Van Bedrijfsvoering terug naar bedrijfsuitoefening

J.P.J. Verkruijsse*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Recentelijk is door de International Federation of Accountants (IFAC) een eerste standaard uitgebracht die betrekking heeft op de accountantsorganisaties, de International Standard on Quality Control 1 (ISQC1). Deze standaard is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de accountantswerkzaamheden. Vóór het uitbrengen van deze standaard werd dit geregeld in een standaard (ISA 220) die rechtstreeks gericht was op de individuele accountant. Met het uitbrengen van deze standaard heeft IFAC een vervolgstap gezet in het kwaliteitsbouwwerk waarbij beter wordt aangesloten op de ontwikkeling van de accountantsorganisaties. ISA 220 is daarbij niet ingetrokken maar afgestemd op de vereisten van ISQC1. Heel duidelijk wordt in ISQC1 gesteld dat de zakelijke strategie van een accountantsorganisatie ondergeschikt moet zijn aan de allesbepalende eis van het leveren van kwaliteit. Nieuw in het geheel zijn onder meer de verplichting tot het opvolgen van gegeven adviezen aan accountants door experts en het hebben afgerond van een kwaliteitsbeheersingsonderzoek alvorens een assurance-report af te geven.
Original languageEnglish
Pages (from-to)557-563
Number of pages7
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volumenov 05
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2005

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Van Bedrijfsvoering terug naar bedrijfsuitoefening'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this