View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  Heringa, A. W., & Hardt, S. (2019). Comparativer Constitutional Law Documents. The Hague: Eleven International publishing.
 3. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (2019). Constitutionele zelfoverschatting? Over de waarde van de Staatscommissie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 151-160). (Montesquieu Reeks; No. 13). Den Haag: Boom Juridisch.
 4. Published
 5. Published
  Heringa, A. W. (2019). De Staat van de Unie: Waarvoor gaan we straks stemmen? In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Europa, Europa: Op weg naar de Europese verkiezingen van mei 2019 (pp. 15-18). (Montesquieu Reeks; No. 12). Den haag: Boom Juridisch.
 6. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (2019). Een Deltaplan: Over het advies van de Staatscommissie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 7-10). (Montesquieu Reeks; No. 13). Den Haag: Boom Juridisch.
 7. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (Eds.) (2019). Europa, Europa: Op weg naar de Europese verkiezingen van mei 2019. (Montesquieu Reeks; No. 12). Den Haag: Boom Juridisch.
 8. Published
 9. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (Eds.) (2019). Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementaor Stelsel. (Montesquieu Reeks; Vol. 13). Den Haag: Boom Juridisch.
 10. Published
  Heringa, A. W. (2019). Het is er niet en toch wel: Over het toetsingsrecht. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 125-134). (Montesquieu Reeks; No. 13). Den Haag: Boom Juridisch.
 11. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (2019). Tijd voor een democratisch elan: Toast bij het feest van de Europese democratie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Europa, Europa: Op weg naar de Europese verkiezingen van mei 2019 (pp. 193-201). (Montesquieu Reeks; No. 12). Den Haag: Boom Juridisch.
 12. 2018
 13. Published
 14. Published
 15. Published
  Heringa, A. W., Hardt, S., & Waltermann, A. (Eds.) (2018). Bevrijdende en begrenzende soevereinteit. (Montesquieu Reeks). Den Haag: Boom Juridisch.
 16. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (Eds.) (2018). Een goede raad: Stand van de locale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. ( Montesquieureeks ; Vol. 11). Den Haag: Boom Juridisch.
 17. Published
  Heringa, A. W., Hardt, S., & Waltermann, A. (2018). Epiloog: bevrijdende oen begrenzende soeveriniteit? In A. W. Heringa, S. Hardt, & A. Waltermann (Eds.), Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit (pp. 147-154). (Montesquieu Reeks). Den Haag: Boom Juridisch.
 18. Published
 19. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (2018). Riem en bretels: Kabinetsformatie 2017: slotbeschouwing. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Stratego, risk en scrabble: Kabinetsformatie 2017 (pp. 89-94). (Montesquieu reeks; No. 9). Den Haag: Boom Juridisch.
 20. Published
  Heringa, A. W., van der Velde, J., Verhey, L. F. M., & van der Woude, W. (2018). Staatsrecht. (13th fully revised and updated ed.) Deventer: Kluwer.
 21. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (Eds.) (2018). Stratego, risk en scrabble. (Montesquieu Reeks ; Vol. 9). Den Haag: Boom Juridisch.
 22. Published
  Heringa, A. W. (2018). Terwijl de samenleving verandert, operereert de staat als tig jaar geleden: Kabinetsformatie 2017: constitutioneel gewogen. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Stratego, risk en scrabble: Kabinetsformatie 2017 (pp. 55-72). (Montesquieu Reeks ; Vol. 9). Den Haag: Boom Juridisch.
 23. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (2018). Zorg om de lokale democartie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Een goede raad: Stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (pp. 105-114). (Montesquieu Reeks; No. 11). Den Haag: Boom Juridisch.
 24. 2017
 25. Published
  Heringa, A. W. (2017). Staatsrecht: Boom Basic. (zevende druk ed.) (Boom Basics). Den Haag: Boom Juridisch.
 26. Published
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
  Heringa, A. W., van den Berg, J., & Schinkelshoek, J. S. (2017). Rond het Binnenhof: Ongevraagd advise aan de Staatscommissie. 1-44.
 32. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2017). Benoemen van verwanten. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Institute.
 33. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2017). Populisme als Absolutisme. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 34. Published
  Heringa, A. W. (2017). Constitutional law. In J. Hage, A. Waltermann, & B. Akkermans (Eds.), Introduction to law (2 ed., pp. 165-199). [Chapter 8] Cham: Springer.
 35. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (Eds.) (2017). De stembus. (Monyesquieu Reeks; No. 8). Den Haag: Montesquieu Institute.
 36. Published
  Heringa, A. W., & van der Woude, W. (2017). Democratie. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht: Een Maastrichtse inleiding (pp. 77-100). [Hoofdstuk IV] Maastricht: Gianni.
 37. Published
  Heringa, A. W. (2017). Grondrechten. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht: Een Maastrichtse inleiding (pp. 253-274). [hoofdstuk XI] Maastricht: Gianni.
 38. Published
  Heringa, A. W. (2017). Kiesrecht en fragmentatie: Over kiesdrempels, bonussen, en afsplitisingen. In De stembus (pp. 55-72). Den Haag: Montesquieu instituut.
 39. Published
  Heringa, A. W., & van der Woude, W. (2017). Rechtsstaat. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht: Een Maastrichtse inleiding (pp. 101-122). [hoofdstuk V] Maastricht: Gianni.
 40. Published
  Heringa, A. W., & van der Woude, W. (2017). Regelgeving. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht: Een Maastrichtse inleiding (pp. 123-153). [hoofdstuk VI] Maastricht: Gianni.
 41. Published
  Heringa, A. W., & van der Woude, W. (2017). Staten, staatsvormen en sovereiniteit. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse Recht: Een Maastrichtse Inleiding (pp. 45-76). [hoofdstuk III] Maastricht: Gianni.
 42. 2016
 43. Published
 44. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Het geitenpaadje van Rutte: het Oekraïnereferendum en de Europese raad. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 45. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Nood aan Europa, nood in Europa. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 46. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). A new Brexit scenario?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 47. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Zo spoedig mogelijk: Het Oekraïne referendum. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 48. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Supremacy of Parliament?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 49. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Juncker's State of the Union 2016. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver).
 50. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Lichamelijke integriteit en orgaandonaties: naar een grondrechtelijk piepsysteem?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver).
 51. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Wilders: een politiek proces?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu instituut.
 52. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Een mogelijk obstakel voor brexit: het EURATOM-verdrag. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu instituut.
 53. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Een relatief kleine Tweede Kamer?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vk6woldvz7vi/een_relatief_kleine_tweede_kamer
 54. Published
 55. Published
 56. Published
 57. Published
 58. Published
  Heringa, A. W., Nguyen, H-T., & Wolf, S. (2016). EU Legitimacy: Squaring the triangle. (Montesquieu Policy Papers; No. 7). Den Haag: Montesquieu instituut.
 59. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Hoe nu verder?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vk3fj1rtjozj/hoe_nu_verder?pk_campaign=hofv-1604&pk_kwd=links
 60. Published
 61. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Wat als 'Nederland' nee zegt. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353202/o/vk22js4azbop.htm
 62. Published
 63. Published
 64. Published
 65. Published
 66. Published
 67. Published
 68. Published
 69. Published
 70. Published
 71. Published
  Heringa, A. W. (2016). Constitutions compared: An introduction to comparative constitutional law. (4th edition ed.) Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 72. Published
  Alen, A., Heringa, A. W., Heirbaut, D., & Rotteveel Mansveld, C. J. (Eds.) (2016). De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland. Den Haag: Boom Juridisch.
 73. Published
  Heringa, A. W. (Ed.) (2016). Het eerste raadgevend referendum. (Montesquieu Reeks). Den Haag: Montesquieu instituut.
 74. Published
  Heringa, A. W. (2016). Het eerste raadgevende referendum in Nederland: Regels en kwesties. In A. W. Heringa (Ed.), Het eerste raadgevend referendum (Vol. 7, pp. 7-21). (Montesquieu Reeks). Den Haag: Montesquieu instituut.
 75. Published
 76. Published
  Heringa, A. W. (2016). Slotbeschouwing. In A. W. Heringa (Ed.), Het eerste raadgevend referendum (pp. 157-163). (Montesquieu Reeks; Vol. 7). Den Haag: Montesquieu instituut.
 77. Published
  Heringa, A. W. (2016). Soevereiniteit zo moeizaam gewonnen, zo geleidelijk geronnen? In A. Alen, A. W. Heringa, D. Heirbaut, & C. J. Rotteveel Mansveld (Eds.), De grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland (pp. 183-207). Den Haag: Boom Juridisch.
 78. Published
  Heringa, A. W. (2016). The internationalisation of Dutch legal education: Seeking a balance between local requirements, European exigencies and international perspectives. In C. Jamin, & W. van Caeneghem (Eds.), The internationalisation of legal education (pp. 209-232). (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law; Vol. 19). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29125-3_13
 79. 2015
 80. Published
 81. Published
 82. Published
 83. Published
 84. Published
 85. Published
 86. Published
 87. Published
 88. Published
 89. Published
 90. Published
 91. Published
 92. Published
 93. Published
 94. Published
 95. Published
 96. Published
 97. Published
 98. Published
 99. Published
 100. Published
 101. Published
 102. Published
 103. Published
  Heringa, A. W. (Author), & van den Braak, B. (Author). (2015). Het 'probleem' Eerste Kamer. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu instituut. Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353262/d/policypaper/policypaper5.pdf
 104. Published
 105. Published
 106. Published
 107. Published
 108. Published
 109. Published
 110. Published
  Heringa, A. W. (2015). De Eerste Kamer. In B. V. D. Braak (Ed.), Het 'probleem' Eerste Kamer (pp. 35-51). (Montesquieu Reeks; No. 5). Den Haag: Montesquieu instituut.
 111. Published
  Heringa, A. W. (2015). Grondrechten. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht (pp. 235-256). Maastricht: Gianni.
 112. Published
  Heringa, A. W. (2015). Legal education in The Netherlands. In L. P. W. V. Vliet (Ed.), Netherlands reports to the Nineteenth International Congress of Comparative Law (pp. 75-92). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 113. Published
  Heringa, A. W., van der Velde, J., Verhey, L., & van der Woude, W. (2015). Staatsrecht. Deventer: Kluwer.
 114. Published
 115. 2014
 116. Published
 117. Published
 118. Published
 119. Published
 120. Published
 121. Published
 122. Published
 123. Published
 124. Published
 125. Published
 126. Published
 127. Published
 128. Published
 129. Published
 130. Published
 131. Published
 132. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2014). EU en sovereiniteit. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut: De Hofvijver 2014, nr 38, 27/1/2014. Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vjgaj8xrmdus?pk_campaign=hofv-1401&pk_kwd=vjgaj8xrmdus
 133. Published
 134. Published
  Heringa, A. W. (2014). Constitutional law. In J. Hage, & B. Akkermans (Eds.), Introduction to law (pp. 157-188). Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06910-4
 135. Published
  Heringa, A. W. (2014). Constitutionele veranderingen onder het tweede kabinet Rutte. In G. Voerman (Ed.), Halverwege? Tussenbalans kabinet Rutte-II (pp. 49-66). (Montesquieu reeks; No. 4). Den Haag: Montesquieu Institute.
 136. Published
  Heringa, A. W. (2014). Grondrechten. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht. Een Maastrichtse inleiding (pp. 225-246). Maastricht: Gianni.
 137. Published
 138. Published
 139. Published
  Hartlief, T., Heringa, A. W., & Jansen, C. J. H. (2014). Staatsrecht. (Boom Basics). (zesde druk) Den Haag: Boom Juridisch.
 140. 2013
 141. Published
 142. Published
 143. Published
 144. Published
 145. Published
 146. Published
 147. Published
 148. Published
 149. Published
 150. Published
 151. Published
 152. Published
 153. Published
 154. Published
 155. Published
 156. Published
 157. Published
 158. Published
 159. Published
 160. Published
  Heringa, A. W., & Geursen, H. G. (2013). China in blogs en tekeningen. Den Haag: Boom Juridisch.
 161. Published
  Heringa, A. W. (2013). Constitutional law. In J. Hage, & B. Akkermans (Eds.), Introduction to law (pp. 209-260). Maastricht: Maastricht University Press.
 162. Published
  Heringa, A. W., (2013). EHRC 2013, 4, (GENOP-DEI and ADEDY v Greece), No. 4, May 23, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 163. Published
 164. Published
  Heringa, A. W. (2013). Legal education. (Ius Commune: European and Comparative Law Series; No. 115). Antwerpen: Intersentia.
 165. Published
 166. Published
  Heringa, A. W., Vaatstra, R., & Adriaans, P. (2013). Videofragmenten, een effectieve aanvulling? Onderzoek van onderwijs, 42(3), 17-21.
 167. 2012
 168. Published
 169. Published
 170. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2012). Tussen de regels van het regeerakkoord. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vj41bp1moixk
 171. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2012). Toezicht als vierde macht. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vj41bp1moixk
 172. Published
  Heringa, A. W. (Author), & van der Woude, W. (Author). (2012). Misverstanden over formaties. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.pdcmanager.nl/9329000/1/j9vvgkfkz2urtjr/vizwekcvg2tu
 173. Published
 174. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2012). Europa in de verkiezingen. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl//vj2tlpcej6yq?ctx=vhxgpc5fb7yk
 175. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2012). Die dubbele houding over Europa. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vj0ja0em8qw8
 176. Published
  Heringa, A. W. (2012). Business lessen voor het EHRM: Missie en Communicatie. In J. H. Gerards, & A. Terlouw (Eds.), Amici Curiae; 32 adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (pp. 117-127). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 177. Published
  Heringa, A. W., & Kiiver, P. (2012). Constitutions compared. An introduction to comparative constitutional law. (Ius Commune Europaeum; No. 104). Antwerp / Cambridge: Intersentia.
 178. Published
  Heringa, A. W., (2012). EHRC 2012, 155, (Ute Saur Vallnet t. Andorra), No. 155, May 29, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 179. Published
  Heringa, A. W., (2012). EHRC 2012, 68, (Assuncao Chaves t. Portugal), No. 68, Jan 31, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 180. Published
  Heringa, A. W., (2012). EHRC 2012, 90, (Karrer t. Roemenië), No. 90, Feb 21, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 181. Published
  Heringa, A. W., (2012). EHRC 2012, 95, (Maribel Dominguez v. Centre informatique), No. 95, Jan 24, 2012. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 182. Published
  Heringa, A. W. (2012). Parlementaire democratie, economische crisis en de EU. In P. Bootsma, B. V. D. Braak, & L. Verhey (Eds.), Kringen in de Hofvijver (pp. 296-299). Den Haag: Montesquieu instituut.
 183. Published
  Heringa, A. W. (2012). Shareholders and Democracy? In M. Olaerts, & C. A. Schwarz (Eds.), Shareholder democracy: an analysis of shareholder involvement in corporate policies (pp. 7-14). The Hague: Eleven International publishing.
 184. Published
  Heringa, A. W., van der Velde, J., Verhey, L. F. M., & van der Woude, W. (2012). Staatsrecht. (11de druk) Deventer: Kluwer.
 185. Published
  Heringa, A. W. (2012). Staatsrecht. (Boom Basics). Den Haag: Boom Juridisch.
 186. 2011
 187. Published
 188. Published
 189. Published
  Heringa, A. W. (2011). A Chance for Legislators? In Adieu Jo Ritzen (pp. 50-54). Maastricht: Maastricht Universitaire Press.
 190. Published
  Ritzen, J., & Heringa, A. W. (2011). An Imminent Implosion of Legal Systems. In S. Muller, S. Zouridis, M. . Frishman, & L. Kistemaker (Eds.), The Law of the Future and the Future of the Law (pp. 341-354). Oslo: Torkel Opsahl Academic EPublisher.
 191. Published
 192. Published
  Akkermans, B., & Heringa, A. W. (2011). Conclusion: towards a coalition for European legal education (CELE). In Educating European lawyers (pp. 261-263). (Ius Commune Europaeum; No. 98). Antwerp: Intersentia.
 193. Published
  Heringa, A. W., & Akkermans, B. (2011). Educating European lawyers. (Ius Commune Europaeum; No. 98). Antwerp: Intersentia.
 194. Published
 195. Published
  Akkermans, B., & Heringa, A. W. (2011). Introduction. In A. W. Heringa, & B. Akkermans (Eds.), Educating European lawyers (pp. xvii-xviii). (Ius Commune Europaeum; No. 98). Antwerp: Intersentia.
 196. Published
  Heringa, A. W. (2011). Teaching Law in Academia. In Conference on Teaching, Legal Education and Strategic Planning (pp. 189-191). Buenos Aires: IALS.
 197. Published
  Heringa, A. W. (2011). Towards a truly European legal education. An agenda for the future. In A. W. Heringa, & B. Akkermans (Eds.), Educating European lawyers (pp. 3-18). (Ius Commune Europaeum; No. 98). Antwerp: Intersentia.
 198. 2010
 199. Published
 200. Published
 201. Published
  Heringa, A. W. (2010). Staatsrecht. (vierde druk). Den Haag: Boom Juridisch.
 202. 2009
 203. Published
 204. Published
  Heringa, A. W. (2009). Het juridische onderwijs. In T. Barkhuysen, M. L. V. Emmerik, & J. P. Loof (Eds.), Geschakeld recht, Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema (pp. 229-240). Deventer: Kluwer.
 205. 2007
 206. Published
  Heringa, A. W., Bellekom, T. L., van der Velde, J., & Verhey, L. F. M. (2007). Compendium van het staatsrecht. Deventer: Kluwer.
 207. Published
  Heringa, A. W., & Kiiver, P. (2007). Constitutions Compared - An Introduction to Comparative Constitutional Law. (Ius Commune Europaeum; No. 65). Antwerpen-Oxford: Intersentia.
 208. 2006
 209. Published
  Heringa, A. W. (2006). Chapter 12. Right to Respect for Privacy (Article 8). In P. V. Dijk, F. V. Hoof, A. V. Rijn, & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 663-750). Antwerpen: Intersentia.
 210. Published
  Heringa, A. W., & van Hoof, F. (2006). Chapter 15. Freedom of Association and Assembly (Article 11). In P. V. Dijk, F. V. Hoof, A. V. Rijn, & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 817-840). Antwerpen: Intersentia.
 211. Published
  Heringa, A. W., & van Hoof, F. (2006). Chapter 33. Prohibition of Discrimination (Article 14). In P. V. Dijk, F. V. Hoof, A. V. Rijn, & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 1027-1051). Antwerpen: Intersentia.
 212. Published
  Heringa, A. W. (2006). De 'duas' in het staatsrecht. Een verlate bespreking van Stroinks Maastrichtse oratie. In A. W. Heringa, A. M. L. Jansen, E. C. H. J. V. D. Linden, & L. F. M. Verhey (Eds.), Het bestuursrecht beschermd. Liber Amicorum prof.mr. F.A.M. Stroink (pp. 7-16). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 213. Published
 214. Published
  Heringa, A. W. (2006). Human Rights and general principles and their importance as a legislative technique. Do they matter in legislation? An analysis with specific reference to environmental protection. In M. Faure, & N. Niessen (Eds.), Environmental Law in Development. Lessons from the Indonesian Experience (pp. 9-23). Cheltemham: Edward Elgar Publishing.
 215. 2005
 216. Published
  Heringa, A. W., (2005). EHRC 2005, , (), Sep 22, 2005. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 217. Published
  Gerards, J. H., Heringa, A. W., & Janssen, H. L. (2005). Genetic Discrimination and Genetic Privacy in a Comparative Perspective. Antwerp: Intersentia.
 218. Published
  Heringa, A. W. (2005). International and national legal instruments. In J. H. Gerards, A. W. Heringa, & H. L. Janssen (Eds.), Genetic Discrimination and Genetic Privacy in a Comparative Perspective (pp. 27-46). Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia.
 219. Published
  Heringa, A. W. (2005). Judicial Lawmaking (un)limited. In F. Stroink, & E. van der Linden (Eds.), Lawmaking and administratve law (pp. 99-119). Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia.
 220. 2004
 221. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Artikel 5, vrijheidsontneming. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-85). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 222. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Artikel 6; Eerlijk proces: Algemeen. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-6). (Onderdeel 3.6.0). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 223. Published
  Gevers, J. C. M., Hendriks, A. C., Gerards, J. H., Janssen, H. L., & Heringa, A. W. (2004). Bescherming tegen genetische discriminatie, een juridische analyse. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij.
 224. Published
  Heringa, A. W. (2004). Burgerlijke rechten en verplichtingen. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-15). (Onderdeel 3.6.3). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 225. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Eerlijke en openbare behandeling. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-41). (Onderdeel 3.6.4). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 226. Published
  Heringa, A. W., (2004). EHRC 2004, 29, (Civil rights and obligations. Civiele claim in strafzaak. Grand Chamber-uitspraak.), No. 29, Feb 12, 2004. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 227. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Gegrondheid ingestelde vervolging. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-20). (Onderdeel 3.6.2). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 228. Published
 229. Published
  Heringa, A. W. (2004). Het vermoeden van onschuld. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-12). (Onderdeel 3.6.8). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 230. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Kosteloze bijstand door tolk. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-6). (Onderdeel 3.6.13). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 231. Published
  Heringa, A. W. (2004). Onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-17). (Onderdeel 3.6.5). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 232. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Oproepen en ondervragen van getuigen. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-13). (Onderdeel 3.6.12). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 233. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Rechtsbijstand. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 18). (Onderdeel 3.6.10). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 234. Published
  Heringa, A. W. (2004). Redelijke termijn. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-16). (Onderdeel 3.6.6). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 235. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Reden en aard beschuldiging. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-5). (Onderdeel 3.6.9). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 236. Published
  Heringa, A. W. (2004). Toegang tot de rechter. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-15). (Onderdeel 3.6.1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 237. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Voorbereiding verdediging. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-9). (Onderdeel 3.6.10). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 238. 2003
 239. Published
  Heringa, A. W. (2003). Affirmative Action. In I. Boerefijn Commans, & et al. (Eds.), Temporary Special Measures (pp. 143-148). Antwerpen: Intersentia.
 240. Published
  Heringa, A. W. (2003). Agencies in France. Autorités Administratives Centrales Indépndantes/National Independent Administrative Authorities. In T. Zwart, & L. Verhey (Eds.), Agencies in European and Comparative Law (pp. 37-57). (Ius Commune Europaeum; No. 42). Antwerpen: Intersentia.
 241. Published
  Heringa, A. W., (2003). EHRC 2003, 32, (Bertuzzi tegen Frankrijk. Toegang tot de rechter. Rechtsbijstand.), No. 32, Feb 13, 2003. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 242. Published
 243. Published
  Heringa, A. W., (2003). EHRC 2003, 49, (Yvon tegen Frankrijk Equality of arms. Eerlijk proces), No. 49, Apr 24, 2003. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 244. Published
  Heringa, A. W., (2003). EHRC 2003, 9, (Debbasch tegen Frankrijk. Redelijke termijn.), No. 9, Dec 03, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 245. Published
 246. Published
  Heringa, A. W., & Verhey, L. F. M. (2003). Independent Agencies and Political Control. In T. Zwart, & L. Verhey (Eds.), Agencies in European and Comparative Law (pp. 155-169). (Ius Commune Europaeum; No. 42). Antwerpen: Intersentia.
 247. Published
  Heringa, A. W., (2003). JB 2003, 119, (Objectieve onpartijdigheid.), No. 119, May 06, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 248. Published
  Heringa, A. W., (2003). JB 2003, 142, (Geheimhouding. Mandaat. Rechtsgevolg(en), instandlaten.), No. 142, Apr 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 249. Published
 250. Published
  Heringa, A. W., (2003). JB 2003, 208, (Wraking.), No. 208, Jun 05, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 251. Published
  Heringa, A. W., (2003). JB 2003, 35, (Toetsing. Grondweg. EVRM. Sociale grondrechten), No. 35, Dec 04, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 252. Published
 253. Published
 254. Published
  Heringa, A. W. (2003). Staatsrecht. Den Haag: Boom Juridisch.
 255. Published
  Heringa, A. W., & Gerards, J. H. (2003). Wetgeving Gelijke Behandeling. Deventer: Kluwer.
 256. 2002
 257. Published
  Heringa, A. W., (2002). EHRC 2002, 20, (Weixelbraun tegen Oostenrijk, Presumptie van onschuld.), No. 20, Dec 20, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 258. Published
  Heringa, A. W., (2002). EHRC 2002, 34, (Del Sol tegen Frankrijk, Toegang tot de rechter. Rechtsbijstand.), No. 34, Feb 26, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 259. Published
  Heringa, A. W., (2002). EHRC 2002, 35, (Gaweda tegen Polen, Bij wet voorzien. Forseeability.), No. 35, Mar 14, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 260. Published
 261. Published
 262. Published
  Heringa, A. W., (2002). EHRC 2002, 41, (Podkolzina tegen Letland, Kiesrecht.), No. 41, Apr 09, 2002. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 263. Published
 264. Published
 265. Published
 266. Published
 267. Published
 268. Published
 269. Published
 270. Published
  Heringa, A. W., (2002). JB 2002, 112, (Bezwaarprocedure. Motivering bezwaarschrift. Onpartijdige en onafhankelijke rechter.), No. 112, Mar 08, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 271. Published
  Heringa, A. W., (2002). JB 2002, 142, (Wraking. Besluit, rechtsgevolg. Besluit, ordebeslissing. Bekendmaking.), No. 142, Mar 13, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 272. Published
  Heringa, A. W., (2002). JB 2002, 160, (Rechterlijke toetsing aan sociale grondrechten.), No. 160, Mar 27, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 273. Published
 274. Published
  Heringa, A. W., (2002). JB 2002, 33, (Doorbreking appèlverbod. Wraking.), No. 33, Dec 11, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 275. Published
 276. Published
  Heringa, A. W., (2002). JB 2002, 7, (Verzet. Toegang tot de rechter. Griffierecht.), No. 7, Nov 21, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 277. Published
  van der Velde, J., Heringa, A. W., Verhey, L. F. M., & Bellekom, T. L. (2002). Koopmans' Compendium van het Staatsrecht, negende druk. Deventer: Kluwer.
 278. 2001
 279. Published
  Heringa, A. W. (2001). Artikel 1 Eerste Protocol EVRM: het eigendomsrecht. In Eigendom in het milieurecht (pp. 17-27). Utrecht: Universiteit Utrecht.
 280. Published
 281. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 15, (Wettstein/Zwitserland Objectieve onpartijdigheid.), No. 15, Dec 21, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 282. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 17, (Platakou/Griekenland - Toegang tot de rechter. Equality of arms. Eigendom.), No. 17, Jan 11, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 283. Published
 284. Published
 285. Published
 286. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 28, (R./België - Civil rights and obligations. Militair.), No. 28, Feb 27, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 287. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 34, (Telfner/Oostenrijk - Vermoeden van onschuld.), No. 34, Mar 20, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 288. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 36, (D.N./Zwitserland - Onpartijdigheid. Gerecht.), No. 36, Mar 29, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 289. Published
 290. Published
 291. Published
 292. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 47, (Redelijke termijn.), No. 47, May 17, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 293. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 51, (Kress/Frankrijk - Eerlijk proces. Equality of Arms. Redelijke termijn), No. 51, Jun 07, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 294. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 54, (Kreuz/Polen - Toegang tot de rechter.), No. 54, Jun 19, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 295. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 57, (Ferrazzini/Italië - Civil Rights and obligations. Gelijkheid.), No. 57, Jun 19, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 296. Published
 297. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 61, (F.R./Zwitserland - Fair trial. Equality of arms.), No. 61, Jun 28, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 298. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 63, (Tricard/Frankrijk - Toegang tot de rechter.), No. 63, Jul 10, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 299. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 7, (Rojas Morales/Italië), No. 7, Nov 16, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 300. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 77, (Hirvisaari / Finland - Eerlijk proces. Motivering.), No. 77, Sep 27, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 301. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 82, (Eliazer / Nederland - Verstek. Toegang tot de rechter. Gelijkheid), No. 82, Oct 16, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 302. Published
 303. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 9, (The former King of Greece/Griekenland Eigendom. Compensatie. "Fiar balance".), No. 9, Nov 23, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 304. Published
  Heringa, A. W., (2001). EHRC 2001, 92, (Werner / Polen - Civil rights and obligations, onpartijdigheid.), No. 92, Nov 15, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 305. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 142, (Wraking. Objectieve vrees. Voorlopige voorziening.), No. 142, Apr 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 306. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 217, (Vakantie en zwangerschapsverlof. (In)directie discriminatie.), No. 217, May 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 307. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 218, (Wraking, Kritiek op rechtspraak en agenderingsbeleid.), No. 218, Jun 07, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 308. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 226, (Wraking), No. 226, May 23, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 309. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 24, (Wraking.), No. 24, Nov 07, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 310. Published
 311. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 295, (Verbindendheid.), No. 295, Oct 10, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 312. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 298, (Wraking, wrakingskamer. Wraking, buiten behandeling laten. Wraking, behandelende kamer.), No. 298, Sep 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 313. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 300, (Wraking. Procedurele beslissing. Verzoek na zitting.), No. 300, Oct 04, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 314. Published
  Heringa, A. W., (2001). JB 2001, 75, (Vormvoorschriften, schending van. Horen, verslag. Redelijke termijn.), No. 75, Feb 01, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 315. Published
  Heringa, A. W. (2001). Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire controle. In Grensverleggend staatsrecht (pp. 155-173). Deventer: Kluwer.
 316. Published
 317. Published
 318. 1996
 319. Published
 320. 1994
 321. Published
 322. Published