View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
  Heringa, A. W., & Hardt, S. (2019). Comparativer Constitutional Law Documents. The Hague: Eleven International publishing.
 3. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (2019). Constitutionele zelfoverschatting? Over de waarde van de Staatscommissie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 151-160). (Montesquieu Reeks; No. 13). Den Haag: Boom Juridisch.
 4. Published
 5. Published
  Heringa, A. W. (2019). De Staat van de Unie: Waarvoor gaan we straks stemmen? In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Europa, Europa: Op weg naar de Europese verkiezingen van mei 2019 (pp. 15-18). (Montesquieu Reeks; No. 12). Den haag: Boom Juridisch.
 6. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (2019). Een Deltaplan: Over het advies van de Staatscommissie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 7-10). (Montesquieu Reeks; No. 13). Den Haag: Boom Juridisch.
 7. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (Eds.) (2019). Europa, Europa: Op weg naar de Europese verkiezingen van mei 2019. (Montesquieu Reeks; No. 12). Den Haag: Boom Juridisch.
 8. Published
 9. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (Eds.) (2019). Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementaor Stelsel. (Montesquieu Reeks; Vol. 13). Den Haag: Boom Juridisch.
 10. Published
  Heringa, A. W. (2019). Het is er niet en toch wel: Over het toetsingsrecht. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 125-134). (Montesquieu Reeks; No. 13). Den Haag: Boom Juridisch.
 11. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (2019). Tijd voor een democratisch elan: Toast bij het feest van de Europese democratie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Europa, Europa: Op weg naar de Europese verkiezingen van mei 2019 (pp. 193-201). (Montesquieu Reeks; No. 12). Den Haag: Boom Juridisch.
 12. 2018
 13. Published
 14. Published
 15. Published
  Heringa, A. W., Hardt, S., & Waltermann, A. (Eds.) (2018). Bevrijdende en begrenzende soevereinteit. (Montesquieu Reeks). Den Haag: Boom Juridisch.
 16. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (Eds.) (2018). Een goede raad: Stand van de locale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. ( Montesquieureeks ; Vol. 11). Den Haag: Boom Juridisch.
 17. Published
  Heringa, A. W., Hardt, S., & Waltermann, A. (2018). Epiloog: bevrijdende oen begrenzende soeveriniteit? In A. W. Heringa, S. Hardt, & A. Waltermann (Eds.), Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit (pp. 147-154). (Montesquieu Reeks). Den Haag: Boom Juridisch.
 18. Published
 19. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (2018). Riem en bretels: Kabinetsformatie 2017: slotbeschouwing. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Stratego, risk en scrabble: Kabinetsformatie 2017 (pp. 89-94). (Montesquieu reeks; No. 9). Den Haag: Boom Juridisch.
 20. Published
  Heringa, A. W., van der Velde, J., Verhey, L. F. M., & van der Woude, W. (2018). Staatsrecht. (13th fully revised and updated ed.) Deventer: Kluwer.
 21. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (Eds.) (2018). Stratego, risk en scrabble. (Montesquieu Reeks ; Vol. 9). Den Haag: Boom Juridisch.
 22. Published
  Heringa, A. W. (2018). Terwijl de samenleving verandert, operereert de staat als tig jaar geleden: Kabinetsformatie 2017: constitutioneel gewogen. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Stratego, risk en scrabble: Kabinetsformatie 2017 (pp. 55-72). (Montesquieu Reeks ; Vol. 9). Den Haag: Boom Juridisch.
 23. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (2018). Zorg om de lokale democartie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Een goede raad: Stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (pp. 105-114). (Montesquieu Reeks; No. 11). Den Haag: Boom Juridisch.
 24. 2017
 25. Published
  Heringa, A. W. (2017). Staatsrecht: Boom Basic. (zevende druk ed.) (Boom Basics). Den Haag: Boom Juridisch.
 26. Published
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
  Heringa, A. W., van den Berg, J., & Schinkelshoek, J. S. (2017). Rond het Binnenhof: Ongevraagd advise aan de Staatscommissie. 1-44.
 32. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2017). Benoemen van verwanten. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Institute.
 33. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2017). Populisme als Absolutisme. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 34. Published
  Heringa, A. W. (2017). Constitutional law. In J. Hage, A. Waltermann, & B. Akkermans (Eds.), Introduction to law (2 ed., pp. 165-199). [Chapter 8] Cham: Springer.
 35. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (Eds.) (2017). De stembus. (Monyesquieu Reeks; No. 8). Den Haag: Montesquieu Institute.
 36. Published
  Heringa, A. W., & van der Woude, W. (2017). Democratie. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht: Een Maastrichtse inleiding (pp. 77-100). [Hoofdstuk IV] Maastricht: Gianni.
 37. Published
  Heringa, A. W. (2017). Grondrechten. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht: Een Maastrichtse inleiding (pp. 253-274). [hoofdstuk XI] Maastricht: Gianni.
 38. Published
  Heringa, A. W. (2017). Kiesrecht en fragmentatie: Over kiesdrempels, bonussen, en afsplitisingen. In De stembus (pp. 55-72). Den Haag: Montesquieu instituut.
 39. Published
  Heringa, A. W., & van der Woude, W. (2017). Rechtsstaat. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht: Een Maastrichtse inleiding (pp. 101-122). [hoofdstuk V] Maastricht: Gianni.
 40. Published
  Heringa, A. W., & van der Woude, W. (2017). Regelgeving. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse recht: Een Maastrichtse inleiding (pp. 123-153). [hoofdstuk VI] Maastricht: Gianni.
 41. Published
  Heringa, A. W., & van der Woude, W. (2017). Staten, staatsvormen en sovereiniteit. In F. Fernhout (Ed.), Het Nederlandse Recht: Een Maastrichtse Inleiding (pp. 45-76). [hoofdstuk III] Maastricht: Gianni.
 42. 2016
 43. Published
 44. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Het geitenpaadje van Rutte: het Oekraïnereferendum en de Europese raad. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 45. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Nood aan Europa, nood in Europa. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 46. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). A new Brexit scenario?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 47. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Zo spoedig mogelijk: Het Oekraïne referendum. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 48. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Supremacy of Parliament?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 49. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Juncker's State of the Union 2016. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver).
 50. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Lichamelijke integriteit en orgaandonaties: naar een grondrechtelijk piepsysteem?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver).
 51. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Wilders: een politiek proces?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu instituut.
 52. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Een mogelijk obstakel voor brexit: het EURATOM-verdrag. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu instituut.
 53. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Een relatief kleine Tweede Kamer?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vk6woldvz7vi/een_relatief_kleine_tweede_kamer
 54. Published
 55. Published
 56. Published
 57. Published
 58. Published
  Heringa, A. W., Nguyen, H-T., & Wolf, S. (2016). EU Legitimacy: Squaring the triangle. (Montesquieu Policy Papers; No. 7). Den Haag: Montesquieu instituut.
 59. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Hoe nu verder?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vk3fj1rtjozj/hoe_nu_verder?pk_campaign=hofv-1604&pk_kwd=links
 60. Published
 61. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). Wat als 'Nederland' nee zegt. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut (De Hofvijver). Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353202/o/vk22js4azbop.htm
 62. Published
 63. Published
 64. Published
 65. Published
 66. Published
 67. Published
 68. Published
 69. Published
 70. Published
 71. Published
  Heringa, A. W. (2016). Constitutions compared: An introduction to comparative constitutional law. (4th edition ed.) Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 72. Published
  Alen, A., Heringa, A. W., Heirbaut, D., & Rotteveel Mansveld, C. J. (Eds.) (2016). De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland. Den Haag: Boom Juridisch.
 73. Published
  Heringa, A. W. (Ed.) (2016). Het eerste raadgevend referendum. (Montesquieu Reeks). Den Haag: Montesquieu instituut.
 74. Published
  Heringa, A. W. (2016). Het eerste raadgevende referendum in Nederland: Regels en kwesties. In A. W. Heringa (Ed.), Het eerste raadgevend referendum (Vol. 7, pp. 7-21). (Montesquieu Reeks). Den Haag: Montesquieu instituut.
 75. Published
 76. Published
  Heringa, A. W. (2016). Slotbeschouwing. In A. W. Heringa (Ed.), Het eerste raadgevend referendum (pp. 157-163). (Montesquieu Reeks; Vol. 7). Den Haag: Montesquieu instituut.
 77. Published
  Heringa, A. W. (2016). Soevereiniteit zo moeizaam gewonnen, zo geleidelijk geronnen? In A. Alen, A. W. Heringa, D. Heirbaut, & C. J. Rotteveel Mansveld (Eds.), De grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland (pp. 183-207). Den Haag: Boom Juridisch.
 78. Published
  Heringa, A. W. (2016). The internationalisation of Dutch legal education: Seeking a balance between local requirements, European exigencies and international perspectives. In C. Jamin, & W. van Caeneghem (Eds.), The internationalisation of legal education (pp. 209-232). (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law; Vol. 19). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29125-3_13
 79. 2015
 80. Published
 81. Published
 82. Published
 83. Published
 84. Published
 85. Published
 86. Published
 87. Published
 88. Published
 89. Published
 90. Published
 91. Published
 92. Published
 93. Published
 94. Published
 95. Published
 96. Published
 97. Published
 98. Published
 99. Published
 100. Published
 101. Published
 102. Published
 103. Published
  Heringa, A. W. (Author), & van den Braak, B. (Author). (2015). Het 'probleem' Eerste Kamer. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu instituut. Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353262/d/policypaper/policypaper5.pdf
 104. Published
 105. Published
Previous 1 2 3 4 Next