Van ambitie naar praktijk: Ontwikkeling strategisch personeelsbeleid in het VO

Jos Lubberman, Frank Cörvers, Suna Duysak

Research output: Book/ReportReportProfessional

201 Downloads (Pure)

Abstract

In het in juni 2018 geactualiseerde Sectorakkoord VO hebben het ministerie van OCW en de sector voortgezet onderwijs (i.c. de VO-raad) een afspraak gemaakt over strategisch personeelsbeleid. School-besturen werken aan verdere versterking van de afstemming van het personeelsbeleid op hun onder-wijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders. Strategisch personeelsbeleid is in het voortgezet onderwijs geen nieuw thema. Al jaren wordt er op gestuurd het personeelsbeleid van scholen te versterken. Aan het begin van dit millennium ging dat onder de vlag van Integraal Personeelsbeleid (IPB), de laatste jaren onder de noemer van strategisch personeelsbeleid, ook wel sHRM. Het betreft daarbij overigens niet puur een naamsverandering. De focus is met strategisch personeelsbeleid meer komen te liggen op het aan laten sluiten van het personeelsbeleid bij de onderwijskundige doelen van de organisatie en minder op de sterk instrumentele focus van IPB. De VO-raad heeft de afgelopen jaren in het project ‘versterking sHRM’ gewerkt aan meer kennis en expertise over strategisch personeelsbeleid, onder meer door het beschikbaar stellen van handreikingen, het inzetten van regio-adviseurs en via trainingen van de VO-academie.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherRegioplan
Number of pages24
Publication statusPublished - 2019

Publication series

SeriesROA External Reports

Cite this