Verdachtenverhoren in Nederland door de bril van de verhoorder: Zelfrapportage over de ervaringen en opvattingen van verhoorders: Suspect interviews in the Netherlands through the lens of the interrogator: Self-reported experiences and views of interrogators

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

22 Downloads (Pure)

Abstract

Middels een aangepaste versie van de zelfrapportage vragenlijst van Kassin en collega’s zijn de ervaringen en opvattingen van verdachtenverhoorders in Nederland onderzocht. Verschillende aspecten werden bevraagd, zoals de ervaring van verhoorders met duur, frequentie en het opnemen van verhoren, hun inschatting van het gebruik van rechten door verdachten, hun vermogen om leugens te detecteren, het aantal (valse) bekentenissen, en het gebruik van technieken tijdens verdachtenverhoren. In het licht van eerder onderzoek, kwam uit de bevindingen een algemeen positief beeld naar voren over verdachtenverhoren in Nederland, zij het met de nodige kanttekeningen en op een aantal aspecten ruimte voor verbetering.
Original languageDutch
Article numberDD 2022/34
Pages (from-to)484-499
JournalDelikt en Delinkwent
Issue number6
Publication statusPublished - 2022

Cite this