Waar kijk je naar? De gevolgen van de COVID-19 crisis voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen in PO en VO

Trudie Schils, Inge de Wolf, Eddie Denessen, Christine Espin

Research output: Non-textual / digital / web - outputsWeb publication/siteProfessional

Abstract

Achtergrond van dit advies
De coronamaatregelen hebben effect gehad op leerlingen. Deze gevolgen zijn divers. Er zijn gevolgen voor
de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, de sociaal emotionele ontwikkeling, het mentaal welbevinden en de fysieke ontwikkeling.1
Ook zijn er specifieke
gevolgen voor leerlingen die te maken hebben met
overgangen, bijvoorbeeld voor het schooladvies, de
aansluiting op het vervolgonderwijs, de aansluiting op
de arbeidsmarkt en de aansluiting op de samenleving
(burgerschap).1 De gevolgen zijn -in het bijzonder voor
leerlingen uit kwetsbare gezinnen- ernstig en urgent.
Daarom zet het Nationaal Programma Onderwijs druk
op het nemen van maatregelen op korte termijn.
Dit advies richt zich op de cognitieve gevolgen voor
leerlingen. De vraag die we beantwoorden is: Waar kijk
je naar als het gaat om de cognitieve gevolgen van de
coronamaatregelen voor leerlingen in het po en vo?
Original languageDutch
PublisherOnderwijs OMT
Media of outputOnline
Publication statusPublished - Apr 2021

Cite this