CERiM - Faculty of Law

Organisational unit: Faculty Research

 1. 2018
 2. Published
 3. Published
  Imamovic, S. (2018). The role of the Court of Justice in the fragmented European fundamental rights landscape. In L. Violini, & A. Baraggia (Eds.), The fragmented landscape of fundamental rights protection in Europe: The role of judicial and non-judicial actors (pp. 73-93). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 4. Published
 5. Published
  Heringa, A. W., & Schinkelshoek, J. S. (2018). Zorg om de lokale democartie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Een goede raad: Stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (pp. 105-114). (Montesquieu Reeks; No. 11). Den Haag: Boom Juridisch.
 6. 2017
 7. Published
  Jansen, O. (2017). Sanctions punitives par les autorités locales aux Pays-Bas. Quelques développements récents. In R. Bousta, N. Dantonel-Cor, N. Kada, F-X. Millet, T. Perroud, & L. Vidal (Eds.), Mélanges en l'honneur du Professeur Gérard Marcou (pp. 195-214). Paris: IRJS Editions.
 8. Published
  Reslow, N. (Author). (2017). Old wine in new wineskins? The EU’s Migration Partnership Framework. Web publication/site, Hamburg: Junge Wissenschaft im Öffentlichen Recht e.V.. Retrieved from http://www.juwiss.de/137-2017/
 9. Published
 10. Published
  Schneider, H., Hoogenboom, A., & Kortese, L. (2017). Professionele erkenning inzichtelijk gemaakt: Richtlijn 2005/36/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU. Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 11. Published
 12. Published
  Gundt, N. (2017). Are agency workers protected by trade unions? A case study from the Netherlands. In S. Laulom (Ed.), Collective bargaining developments in times of crisis (Vol. 99). (Bulletin of Comparative Labour Relations). Kluwer.
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
  Gundt, N., (2017). Verbod om religieuze of levensbeschouwelijke tekenen te dragen: vrijheid van godsdienst versus vrijheid van ondernemerschap, No. TRA 2017/66 , No. ECLI:EU:C:2017:203 en ECLI:EU:C:2017:204 , Mar 14, 2017. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); Vol. 6/7 (p. 27-29), No. 66).
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
  Heringa, A. W. (2017). Staatsrecht: Boom Basic. (zevende druk ed.) (Boom Basics). Den Haag: Boom Juridisch.
 38. Published
  Hartkamp, A. S., Sieburgh, C. H., & Devroe, W. (Eds.) (2017). Cases, materials and text on European law and pivate law. (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe). Oxford: Hart Publishing.
 39. Published
  Cauffman, C., & Devroe, W. (2017). Competition law. In A. Hartkamp, C. Sieburgh, & W. Devroe (Eds.), Cases, materials and text on European law and pivate law (pp. 23-168). (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe). Oxford: Hart Publishing.
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  Gundt, N., (2017). Leeftijdsgrens bij sollicitatieprocedure als directe discriminatie of uitdrukking van een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste? (Salaberria Sorondo), No. TRA 2017/22, No. ECLI:EU:C:2016:873, 3 p., Nov 15, 2016. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); Vol. 2 (p. 31-33), No. 22).
 48. Published
 49. Published
  Heringa, A. W., van den Berg, J., & Schinkelshoek, J. S. (2017). Rond het Binnenhof: Ongevraagd advise aan de Staatscommissie. 1-44.
 50. Published
  Jansen, O. (Author). (2017). Diplomatieke immuniteit en lokale overheid. Web publication/site, Amsterdam: Binnenlands Bestuur. Retrieved from http://www.binnenlandsbestuur.nl/immuniteit
 51. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2017). Benoemen van verwanten. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Institute.
 52. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2017). Populisme als Absolutisme. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...13 Next