Wat is de overdracht ten titel van beheer in de zin van artikel 2:356 onder e BW? Een rechtseconomische visie

Renzo Bloemink, Bastiaan Kemp

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageDutch
Article number2020/42
Pages (from-to)227-239
JournalOndernemingsrecht
Issue number5
Publication statusPublished - 2020

Cite this