View graph of relations
 1. Published
 2. Published
 3. Published
 4. Published
  Heringa, A. W. (2011). A Chance for Legislators? In Adieu Jo Ritzen (pp. 50-54). Maastricht: Maastricht Universitaire Press.
 5. Published
 6. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). A new Brexit scenario?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 7. Published
  Heringa, A. W. (2003). Affirmative Action. In I. Boerefijn Commans, & et al. (Eds.), Temporary Special Measures (pp. 143-148). Antwerpen: Intersentia.
 8. Published
 9. Published
  Heringa, A. W. (2003). Agencies in France. Autorités Administratives Centrales Indépndantes/National Independent Administrative Authorities. In T. Zwart, & L. Verhey (Eds.), Agencies in European and Comparative Law (pp. 37-57). (Ius Commune Europaeum; No. 42). Antwerpen: Intersentia.
 10. Published
 11. Published
  Ritzen, J., & Heringa, A. W. (2011). An Imminent Implosion of Legal Systems. In S. Muller, S. Zouridis, M. . Frishman, & L. Kistemaker (Eds.), The Law of the Future and the Future of the Law (pp. 341-354). Oslo: Torkel Opsahl Academic EPublisher.
 12. Published
  Heringa, A. W. (2001). Artikel 1 Eerste Protocol EVRM: het eigendomsrecht. In Eigendom in het milieurecht (pp. 17-27). Utrecht: Universiteit Utrecht.
 13. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Artikel 5, vrijheidsontneming. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-85). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 14. Published
  Heringa, A. W., Schokkenbroek, J. G. C., & van der Velde, J. (2004). Artikel 6; Eerlijk proces: Algemeen. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-6). (Onderdeel 3.6.0). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 15. Published
 16. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2017). Benoemen van verwanten. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Institute.
 17. Published
  Gevers, J. C. M., Hendriks, A. C., Gerards, J. H., Janssen, H. L., & Heringa, A. W. (2004). Bescherming tegen genetische discriminatie, een juridische analyse. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij.
 18. Published
  Heringa, A. W., Hardt, S., & Waltermann, A. (Eds.) (2018). Bevrijdende en begrenzende soevereinteit. (Montesquieu Reeks). Den Haag: Boom Juridisch.
 19. Published
 20. Published
  Heringa, A. W. (2004). Burgerlijke rechten en verplichtingen. In A. W. Heringa, J. G. C. Schokkenbroek, & J. V. D. Velde (Eds.), EVRM Rechtspraak en Commentaar (pp. 1-15). (Onderdeel 3.6.3). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 21. Published
  Heringa, A. W. (2012). Business lessen voor het EHRM: Missie en Communicatie. In J. H. Gerards, & A. Terlouw (Eds.), Amici Curiae; 32 adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (pp. 117-127). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 22. Published
  Heringa, A. W. (2006). Chapter 12. Right to Respect for Privacy (Article 8). In P. V. Dijk, F. V. Hoof, A. V. Rijn, & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 663-750). Antwerpen: Intersentia.
 23. Published
  Heringa, A. W., & van Hoof, F. (2006). Chapter 15. Freedom of Association and Assembly (Article 11). In P. V. Dijk, F. V. Hoof, A. V. Rijn, & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 817-840). Antwerpen: Intersentia.
 24. Published
  Heringa, A. W., & van Hoof, F. (2006). Chapter 33. Prohibition of Discrimination (Article 14). In P. V. Dijk, F. V. Hoof, A. V. Rijn, & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 1027-1051). Antwerpen: Intersentia.
 25. Published
  Heringa, A. W., & Geursen, H. G. (2013). China in blogs en tekeningen. Den Haag: Boom Juridisch.
 26. Published
 27. Published
  Heringa, A. W., & Hardt, S. (2019). Comparativer Constitutional Law Documents. The Hague: Eleven International publishing.
 28. Published
  Heringa, A. W., Bellekom, T. L., van der Velde, J., & Verhey, L. F. M. (2007). Compendium van het staatsrecht. Deventer: Kluwer.
 29. Published
  Akkermans, B., & Heringa, A. W. (2011). Conclusion: towards a coalition for European legal education (CELE). In Educating European lawyers (pp. 261-263). (Ius Commune Europaeum; No. 98). Antwerp: Intersentia.
 30. Published
  Heringa, A. W. (2014). Constitutional law. In J. Hage, & B. Akkermans (Eds.), Introduction to law (pp. 157-188). Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06910-4
 31. Published
  Heringa, A. W. (2013). Constitutional law. In J. Hage, & B. Akkermans (Eds.), Introduction to law (pp. 209-260). Maastricht: Maastricht University Press.
 32. Published
  Heringa, A. W. (2017). Constitutional law. In J. Hage, A. Waltermann, & B. Akkermans (Eds.), Introduction to law (2 ed., pp. 165-199). [Chapter 8] Cham: Springer.
 33. Published
 34. Published
  Heringa, A. W. (2014). Constitutionele veranderingen onder het tweede kabinet Rutte. In G. Voerman (Ed.), Halverwege? Tussenbalans kabinet Rutte-II (pp. 49-66). (Montesquieu reeks; No. 4). Den Haag: Montesquieu Institute.
 35. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. (2019). Constitutionele zelfoverschatting? Over de waarde van de Staatscommissie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 151-160). (Montesquieu Reeks; No. 13). Den Haag: Boom Juridisch.
 36. Published
  Heringa, A. W. (2016). Constitutions compared: An introduction to comparative constitutional law. (4th edition ed.) Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 37. Published
 38. Published
  Heringa, A. W., & Kiiver, P. (2007). Constitutions Compared - An Introduction to Comparative Constitutional Law. (Ius Commune Europaeum; No. 65). Antwerpen-Oxford: Intersentia.
 39. Published
 40. Published
  Heringa, A. W., & Kiiver, P. (2012). Constitutions compared. An introduction to comparative constitutional law. (Ius Commune Europaeum; No. 104). Antwerp / Cambridge: Intersentia.
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
  Heringa, A. W. (2006). De 'duas' in het staatsrecht. Een verlate bespreking van Stroinks Maastrichtse oratie. In A. W. Heringa, A. M. L. Jansen, E. C. H. J. V. D. Linden, & L. F. M. Verhey (Eds.), Het bestuursrecht beschermd. Liber Amicorum prof.mr. F.A.M. Stroink (pp. 7-16). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 45. Published
  Heringa, A. W. (2015). De Eerste Kamer. In B. V. D. Braak (Ed.), Het 'probleem' Eerste Kamer (pp. 35-51). (Montesquieu Reeks; No. 5). Den Haag: Montesquieu instituut.
 46. Published
 47. Published
 48. Published
 49. Published
  Alen, A., Heringa, A. W., Heirbaut, D., & Rotteveel Mansveld, C. J. (Eds.) (2016). De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland. Den Haag: Boom Juridisch.
 50. Published
Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next