View graph of relations
 1. 2017
 2. Published
  Schneider, H., Hoogenboom, A., & Kortese, L. (2017). Professionele erkenning inzichtelijk gemaakt: Richtlijn 2005/36/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU. Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 3. 2016
 4. Published
  Schneider, H., Hoogenboom, A., & Kortese, L. (2016). Erkenning van beroepskwalificaties: Dossier 2: Erkenning van beroepskwalificaties. Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. Published
  Hoogenboom, A. (2016). I study here, and thus I belong? Mobile Students in the European Union. In H. Verschueren (Ed.), Residence, employment and social rights of mobile persons: On how EU law defines where they belong (pp. 161-186). (Social Europe Series ; Vol. 36). Cambridge, Antwerp, Portland: Intersentia.
 9. Published
  Reinold, J., Roosen, I., Hoogenboom, A., Westendorp, I., & Koch, K. (2016). International Marriage Brokers and Mail Order brides. Analysing the need for regulation. (EP Think Tank: European Parliamentary Research Service ed.) Brussels: European Union.
 10. Published
  Hoogenboom, A., (2016). Noot bij CRvB, No. ECLI:NL:CRVB:2015:3095, Sep 11, 2015. (Rechtspraak Sociale Verzekeringen; Vol. 29, No. 1).
 11. Published
  Hoogenboom, A., (2016). Noot bij CRvB, No. ECLI:NL:CRVB:2015:3137, Sep 16, 2015. (Rechtspraak Sociale Verzekeringen).
 12. 2015
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. 2014
 17. Published
 18. 2013
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
 24. Published
 25. 2012
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Hoogenboom, A., (2012). NTOR 2012, , (Zaak C-75/11: Commission v. Austria), Jan 01, 2012. (Ntor: Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht; No. 222519).
 29. Published
  Hoogenboom, A. (2012). Van huwelijksbanden en grensarbeiders tot zelfstandigen en studenten: Meeusen heeft het allemaal. In G. Essers, A-P. V. D. Mei, & F. van Overmeiren (Eds.), Het Vrij Verkeer van Personen in 60 Arresten: De zegeningen van het Europees burgerschap (pp. 191-201). Kluwer.
 30. 2011
 31. Published
 32. Published
  Hoogenboom, A., (2011). JV 2011, LJN BP2539, (), No. LJN BP2539, Jan 19, 2011. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 222591).
 33. 2010
 34. Published
 35. Published
 36. 2009
 37. Published