View graph of relations
 1. 2009
 2. Published
 3. Published
  Knotter, A. (2009). Inleiding. In A. Knotter (Ed.), Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit (her)uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. (pp. 9-20). Maastricht/Zwolle: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/Waanders Uitgevers.
 4. Published
  Knotter, A. (2009). Limburg bestaat niet. Paradoxen van een sterke identiteit. In A. Knotter (Ed.), Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit (her)uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. (pp. 263-277). Maastricht/Zwolle: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/Waanders Uitgevers.
 5. Published
  Knotter, A., & Krüner, U. (2009). Limburgse brikkenbakkers (fotokatern). In A. Knotter, & U. Krüner (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis. Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LXIV. (pp. 165-180). Maastricht: SHCL.
 6. Published
 7. Published
 8. 2008
 9. Published
 10. Published
  Knotter, A. (2008). Grenzen aan de loonpolitiek. De langzaam-aan-actie van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (1957) tussen nationale integratie, grensligging en katholiek regionalisme. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LIII (pp. 117-157). Maastricht: SHCL.
 11. Published
 12. Published
  Knotter, A. (2008). Jenseits einer Kulturraumforschung. Konzepte für eine grenzüberschreitende Geschichtsschreibung in Europa. In H. Hoebink (Ed.), Europäische Geschichtsschreibung und europäische Regionen. Historiographische Konzepte diesseits und jenseits der niederländisch-deutschen / nordrhein-westfälischen Grenze (pp. 25-53). (Studien zur Geschichte und Kultur Norwesteuropas herausgegeben von Horst Lademacher Band 18. Veröffentlichungen des Institutts für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung der Universität Duisbrug-Essen). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann.
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
  Knotter, A. (2008). Ten geleide. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LIII (pp. 3-5). Maastricht: SHCL.
 17. Published
 18. 2007
 19. Published
  Knotter, A. (2007). Regout, Sphinx en de sociale geschiedenis: van lieu de mémoire naar historische analyse. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LII (pp. 91-114). Maastricht: SHCL.
 20. Published
 21. Published
  Knotter, A. (2007). Ten geleide. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LII (pp. 3-6). Maastricht: SHCL.
 22. 2006
 23. Published
  Knotter, A. (2006). Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw. (Broncommentaren; No. 6). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 24. Published
  Knotter, A., & Th. Kok, P. (2006). De persoonsdossiers van de gemeentelijke armenzorg tot aan de invoering van de Algemene Bijstandswet (1965. In A. Knotter (Ed.), Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw (Broncommentaren; No. 6). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 25. Published
 26. 2005
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
  Knotter, A. (2005). Ten geleide. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg L (pp. 3-4). Maastricht: SHCL.
 31. Published
 32. 2004
 33. Published
 34. Published
 35. Published
  Knotter, A. (2004). Ten geleide. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-historicshe geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg XLIX (pp. 3-5). Maastricht: SHCL.
 36. Published
  Knotter, A. (2004). The Border Paradox. Uneven Development, Cross-Border Mobility and the Comparative History of the Euregion Meuse-Rhin. In Féderalisme - Régionalisme. Mobilité et identités dans L'Euregio Meuse-Rhine
 37. 2003
 38. Published
  Knotter, A. (2003). Boekbespreking. Social History, 28(1), 103-104.
 39. Published
 40. 2002
 41. Published
 42. 2001
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. 2000
 47. Published
  Knotter, A. (2000). Problems of the family economy: peasant economy, domestic production, and labour markets in pre-industrial Europe. In M. Prak (Ed.), Early modern capitalism : economic and social change in Europe, 1400-1800 (pp. 135-160). (Routledge explorations in economic history; No. 21). London [etc.]: Routledge/Taylor & Francis Group.
 48. Published
  Knotter, A. (2000). Ten geleide: het Sociaal Historisch Centrum en de maakbaarheid van Limburg. In A. Knotter, W. Rutten, T. Engelen, E. Homburg, A. Klijn, & J. V. Leerssen (Eds.), Maakbaar Limburg : de constructie van een samenleving in een eeuw van uitersten (pp. 3-7). (ISSN 0923-2842; No. XLV). Maastricht: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.
 49. 1999
 50. Published
 51. Published
  Knotter, A. (1999). Gezinsarmoede-gezinsarbeid: de invloed van de gezinscyclus op de inkomsten van gezinnen van losse (haven)arbeiders in Amsterdam in de eerste helft van deze eeuw. In J. Kok, A. Knotter, R. Paping, & E. Vanhaute (Eds.), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en de twintigste eeuw (pp. 205-230). (Historia agriculturae; No. 29). Groningen [etc.]: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut.
 52. Published
  Knotter, A. (1999). Inleiding. In J. Kok, A. Knotter, R. Paping, & E. Vanhaute (Eds.), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en de twintigste eeuw (pp. 1-15). (Historia agriculturae; No. 29). Groningen [etc.]: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut.
 53. 1998
 54. Published
Previous 1 2 Next