Vergelijking van opvolgingspercentages bij twee communicatiemethoden en invloed van adviesfunctionaris bij de presentatie van adviezen uit een klinisch beslissingsondersteunend systeem op een afdeling geriatrie

K.M. Barmentlo - Andringa, A.T.M. Wasylewicz, Jos Schols, R.J.E. Grouls, C.M.J. van der Linden

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Cite this