Wie is er bang voor de actio quanti minoris? Over een onvermijdelijke Europese ontwikkeling

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

50 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan artikel 3 lid 2 van de Europese richtlijn 1999/44 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Voor de Nederlandse jurist is het meest opvallend aan deze bepaling dat aan de consument-koper een recht op vermindering van de koopprijs wordt gegeven dat op gelijke voet staat met de acties tot nakoming herstel en vervanging en ontbinding.
Original languageDutch
Pages (from-to)685-686
Number of pages2
JournalWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Issue number6419
Publication statusPublished - 1 Jan 2000

Cite this