Abstract

In het afgelopen jaar hebben scholen in het primair onderwijs twee keer de deuren moeten sluiten: in de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 (half maart t/m half mei) en in de eerste helft van het schooljaar 2020/2021 (half december tot begin februari). Eerder heeft het NCO al gerapporteerd over de effecten van de eerste schoolsluiting voor reguliere basisscholen. Toen concludeerden we dat de gevolgen groot waren, maar ook dat scholen daarbij sterk verschillen (Factsheet 3). De vertraging in de
leergroei was het sterkst bij scholen met relatief veel leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus, bij scholen die relatief klein zijn en bij scholen die eerder al een lagere leergroei lieten zien. Inmiddels zijn de resultaten bekend van de midden-toetsen (M-toetsen) die in februari-maart van dit schooljaar (2020/2021) zijn afgenomen. De landelijke cijfers van de Cito-vaardigheidsscores hebben betrekking
op de drie domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. Daarmee kunnen we de gevolgen in kaart brengen van een heel jaar waarin leerlingen minder mogelijkheden hebben gehad om fysiek les te krijgen. Zijn de verschillen tussen scholen die we voor de eerste schoolsluiting zagen hetzelfde gebleven of zijn die afgenomen?
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages3
Publication statusPublished - 1 Jun 2021

Publication series

SeriesROA External Reports
SeriesNCO Factsheet
Number7

Cite this