Werkdruk, bevlogenheid en vrijwillig vertrek in de publieke sector: WERKcongres2020

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Ondanks de roerige tijden waarin de economie nu verkeert heerst er krapte op de arbeidsmarkt. Deze treft vooral werkgevers in de publieke sector, zoals het onderwijs, de zorg en de politie. Krapte
vertaalt zich doorgaans in grotere belasting voor het zittend personeel, toenemende werkdruk, een grotere kans op verzuim (burnout), maar ook op meer fouten in het werk, orders die blijven liggen, deadlines die niet gehaald worden, lagere baantevredenheid, hogere ‘vertrekintentie’ en hoger daadwerkelijk vrijwillig vertrek/verloop. Wij richten ons met deze studie op de relatie tussen
werkdruk en de ‘vertrekintentie’: de intentie tot vrijwillige baanmobiliteit. Onze hypothese is, dat een hogere werkdruk verband houdt met meer vertrekintenties. Daarbij onderzoeken we of de
bevlogenheid van werknemers, oftewel de toewijding in het werk, als transmissie-mechanisme optreedt, en of ondersteunend leiderschap een dempende rol kan spelen.
Original languageDutch
PublisherMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Number of pages10
Publication statusPublished - 2020

Publication series

SeriesROA External Reports

Cite this