View graph of relations
 1. 1998
 2. Published
 3. 1999
 4. Published
  Knotter, A. (1999). Gezinsarmoede-gezinsarbeid: de invloed van de gezinscyclus op de inkomsten van gezinnen van losse (haven)arbeiders in Amsterdam in de eerste helft van deze eeuw. In J. Kok, A. Knotter, R. Paping, & E. Vanhaute (Eds.), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en de twintigste eeuw (pp. 205-230). (Historia agriculturae; No. 29). Groningen [etc.]: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut.
 5. Published
  Knotter, A. (1999). Inleiding. In J. Kok, A. Knotter, R. Paping, & E. Vanhaute (Eds.), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en de twintigste eeuw (pp. 1-15). (Historia agriculturae; No. 29). Groningen [etc.]: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut.
 6. Published
 7. 2000
 8. Published
  Knotter, A. (2000). Problems of the family economy: peasant economy, domestic production, and labour markets in pre-industrial Europe. In M. Prak (Ed.), Early modern capitalism : economic and social change in Europe, 1400-1800 (pp. 135-160). (Routledge explorations in economic history; No. 21). London [etc.]: Routledge/Taylor & Francis Group.
 9. Published
  Knotter, A. (2000). Ten geleide: het Sociaal Historisch Centrum en de maakbaarheid van Limburg. In A. Knotter, W. Rutten, T. Engelen, E. Homburg, A. Klijn, & J. V. Leerssen (Eds.), Maakbaar Limburg : de constructie van een samenleving in een eeuw van uitersten (pp. 3-7). (ISSN 0923-2842; No. XLV). Maastricht: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.
 10. 2001
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. 2002
 15. Published
 16. 2003
 17. Published
  Knotter, A. (2003). Boekbespreking. Social History, 28(1), 103-104.
 18. Published
 19. 2004
 20. Published
 21. Published
 22. Published
  Knotter, A. (2004). Ten geleide. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-historicshe geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg XLIX (pp. 3-5). Maastricht: SHCL.
 23. Published
  Knotter, A. (2004). The Border Paradox. Uneven Development, Cross-Border Mobility and the Comparative History of the Euregion Meuse-Rhin. In Féderalisme - Régionalisme. Mobilité et identités dans L'Euregio Meuse-Rhine
 24. 2005
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Knotter, A. (2005). Ten geleide. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg L (pp. 3-4). Maastricht: SHCL.
 29. Published
 30. 2006
 31. Published
  Knotter, A. (2006). Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw. (Broncommentaren; No. 6). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 32. Published
  Knotter, A., & Th. Kok, P. (2006). De persoonsdossiers van de gemeentelijke armenzorg tot aan de invoering van de Algemene Bijstandswet (1965. In A. Knotter (Ed.), Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw (Broncommentaren; No. 6). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 33. Published
 34. 2007
 35. Published
  Knotter, A. (2007). Regout, Sphinx en de sociale geschiedenis: van lieu de mémoire naar historische analyse. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LII (pp. 91-114). Maastricht: SHCL.
 36. Published
 37. Published
  Knotter, A. (2007). Ten geleide. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LII (pp. 3-6). Maastricht: SHCL.
 38. 2008
 39. Published
 40. Published
  Knotter, A. (2008). Grenzen aan de loonpolitiek. De langzaam-aan-actie van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (1957) tussen nationale integratie, grensligging en katholiek regionalisme. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LIII (pp. 117-157). Maastricht: SHCL.
 41. Published
 42. Published
  Knotter, A. (2008). Jenseits einer Kulturraumforschung. Konzepte für eine grenzüberschreitende Geschichtsschreibung in Europa. In H. Hoebink (Ed.), Europäische Geschichtsschreibung und europäische Regionen. Historiographische Konzepte diesseits und jenseits der niederländisch-deutschen / nordrhein-westfälischen Grenze (pp. 25-53). (Studien zur Geschichte und Kultur Norwesteuropas herausgegeben von Horst Lademacher Band 18. Veröffentlichungen des Institutts für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung der Universität Duisbrug-Essen). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann.
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Knotter, A. (2008). Ten geleide. In A. Knotter, & W. Rutten (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LIII (pp. 3-5). Maastricht: SHCL.
 47. Published
 48. 2009
 49. Published
 50. Published
 51. Published
  Knotter, A. (2009). Inleiding. In A. Knotter (Ed.), Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit (her)uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. (pp. 9-20). Maastricht/Zwolle: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/Waanders Uitgevers.
 52. Published
  Knotter, A. (2009). Limburg bestaat niet. Paradoxen van een sterke identiteit. In A. Knotter (Ed.), Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit (her)uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. (pp. 263-277). Maastricht/Zwolle: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg/Waanders Uitgevers.
 53. Published
  Knotter, A., & Krüner, U. (2009). Limburgse brikkenbakkers (fotokatern). In A. Knotter, & U. Krüner (Eds.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis. Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LXIV. (pp. 165-180). Maastricht: SHCL.
 54. Published
 55. Published
 56. 2010
 57. Published
 58. Published
 59. Published
 60. 2011
 61. Published
  Knotter, A., & van Vugt, T. (2011). In en uit het Boschstraatkwartier. Mobiliteit en Levensloop van een Familie uit een Maastrichtse Arbeiderswijk in vijf Generaties (ca. 1860-ca. 1940). In T. Engelen, O. Boonstra, & A. Janssens (Eds.), Levenslopen in Transformatie. Liber Amicorum bij het Afscheid van Prof.Dr. Paul. M.M. Klep. (pp. 248-260). Nijmegen: Valkhof Pers.
 62. Published
 63. Published
 64. 2012
 65. Published
  Knotter, A. (2012). Conclusie. In A. Knotter (Ed.), Mijnwerkers in Limburg. Een Sociale Geschiedenis. (pp. 600-619). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.
Previous 1 2 Next