View graph of relations
 1. Published
  Knotter, A. (2014). "Hope remains when pride is gone". Waarom grenzen overschrijding uitlokken tegen beter weten in’. In A. Andeweg, & L. Wesseling (Eds.), Wat de verbeelding niet vermag! Essays bij het afscheid van Maaike Meijer Nijmegen: Vantilt.
 2. Published
 3. Published
 4. Published
  Knotter, A. (2003). Boekbespreking. Social History, 28(1), 103-104.
 5. Published
  Knotter, A. (2006). Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw. (Broncommentaren; No. 6). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 6. Published
 7. Published
  Knotter, A. (2012). Conclusie. In A. Knotter (Ed.), Mijnwerkers in Limburg. Een Sociale Geschiedenis. (pp. 600-619). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.
 8. Published
  Knotter, A. (2015). De ‘sociale kwestie’. Industrie, arbeid en arbeidsverhoudingen in de negentiende. In L. Berkvens, A. J. Bijsterveld, A. Knotter, P. Tummers, & L. Wessels (Eds.), Limburg: een geschiedenis (pp. 417-445). Maastricht: LGOG.
 9. Published
 10. Published
 11. Published
  Knotter, A., & Th. Kok, P. (2006). De persoonsdossiers van de gemeentelijke armenzorg tot aan de invoering van de Algemene Bijstandswet (1965. In A. Knotter (Ed.), Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw (Broncommentaren; No. 6). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 12. Published
  Cornips, L., & Knotter, A. (2016). De uitvinding van Limburg: de territorialisering van geschiedenis, taal en identiteit. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg (Vol. LXI, pp. 136-163). (Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg). Zwolle/Maastricht: WBOOKS/Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.
 13. Published
 14. Published
  Knotter, A. (2016). Du contrôle des services de placements au contrôle des chômeurs: L’intégration des syndicats dans les agences publiques pour l’emploi en Europe occidentale au début du XXe siècle. In N. Hatzfeld, M. Pigenet, & X. Vigna (Eds.), Travail, travailleurs et ouvriers d'Europe au XXe siècle (pp. 297-303). Dijon: Éditions Universitaires de Dijon.
 15. Published
  Knotter, A. (2015). From Placement Control to Control of the Unemployed: Trade Unions and Labour Market Intermediation in Western Europe in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. In S. Wadauer, T. Buchner, & A. Mejstrik (Eds.), The History of Labour Intermediation. Institutions and Finding Employment in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (pp. 117-150). Oxford/ New York: Berghahn Bookes.
 16. Published
 17. Published
 18. Published
  Knotter, A. (1999). Gezinsarmoede-gezinsarbeid: de invloed van de gezinscyclus op de inkomsten van gezinnen van losse (haven)arbeiders in Amsterdam in de eerste helft van deze eeuw. In J. Kok, A. Knotter, R. Paping, & E. Vanhaute (Eds.), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en de twintigste eeuw (pp. 205-230). (Historia agriculturae; No. 29). Groningen [etc.]: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut.
 19. Published
  Knotter, A. (2008). Grenzen aan de loonpolitiek. De langzaam-aan-actie van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (1957) tussen nationale integratie, grensligging en katholiek regionalisme. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LIII (pp. 117-157). Maastricht: SHCL.
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
  Knotter, A., & van Vugt, T. (2011). In en uit het Boschstraatkwartier. Mobiliteit en Levensloop van een Familie uit een Maastrichtse Arbeiderswijk in vijf Generaties (ca. 1860-ca. 1940). In T. Engelen, O. Boonstra, & A. Janssens (Eds.), Levenslopen in Transformatie. Liber Amicorum bij het Afscheid van Prof.Dr. Paul. M.M. Klep. (pp. 248-260). Nijmegen: Valkhof Pers.
 24. Published
  Knotter, A. (2015). Inleiding. In L. Berkvens, A. J. Bijsterveld, A. Knotter, P. Tummers, & L. Wessels (Eds.), Limburg: een geschiedenis (pp. 15-23). Maastricht: LGOG.
 25. Published
  Knotter, A. (2015). Inleiding. In A. Knotter (Ed.), Limburg kolenland. Studies over de geschiedenis van de Limburgse kolenmijnbouw (pp. 6-14). (2). Maastricht/Zwolle: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/WBooks.
 26. Published
  Knotter, A. (2012). Inleiding. In A. Knotter (Ed.), Mijnwerkers in Limburg. Een Sociale Geschiedenis. (pp. 36-51). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.
 27. Published
  Knotter, A. (1999). Inleiding. In J. Kok, A. Knotter, R. Paping, & E. Vanhaute (Eds.), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en de twintigste eeuw (pp. 1-15). (Historia agriculturae; No. 29). Groningen [etc.]: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut.
 28. Published
  Knotter, A. (2009). Inleiding. In A. Knotter (Ed.), Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit (her)uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. (pp. 9-20). Maastricht/Zwolle: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/Waanders Uitgevers.
 29. Published
 30. Published
 31. Published
 32. Published
  Knotter, A., & Cornips, L. (2017). Inventing Limburg: Territory, History, Language and Identity. In H. Christen, P. Gilles, & C. Purschke (Eds.), Räume, Grenzen, Übergänge. Akten des 5. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (ZDL Beihefte ed., Vol. IDGG-Haubptband Luxemburg, pp. 71-92). Steiner Verlag.
 33. Published
  Knotter, A. (2008). Jenseits einer Kulturraumforschung. Konzepte für eine grenzüberschreitende Geschichtsschreibung in Europa. In H. Hoebink (Ed.), Europäische Geschichtsschreibung und europäische Regionen. Historiographische Konzepte diesseits und jenseits der niederländisch-deutschen / nordrhein-westfälischen Grenze (pp. 25-53). (Studien zur Geschichte und Kultur Norwesteuropas herausgegeben von Horst Lademacher Band 18. Veröffentlichungen des Institutts für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung der Universität Duisbrug-Essen). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann.
 34. Published
 35. Published
  Knotter, A. (Ed.) (2016). Keramiekstad.Maastricht en de aardewerkindustrie in de negentiende en twintigste eeuw. uitgave Sociaal Historisch Centrum voor Limburg - SHCL/WBooks.
 36. Published
  Knotter, A. (2015). Land van heel veel grenzen. Territorialiteit en textielindustrie tussen Maas en Rijn in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. In L. Berkvens, A. J. Bijsterveld, A. Knotter, P. Tummers, & L. Wessels (Eds.), Limburg: een geschiedenis (pp. 325-345). Maastricht: LGOG.
 37. Published
 38. Published
 39. Published
  Knotter, A. (2009). Limburg bestaat niet. Paradoxen van een sterke identiteit. In A. Knotter (Ed.), Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit (her)uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. (pp. 263-277). Maastricht/Zwolle: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/Waanders Uitgevers.
 40. Published
 41. Published
  Berkvens, A. M. J. A., Tummers, P., Bijsterveld, A. J., Knotter, A., & Wessels, L. (2015). Limburg. Een Geschiedenis (3 dln). Maastricht: Limburgs Geschied- en OudheidkundigGenootschap.
 42. Published
  Knotter, A., & Krüner, U. (2009). Limburgse brikkenbakkers (fotokatern). In A. Knotter, & U. Krüner (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis. Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LXIV. (pp. 165-180). Maastricht: SHCL.
 43. Published
 44. Published
 45. Published
  Knotter, A. (2012). Migrations Internationales et Travailleurs Frontaliers: Les Marchés du Travail Minier entre Belgique, Pays-Bas et Allemagne au XXe siècle. In J-F. Eck, & M-P. Chélini (Eds.), PME et Grandes Enterprises en Europe du Nord-Ouest XIXe - XXe Siècle. Activités, Stratégies, Performances. (pp. 233-250). Villeneuve d'Ascq: Septentrion.
 46. Published
 47. Published
 48. Published
 49. Published
  Knotter, A. (2017). Mining. In K. Hofmeester, & M. van der Linden (Eds.), Handbook Global History of Work (pp. 237-258). (de Gruyter Reference). De Gruyter Oldenbourg.
 50. Published
Previous 1 2 Next