CERiM - Faculty of Law

Organisational unit: Faculty Research

 1. 2014
 2. Published
 3. Published
  Brkan, M. (2014). La procédure de réexamen devant la Cour de justice: vers une efficacité accrue du nouveau règlement de procédure. In S. Mahieu (Ed.), Contentieux de l'Union europeéenne: Questions choisies (pp. 489-513). (Europe(s)). Brussels: Larcier.
 4. Published
  Claes, M., & Imamovic, S. (2014). National courts in the new European fundamental rights architecture. In V. Kosta, N. Skoutaris, & V. Tzevelekos (Eds.), The EU accession to the ECHR (pp. 159-174). (Modern Studies in European Law; Vol. 48). London: Hart Publishing.
 5. Published
 6. Published
  Brkan, M. (2014). Praktični napotki za sodnike. In M. Brkan (Ed.), Postopki pred Sodiščem EU: Priročnik za sodnike, odvetnike in državne pravobranilce (pp. 101-144). GV Založba.
 7. Published
  Broderick, A. (2014). Report on the Implementation of the UN CRPD in the EU. In Report on the Implementation of the UN CRPD in the EU European Commission, DG Enterprise.
 8. Published
 9. Published
 10. 2015
 11. Published
 12. Published
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Vidmar, J. (2015). States, Governments, and Collective Recognition. In Y. Ma (Ed.), Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs (Vol. 31, pp. 136-159). (Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs; Vol. 31). Brill | Nijhoff.
 21. Published
 22. Published
 23. Published
  Vidmar, J. (2015). The Use of Force and Defences in the Law of State Responsibility. (Jean Monet Working Paper Series ; Vol. 8, No. 15). New York: NYU School of Law.
 24. Published
  van der Mei, A., (2015). Weigering van de woonlidstaat en van de bevoegde lidstaat om een werkloosheidsuitkering toe te kennen, No. ECLI:EU:C:2015:62, Feb 05, 2015. (Uitspraken Sociale Zekerheid (USZ); Vol. USZ 2015-3, 83).
 25. Published
  van der Mei, A., (2015). Weigering van het recht op een insolventie-uitkering (Tümer), No. ECLI:EU:C:2014:2337, 2 p., Nov 05, 2014. (Uitspraken Sociale Zekerheid; No. USZ 2015-1, 26 ).
 26. Published
  Waddington, L. B., Quinn, G., & Flynn, E. (2015). European Yearbook of Disability Law. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 27. Published
 28. Published
 29. Published
  Kullmann, M., (2015). 2015, 115, (Gérard Fenoll/Centre d’aide par le travail "La Jouvene"), No. 115, No. ECLI:EU:C:2015:200, Mar 26, 2015. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; No. 519784).
 30. Published
 31. Published
 32. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 113, (AWBi. Machtiging binnentreden woonwagen Waalre. Toetsing bestuursrechter betreden van woning.), No. 113, No. RVS:2014:4097, Nov 12, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 33. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 114, (Binnentreden woning is zeer ingrijpend middel dat alleen bij voldoende serieus vermoeden van overtreding kan worden ingezet.), No. 114, No. NL:RVS:2014:1412, Apr 23, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 34. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 120, (Eendaadse samenloop. Evenredigheidsbeginsel verzet zich tegen cumulatie van sancties bij eendaadse samenloop.), No. 120, No. NL:RVS:2014:4257, Nov 26, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 35. Published
 36. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 126, (Boeterecht. Boetematiging multirecidivist in verband met financiële omstandigheden.), No. 126, No. NL:RVS:2014:432, Feb 12, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 37. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 139, (Arbeidstijdenwet. Boeterecht. Terughoudend beleid bij matiging wegens financiële omstandigheden niet onredelijk.), No. 139, No. NL:RVS:2015:192, Jan 28, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 38. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 140, (Arbeidstijdenwet Boeterecht. Terughoudend beleid bij matiging wegens financiële omstandigheden niet onredelijk.), No. 140, No. NL:RVS:2015:17, Jan 14, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 190, (Wav-boete. Boetematiging. Omvang onderneming als boeteverlagende omstandigheid. Financiële omstandigheden. Zwijgrecht. Cautie.), No. 190, No. ECLI:NL:RVS:2014:4707, Dec 24, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 43. Published
 44. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 229, (Wav-boete. Bewijsuitsluiting. Discriminatieverbod. Etnisch profileren.), No. 229, No. NL:RVS:2015:1723, Jun 03, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 45. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 230, (Boeterecht. Wav-boete. Verminderde verwijtbaarheid wegens zelf opbiechten. Vergewisplicht. Financiële omstandigheden.), No. 230, No. NL:RVS:2015:1250, Apr 22, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 46. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 231, (Materieel boeterecht. Mate van verwijtbaarheid. Vergewisplicht. Verandering van wetgeving. Lex mitior.), No. 231, No. NL:RVS:2015:1040, Apr 01, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 47. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 298, (Mededingingsboete; verbreken verzegeling; functioneel daderschap; toerekening.), No. 298, No. NL:CBB:2014:200, Jun 03, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 48. Published
 49. Published
 50. Published
  Jansen, O., (2015). AB 2015, 301, (Boete Huisvestingwet. Geen medepleger omdat geen sprake is van bewuste samenwerking en gezamenlijke uitvoering.), No. 301, No. NL:RVS:2015:2386, Jul 29, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).
 51. Published
 52. Published
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...13 Next