp. 31-49). Den Haag/Heerlen: CBS.
 48. Published
 49. Published
 50. Published
 51. Published
 52. Published
Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...14 Next