Judicial Protection and Law Enforcement: Interaction between the National and European Dimension

Organisational unit: Sub Program

 1. 2019
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2019). Internationaal bestuursrecht weer voor het voetlicht. In W. den Ouden, T. Barkhuysen, B. Marseille, R. Schlössels, & H. Peters (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 425-439). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Published
 7. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2019). Bevoegdheid tot doorzoeken in het kader van toezicht. In M. T. P. J. van Oers, & R. Wesseling (Eds.), Mededingingswet (pp. 163-166). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 8. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2019). Instellingswet Autoriteit Consument en Markt Handhaving en openbaarmaking. In M. T. P. J. van Oers, & R. Wesseling (Eds.), Mededingingswet (pp. 268-305, 308-333, 335-339). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2019). Overige overtredingen. In M. T. P. J. Oers, van, & R. Wesseling (Eds.), Mededingingswet (pp. 203-218). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 10. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2019). Overtredingen verbod van mededingingsafspraken en verbod van misbruik van een economische machtspositie. In M. T. P. J. van Oers, & R. Wesseling (Eds.), Mededingingswet (pp. 167-201). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. Published
 12. Published
  Jansen, A. M. L. (2019). Versnelling van procedures: van nepversnelling naar geschiloplossing. In B. Marseille, H. Peters, T. Barkhuysen, W. den Ouden, & R. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid. (pp. 705-715). Deventer: Wolters Kluwer.
 13. 2018
 14. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Waarschuwing als sturingsmiddel, geen besluit, No. AB 2018/465, No. ECLI:NL:CRVB:2018:148, 2 p., Jan 18, 2018. (AB rechtspraak bestuursrecht (AB); Vol. 48, No. 465 (p.3074-3075)).
 15. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Verbod van vooringenomenheid. Niet zelf in de zaak voorzien door rechter, No. AB 2018/442, No. ECLI:NL:RVS:2018:2702, 3 p., Aug 15, 2018. (AB rechtspraak bestuursrecht (AB); Vol. 46, No. 442 (p.2918-2919)).
 16. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Verbod van vooringenomenhheid. Zelf voorzien door rechter?, No. AB 2018/442, No. ECLI:NL:RVS:2018:2702, 2 p., Aug 15, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 46, No. 442 (p. 2918-2919)).
 17. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Toegang tot de rechter. Full jurisdiction, No. EHRC 2018/224, No. ECLI:CE:ECHR:2018:0719JUD004350308, 2 p., Jul 19, 2018. (EHRC; Vol. 11, No. 224).
 18. Published
  Jansen, O. J. D. M. L. (2018). Handhaving en openbaarmaking Instellingswet ACM. In G. J. Zwenne, & P. C. Knol (Eds.), Privacy & telecommunicatierecht (6 ed., pp. 1228-1265, 1268-1293, 1295-1299). Deventer: Wolters Kluwer.
 19. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Niet zelf voorzien bij last onder dwangsom, No. AB 2018/333, No. ECLI:NL:RVS:2018:2658, 2 p., Aug 08, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 35, No. 333 (p.2111-2112)).
 20. Published
 21. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Geen voorafgaande ingebrekestelling, toch inhoudelijke behandeling verzoek om schadevergoeding, No. AB 2018/281, No. ECLI:NL:RBNHO:2018:576, 2 p., Jan 25, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 30, No. 281 (p. 1792-1793)).
 22. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Rechtbank legt zelf last onder dwangsom op en legt uit waarom, No. AB 2018/253, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:597, 6 p., Nov 13, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 28, No. 253 (p. 1600-1605)).
 23. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Rechtbank verleent zelf omgevingsvergunning voor bouwen en legt uit waarom, No. AB 2018/254, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:5260, 1 p., Oct 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 28, No. 254 (p. 1609)).
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Zelf voorzien door de rechter; dubbel dictum, No. JV 2018/75, No. ECLI:NL:RVS:2018:619, 3 p., Feb 20, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV); Vol. 6, No. 75).
 29. Published
  Jansen, A. M. L., & Koenraad, R., (2018). Fair trial. Deskundige, No. JV 2018/38, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:9597, 4 p., Dec 19, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV); Vol. 3, No. 38).
 30. Published
  Jansen, A. M. L., & Koenraad, R., (2018). Ten onrechte geweigerd een contra-expertise te laten verrichten, No. AB 2018/44, No. ECLI:NL:HR:2017:2383, 5 p., Sep 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 7, No. 44).
 31. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Relatie strafecht en Wpb; equality of arms, No. AB 2018/7, No. ECLI:NL:CRVB:2017:1233, 2 p., Mar 30, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 1/2, No. 7).
 32. Published
 33. Published
 34. Published
  Seerden, R. J. G. H., & Wenders, D. (2018). Administrative law in the Netherlands. In R. J. G. H. Seerden (Ed.), Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States (4 ed., pp. 109-196). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia.
 35. Published
 36. Published
  Barkhuysen, T., van den Brink, J. E., de Kruijf, C., den Ouden, W., Schuurmans, Y. E., & Tjepkema, M. K. G. (2018). Bestuursrecht in het Awb-tijdperk. (8 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
 37. Published
 38. Published
  Seerden, R. J. G. H. (2018). Comparative remarks. In R. J. G. H. Seerden (Ed.), Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States (4 ed., pp. 417-438). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia.
 39. Published
 40. Published
  Jansen, A. M. L., & Koenraad, L. M., (2018). Equality of arms: benoeming deskundige, No. AB 2018/144, No. ECLI:NL:RBAMS:2017:9597, 4 p., Dec 19, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); Vol. 17 (p. 959-962), No. 144).
 41. Published
  Jansen, A. M. L. (2018). Europese mensenrechten en het Nederlandse bestuursrecht. In B. Beijen, A. Bots, H. Peters, & R. J. N. Schlössels (Eds.), In het nu...Over toekomstig bestuursrecht: Wat worden zal (pp. 381-399). (Staat en Recht (SteR) ). Deventer: Wolters Kluwer.
 42. Published
  Seerden, R. J. G. H. (2018). Introductory remarks. In R. J. G. H. Seerden (Ed.), Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States (4 ed., pp. 1-4). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia.
 43. Published
  van Ettekoven, B. J., Hartlief, T., Polak, J. E. M., van Ravels, B. P. M., Schueler, B. J., Schutgens, R. J. B., ... Widdershoven, R. J. G. M. (2018). Overheidsaansprakelijkheid anno 2018: de stand van de rechtsontwikkeling. Overheid en Aansprakelijkheid, 23(2), 43-98.
 44. Published
  Jansen, A. M. L., (2018). Passeren schending hoorplicht?, No. TAR 2017/52, No. ECLI:NL:CRVB:2017:4461, 4 p., Dec 28, 2017. (Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR); Vol. 5, No. 52 (p. 177-180)).
 45. Published
 46. 2017
 47. Published
  Jansen, O. (2017). Sanctions punitives par les autorités locales aux Pays-Bas. Quelques développements récents. In R. Bousta, N. Dantonel-Cor, N. Kada, F-X. Millet, T. Perroud, & L. Vidal (Eds.), Mélanges en l'honneur du Professeur Gérard Marcou (pp. 195-214). Paris: IRJS Editions.
 48. Published
 49. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Hoe equality of arms te garanderen als een deskundige is ingeschakeld, No. AB 2017/367 , No. ECLI:NL:CRVB:2017:2226, 4 p., Jun 30, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 42, No. 367).
 50. Published
 51. Published
 52. Published
  Jansen, A. M. L., (2017). Geen gelijkstelling met besluit; rechter onbevoegd, No. AB 2017/200, No. ECLI:NL:CRVB:2017:283, 2 p., Jan 25, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 24, No. 200).
 53. Published
Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next