CERiM - Faculty of Law

Organisational unit: Faculty Research

 1. Published
 2. Published
 3. Published
 4. Published
  Schoenmaekers, S., & Delille, M. (2018). 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld. Turnhout: Brepols Publishers.
 5. Published
 6. Published
 7. Published
  Kullmann, M., (2015). 2015, 115, (Gérard Fenoll/Centre d’aide par le travail "La Jouvene"), No. 115, No. ECLI:EU:C:2015:200, Mar 26, 2015. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; No. 519784).
 8. Published
  Meyer, M., & Sprengers, LC. J. (2019). 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht: de feiten en cijfers. In L. C. J. Sprengers, & R. D. Poelstra (Eds.), 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht (pp. 27-40). Den Haag: Boom Juridisch.
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
  Jansen, O. (2016). A few characteristics of the Law of Administrative Procedure in the Netherlands. In J. B. Auby (Ed.), Droit comparé de la procédure administrative / Comparative Law of Administrative Procedure (pp. 101-124). (Droit administratif / Administrative law). Brussel: Bruylant.
 15. Published
  Heringa, A. W. (Author). (2016). A new Brexit scenario?. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut; De Hofvijver.
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
 24. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 113, (AWBi. Machtiging binnentreden woonwagen Waalre. Toetsing bestuursrechter betreden van woning.), No. 113, No. RVS:2014:4097, Nov 12, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 25. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 114, (Binnentreden woning is zeer ingrijpend middel dat alleen bij voldoende serieus vermoeden van overtreding kan worden ingezet.), No. 114, No. NL:RVS:2014:1412, Apr 23, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 26. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 120, (Eendaadse samenloop. Evenredigheidsbeginsel verzet zich tegen cumulatie van sancties bij eendaadse samenloop.), No. 120, No. NL:RVS:2014:4257, Nov 26, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 27. Published
 28. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 126, (Boeterecht. Boetematiging multirecidivist in verband met financiële omstandigheden.), No. 126, No. NL:RVS:2014:432, Feb 12, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 29. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 139, (Arbeidstijdenwet. Boeterecht. Terughoudend beleid bij matiging wegens financiële omstandigheden niet onredelijk.), No. 139, No. NL:RVS:2015:192, Jan 28, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 30. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 140, (Arbeidstijdenwet Boeterecht. Terughoudend beleid bij matiging wegens financiële omstandigheden niet onredelijk.), No. 140, No. NL:RVS:2015:17, Jan 14, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 31. Published
 32. Published
 33. Published
 34. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 190, (Wav-boete. Boetematiging. Omvang onderneming als boeteverlagende omstandigheid. Financiële omstandigheden. Zwijgrecht. Cautie.), No. 190, No. ECLI:NL:RVS:2014:4707, Dec 24, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 35. Published
 36. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 229, (Wav-boete. Bewijsuitsluiting. Discriminatieverbod. Etnisch profileren.), No. 229, No. NL:RVS:2015:1723, Jun 03, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 37. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 230, (Boeterecht. Wav-boete. Verminderde verwijtbaarheid wegens zelf opbiechten. Vergewisplicht. Financiële omstandigheden.), No. 230, No. NL:RVS:2015:1250, Apr 22, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 38. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 231, (Materieel boeterecht. Mate van verwijtbaarheid. Vergewisplicht. Verandering van wetgeving. Lex mitior.), No. 231, No. NL:RVS:2015:1040, Apr 01, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 39. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 298, (Mededingingsboete; verbreken verzegeling; functioneel daderschap; toerekening.), No. 298, No. NL:CBB:2014:200, Jun 03, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 40. Published
 41. Published
 42. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 301, (Boete Huisvestingwet. Geen medepleger omdat geen sprake is van bewuste samenwerking en gezamenlijke uitvoering.), No. 301, No. NL:RVS:2015:2386, Jul 29, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
 48. Published
 49. Published
 50. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 332, (Overtreding vergunning ‘execution only’ met adviseringsactiviteiten. Geen schending cautieplicht.), No. 332, No. NL:CBB:2015:121, Apr 09, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...13 Next